دانشگاه امیرکبیر برای دوره بیرمنگهام دانشجو می پذیرد

http://www.callforpapers.ir/پرديس بين الملل دانشگاه صنعتی اميركبير برای نيمسال اول تحصيلی ۹۵-۹۴ در ادامه قرارداد دوره مشترک با دانشگاه بيرمنگهام انگلستان در مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد برخی رشته ها دانشجو می پذیرد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي اميركبير براي نيمسال اول تحصيلي ۹۵-۹۴ در ادامه قرارداد دوره مشترك با دانشگاه بيرمنگهام انگلستان در مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد پيوسته در رشته های، مهندسي برق، مهندسی مكانيك، مهندسی عمران، مهندسی شيمی، از طريق آزمون اختصاصی و مصاحبه دانشجو می پذيرد.

مكان برگزاری آزمون دانشگاه صنعتی اميركبير است و زمان ثبت نام و برگزاری آزمون به زودی در سايت دانشگاه صنعتی اميركبير اعلام خواهد شد.

پذيرفته شدگان اين دوره دو سال اول را در دانشگاه صنعتی اميركبير تحصيل می كنند و در صورت موفقيت جهت ادامه دوره به انگلستان اعزام خواهند شد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید