نشریه علمی «تحقیقات پیشرفته در متابولیت‌ها و فناوری‌های میکروبی» منتشر می‌شود

http://www.callforpapers.ir/کارگروه علوم پایه کمیسیون نشریات کشور با انتشار مجله علمی پژوهشی «تحقیقات پیشرفته در متابولیت‌ها و فناوری‌های میکروبی» موافقت به عمل آورد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ دکتر همت، عضو هیئت علمی پژوهشکده زیست فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و مدیر مسئول مجله تحقیقات پیشرفته در متابولیت‌ها و فناوری‌های میکروبی اظهار کرد: با عنایت به اقدامات و پیگیری‌های انجام شده، مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم موافقت کارگروه علوم پایه کمیسیون مزبور را با انتشار مجله علمی پژوهشی این مجله به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران اعلام کرد.

وی افزود: در این موافقت‌نامه ضمن تأئید حوزه‌های تخصصی انتشار و اعضای هیئت تحریریه مجله، پیشنهاد شده‌ است که با توجه به توانمندی و پتانسیل‌های موجود، مجله به زبان انگلیسی منتشر شود.

همت خاطرنشان کرد: پس از تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد کارگروه علوم پایه و تأئید نهایی کمیسیون مزبور، برای فراخوان مجله در حوزه‌های تخصصی مصوب اقدام خواهد شد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید