«دانشنامه دانشنامه‌ها» منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/کتاب «دانشنامه دانشنامه‌ها» توسط دکتر اصغر اسمعیلی منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ در معرفی این کتاب آمده است: تدوین آثار مرجع، عمده‌ترین هدف بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران است و با این هدف تدوین «دانشنامه دانشنامه‌ها» در دستور کار این بنیاد قرار گرفت. معرفی دانشنامه‌ها هم برای عموم علاقه‌مندان می‌تواند مفید واقع شود و هم برای قشر خاصّی که در نگارش و پژوهش، ویرایش و فراهم‌آوری در حوزه دانشنامه‌نگاری فعال‌اند؛ از این‌رو این اثر هم مخاطب عام دارد و هم مخاطب خاص. دانشنامه‌نگاران و برنامه‌ریزان این حیطه می‌توانند برای شناخت دانشنامه‌ها و جنبه‌های قوّت و ضعف این نوع مراجع از این اثر بهره ببرند و برای کتابداران نیز «دانشنامه دانشنامه‌ها» می‌تواند جزو دستنامه‌های اصلی باشد. با طراحی این اثر در دو بخش: دانشنامه‌های کهن و دانشنامه‌های معاصر، کار تدوین آغاز شد؛ با توجه به اینکه دانشنامه‌های کهن تک‌مؤلف بوده‌اند، در مداخل معرفی آنها، ابتدا شرح حال نویسنده آمده و آن‌گاه به شناساندن خودِ اثر و ویژگی‌های آن پرداخته شده است. در بخش دانشنامه‌های معاصر، ضمن تأکید بر معرفی اثر، نقدها و اشکالات وارد بر این آثار که در نشریات مختلف منتشر شده، مطمح نظر قرار گرفت و در مواردی که نقدی موجود نبود، نویسنده با نگاه انتقادی به بررسی آن اثر پرداخت.

ملاک تقسیم آثار به کهن و معاصر، به این‌گونه بود که دانشنامه‌های یکصدسال اخیر، در زمره دانشنامه‌های معاصر و آن‌چه پیش از آن بود، در ردیف دانشنامه‌های کهن قرار گرفت.

برای معرفی آثار در درجه نخست خودِ آن آثار مورد استفاده بوده‌اند و در مراحل بعدی معرفی‌ها و نقدهای منتشرشده درباره آن‌ها. در «دانشنامه دانشنامه‌ها» 227 دانشنامه و اثر دایرة‌المعارف‌گونه (63 دایرة‌المعارف کهن و 164 دانشنامه معاصر) شناسایی و معرفی شده است و در آن، دانشنامه‌های کهن برحسب تاریخ نگارش و دانشنامه‌های معاصر مطابق الفبای فارسی ساختار پذیرفته‌اند.

«دانشنامه دانشنامه‌ها» از سوی بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران در 244 صفحه با قیمت 17هزار تومان و شمارگان 500 نسخه منتشر شده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید