برچسب - کنفرانس ریزگردها

همایش مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا

همایش مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا، ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ توسط شرکت هوای پاک اندیشان پیشگام - موسسه گروه پژوهشی پویندگان سبز -شرکت عمران زیست پاک بنیان در شهر تهران برگزار می شود.