برچسب - مجموعه مقالات اولين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي

مجموعه مقالات اولين كنفرانس بين المللي شهروند مسئول

مجموعه مقالات اولين كنفرانس بين المللي شهروند مسئول

مجموعه مقالات اولين كنفرانس بين المللي شهروند مسئول در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين كنفرانس بين المللي شهروند مسئول 28 و 29 آذر 1390 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر خوراسگان برگزار گردید. در این کنفرانس 37 عنوان مقاله تخصصی شامل 566 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.   لیست مقالات منتشر شده در اولين كنفرانس بين المللي شهروند مسئول     تحليل محتواي پيام [...]

مجموعه مقالات اولين كنفرانس بين المللي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي

مجموعه مقالات اولين كنفرانس بين المللي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي

مجموعه مقالات اولين كنفرانس بين المللي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين كنفرانس بين المللي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي، 26 تیرماه 1391 تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. در این کنفرانس 686عنوان مقاله تخصصی شامل 6115 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.   لیست مقالات منتشر شده در اولين كنفرانس بين المللي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي     تخمين پارامترهاي ژئومكانيكي ازنمودارهاي پتروفيزيكي [...]

مجموعه مقالات اولين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي

مجموعه مقالات اولين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي

مجموعه مقالات اولين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي در روزهای 1 و 2 آذر 1390 توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 209 عنوان مقاله تخصصی شامل an>2099 صفحه منتشر گردیده است>. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند. درباره ي كنفرانس: قيمت­هاي در حال [...]