برچسب - فراخوان مقاله ژورنال علمی بین المللی ACSIJ

فراخوان مقاله ژورنال علمی بین المللی ACSIJ در اردیبهشت ماه

ژورنال بین المللی  ACSIJ  برای ماه 2015  April 2015 - May ( اردیبهشت ماه 1394) فراخوانی به شرح زیر انتشار داده است. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ کلیه مقالات مربوط به علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، قابل ارسال و بررسی می باشند. ( زبان مقالات : انگلیسی ) مقالاتی که در این ژورنال چاپ می گردند ، در پایگاه سیویلیکا و وب سایتهای معتبر دیگر بدین شرح نمایه می گردند: Google Scholar Bielefeld University Library - BASE ( Germany ) DOAJ, Directory of Open Access Journals Research Bible ( Tokyo, Japan ) و ... [...]

http://www.callforpapers.ir/

فراخوان ژورنال علمی بین المللی ACSIJ

ژورنال بین المللی  ACSIJ برای ماه 2014August - September (شهریورماه 1393) فراخوانی به شرح زیر انتشار داده است. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) کلیه مقالات مربوط به علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، قابل ارسال و بررسی می باشند. ( زبان مقالات : انگلیسی ) مقالاتی که در این ژورنال چاپ گردند، در وب سایت های معتبر به شرح زیر Index می گردند : Google Scholar Bielefeld University Library - BASE ( Germany ) DOAJ, Directory of Open Access Journals Research Bible ( Tokyo, Japan ) CIVILICA و ... آدرس وب سایت ژورنال به [...]

http://www.callforpapers.ir/

فراخوان مقاله در ژورنال علمی بین المللی ACSIJ

ژورنال بین المللی  ACSIJ برای ماه November (آبان ماه) فراخوانی به شرح زیر انتشار داده است. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) کلیه مقالات مربوط به علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، قابل ارسال و بررسی می باشند. ( زبان مقالات : انگلیسی ) مقالاتی که در این ژورنال چاپ گردند، در وب سایت های معتبر به شرح زیر Index می گردند : Google Scholar Bielefeld University Library - BASE ( Germany ) DOAJ, Directory of Open Access Journals University of Rochester ( River Campus Libraries _ USA New York) و ... آدرس وب سایت ژورنال [...]

http://www.callforpapers.ir/

فراخوان مقاله ی ژورنال علمی بین المللی ACSIJ

ژورنال بین المللی  ACSIJ برای ماه September  (شهریور ماه) فراخوانی به شرح زیر انتشار داده است. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) کلیه مقالات مربوط به علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، قابل ارسال و بررسی می باشند. ( زبان مقالات : انگلیسی ) مقالاتی که در این ژورنال چاپ گردند، در وب سایت های معتبر به شرح زیر Index می گردند : Google Scholar Bielefeld University Library - BASE ( Germany ) DOAJ, Directory of Open Access Journals University of Rochester ( River Campus Libraries _ USA New York) و ... . آدرس وب سایت [...]

http://www.callforpapers.ir/

فراخوان مقاله ژورنال علمی بین المللی ACSIJ

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) ژورنال بین المللی ACSIJ برای ماهJuly فراخوانی به شرح زیر انتشار داده است.کلیه مقالات مربوط به علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، قابل ارسال و بررسی می باشند. مقالاتی که در این ژورنال چاپ گردند، در وب سایت های معتبر به شرح زیر Index می گردند :Google ScholarBielefeld University Library - BASE ( Germany )DOAJ, Directory of Open Access JournalsUniversity of Rochester ( River Campus Libraries _ USA New York)و ... .آدرس وب سایت ژورنال به شرح زیر است :www.acsij.org متن انگلیسی فراخوان به اطلاع اساتید و محققان و دانشجویان گرامی [...]