برچسب - فراخوان دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت و بیومس،

http://www.callforpapers.ir/

فراخوان مقاله دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست، 9 آذر ماه 1392 توسط دانشگاه تهران در سالن همایشهای بین المللی رازی تهران برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از کلیه صاحب نظران، کارشناسان و دانشجویان علاقه مند به حوزه های محیط زیست(HSE)،انرژی و صنعت سیمان دعوت می گردد جهت ارائه چکیده مقالات خود حداکثر تا 5 شهریور ماه و همچنین جهت ارائه اصل مقالات ارزشمند خود تا 5 مهر ماه با توجه به موضوعات  و محورهای ذیل اقدام نمایند. علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و شرکت در این [...]

http://www.callforpapers.ir

فراخوان دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست، 27 تا 29 آبان  1392 توسط دانشگاه تهران و تحت حمایت رسمی سیویلیکا در سالن همایشهای بین المللی رازی تهران برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از کلیه صاحب نظران، کارشناسان و دانشجویان علاقه مند به حوزه های محیط زیست(HSE)،انرژی و صنعت سیمان دعوت می گردد جهت ارائه چکیده مقالات خود حداکثر تا 5 شهریور ماه و همچنین جهت ارائه اصل مقالات ارزشمند خود تا 5 مهر ماه با توجه به موضوعات  و محورهای ذیل اقدام نمایند. علاقه مندان می توانند جهت ثبت [...]

فراخوان دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت و بیومس

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت و بیومس، 24 و 25 آبان ماه 1391 توسط موسسه خدمات مديريت سيماتين،دانشكده مديريت دانشگاه تهران و تحت حمایت رسمی سیویلیکا برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از كلیه پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان و علاقمندان در زمینه های مختلف مدیریت پسماند، بازیافت و بیومس دعوت می نماید با ارسال مقالات خود از آخرین یافته های علمی در زمینه های موضوعی كنفرانس برغنا و كيفيت آن بيفزایند. محورهای اصلی همایش عبارتند از: مديريت پسماندهاي عادي، شهري، روستايي و نخاله هاي ساختماني مديريت پسماندهاي عفوني [...]