برچسب - دهمین نشست گفتمان مدیریت و سیاستگذاری فناوری و نوآوری

http://www.callforpapers.ir/

دهمین نشست گفتمان مدیریت و سیاستگذاری فناوری و نوآوری برگزار می‌شود

دانشگاه صنعتی شریف، میزبان دهمین نشست گفتمان مدیریت و سیاستگذاری فناوری و نوآوری است که با حمایت معاونت سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برپا خواهد شد. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ دهمین نشست گفتمان مدیریت و سیاستگذاری فناوری و نوآوری، روز چهارشنبه دهم دی ماه سال‌ جاری در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود. این نشست که چهارمین پنل تخصصی از سلسله نشست‌های گفتمان مدیریت و سیاستگذاری فناوری و نوآوری است به «بررسی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه توسعه فناوری و مشکلات آنها: تاکید بر قانون مالکیت [...]