برچسب - اولين آزمون جامع مديريت بحران

http://www.callforpapers.ir/

اولين آزمون جامع مديريت بحران در اصفهان برگزار می شود

نخستين آزمون جامع ارزيابي و تاييد صلاحيت مربي مديريت بحران پنجشنبه 30 آبان ماه از ساعت 8 الي 12 در محل پژوهشگاه شاخص پژوه در دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد. اين آزمون در راستاي اخذ مجوز ارزيابي و رتبه بندي مجموعه هاي حقيقي و حقوقي فعال در زمينه مديريت بحران از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزارخواهد شد.به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دكتر امير محمودزاده، رييس پژوهشگاه شاخص پژوه با اعلام اين خبر افزود: در راستاي تربيت مربي مديريت بحران و شناسايي و رتبه بندي متخصصان و مديران توانمند، پژوهشگران فعال در حوزه مديريت بحران [...]