برچسب - آغاز دوره آموزشی طب اسلامی در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

http://www.callforpapers.ir/

آغاز دوره آموزشی طب اسلامی در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

دوره آموزشی طب اسلامی به منظور ارتقای سطح دانش دانشجویان پزشکی به صورت تئوری و عملی از امروز 28 مهر ماه توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران آغاز شد. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) برای اولین بار دوره فرهنگی، آموزشی، پزشکی، سنتی و ایرانی طب اسلامی با هدف آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با مبانی و اصول اولیه و زیربنای طب سنتی و بازگرداندن اقتدار و خودکفایی ملی به طب ایرانی توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار شد. شایان ذکر است، دراین دوره مباحثی پیرامون اهمیت مزاج شناسی در طب سنتی، [...]