ویژه

دریافت مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری، طبیعت گردی و توسعه پایدار

مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری، طبیعت گردی و توسعه پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو، ۲۸ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول در محل دانشگاه برگزار می شود.

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر و مهندسی هسته ای

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر و مهندسی هسته ای، ۸ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون در شهر شیراز برگزار می شود.

فراخوان فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی

Infection, Epidemiology and Medicine (IEM) is a quarterly peer-reviewed, open access journal dedicated to the publication of manuscripts on topics concerning bacterial, fungal, parasitic and viral infections, including their epidemiology, molecular epidemiology, diagnosis, prevention and clinical management

همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری

همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری، ۱۲ تا ۱۳ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در محل دانشگاه برگزار می شود.