سایر مجلات

سایر مجلات

http://www.callforpapers.ir/

دو شماره از فصلنامه علوم و فناوري اطلاعات منتشر شد

شماره چهارم از دوره بيست و ششم فصلنامه علوم و فناوري اطلاعات با 13 مقاله و همچنين ويژه‌نامه علم سنجي تابستان 1390 با 12 مقاله در اين زمينه منتشر شد. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، در شماره چهارم فصلنامه مقالاتي با عناوين «رابطه بين ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد در سال 88-87»، «جايگاه مجلات علمي کشور در پايگاه‌هاي اطلاعاتي: مورد مطالعه نشريات کشاورزي و منابع طبيعي»، «شبکه‌هاي هم‌تأليفي در مقالات ايراني رشته‌هاي کتابداري و اطلاع‌رساني، روان‌شناسي، مديريت و [...]