علوم زیستی و کشاورزی

فراخوان مقاله برای حوزه علوم کشاورزی و زیستی

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست ، ۳ تا ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار می شود.

دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی

دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی، ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط انجمن علوم و فنون دریایی ایران و موسسه آموزش عالی خاوران با همکاری انجمن سنجش از دور ایران در شهر مشهد برگزار می شود.

کنگره بین المللی محصولات کشاورزی و بیوشیمی

کنگره بین المللی محصولات کشاورزی و بیوشیمی، ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ توسط کنسرسیوم بین المللی تحقیقات و توسعه امارات Inventors City Department of Research and Scholarship، انجمن بین المللی تحقیقات صنعتی و علوم کاربردی خاورمیانه (IARIAS) و با همکاری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ایران در شهر امارات- دبی برگزار می شود.

همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ توسط موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان در شهر تهران برگزار می شود.

پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران (شانزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند)

پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران (شانزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند)، ۱۷ تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در شهر قزوین برگزار می شود.

سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار

سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در شهر سنندج برگزار می شود.

چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی

چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی، ۵ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط کمیته فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی در شهر کرج- سالن همایش های موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار می شود.

پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا ، ۱۲ تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ توسط انجمن علمی هوای پاک ایران در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار می شود.