چهارشنبه01282015

feed-image RSS
Back شما اینجا هستید: صفحه اول

انتشارات علمی

کلیه تولیدات و انتشارات علمی، شامل انتشار نتایج تحقیقات و پژوهشها در قالب پایان نامه، مقاله نامه، مجموعه مقالات کنفرانسهای تخصصی کشور و آمار تولیدات علمی

مقالات فصلنامه مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني در سیویلیکا

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات فصلنامه مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ،این فصلنامه در دوره دوم ، شماره اسفند ماه حدود 6 عنوان مقاله منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است  ،فصلنامه مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

فهرست مقالات منتشر شده در این نشریه:

 1. تحليل عددي نيمرخ طولي و عرضي گودي نشست زمين در اثر تونلسازي با EPBمطالعهي موردي: تونلهاي متروي شيراز
 2. تعيين فاصله داري بهينهي طاقهاي بتني و برآورد نشست در ايستگاههاي مترومطالعه ي موردي: ايستگاه هفت تير خط 6 متروي تهران
 3. مطالعه ي تاثير وزن و هندسهي ساختمان بر نشست سطح زمين ناشي از تونلسازيمرحلهاي با استفاده از روش عددي اجزاي محدود
 4. انتخاب مناسبترين مجموعه ي بهسازي خاك در حفاري مكانيزهي تونل خط 7متروي تهران
 5. بررسي تاثير خصوصيات درزهها بر روي جريان پايدار آب ورودي به تونلمطالعهي موردي: تونل سوم كوهرنگ
 6. تعيين ضريب رفتار اعوجاجي تونلي با مقطع بيضي ناقص با در نظر گرفتناندركنش خاك و سازه

 

نمایه سازی مقالات کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی در بانک مقالات کشور -سیویلیکا

امتیاز کاربران

 http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی  13 شهریور ماه 1393  توسط دانشکده فنی و حرفه ای الزهرا بابل  و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 351 عنوان مقاله تخصصی شامل 3654 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی

بررسي انرژي بادي و مكانيزم و ساختار توربين هاي بادي
ارائه يك مدل رياضي براي تخصيص بهينه بودجه با روش تركيبي AHP-LPدر شركت توزيع برق استان يزد
نقش شبكه هاي هوشمند و برنامه هاي پاسخگويي بار در اصطلاح الگوي مصرف
بررسي مزاياي جايگزيني لامپهاي LEDدر گلخانه
ميراكردن نيروهاي زلزله در پي ساختمانها

انتشار مجموعه مقالات فصلنامه منظر در سیویلیکا

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات فصلنامه منظر در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این فصلنامه در 6 دوره و 26 شماره حدود 300 عنوان مقاله منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است فصلنامه منظر ، تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

فهرست مقالات منتشر شده در این نشریه:

 1. آياكليساي سنت استپانوس درارتباط با اديان كهن ايراني است؟
 2. شهرورفتارهاي انساني آستانه و حريم فعاليت هاي انساني درمنظرشهري تهران
 3. معبدآب معبدآناهيتا، پيدايش فضاي معماري درروند تكامل مفهوم آب
 4. باغهاي سمرقند
 5. مروري برجريان برنامه ريزي شهري درتهران
 6. نهادبرنامه ريزي توسعه شهري تهران:گذشته، حال وآينده
 7. استادعلي اكبرسرفراز پيشتازپژوهشهاي عهدايلخاني
 8. مكانهاي مقدس مازندران
 9. منظرفرهنگي
 10. پنج اصل طراحي خيابان موفق
 11. خلاصه گزارش ارزيابي آتليه شهرسازي پاريس (APUR) ازطرح جامع شهرتهران
 12. منظرروستايي درغرب ايران اورامان وپالنگان، روستاهاي آييني ايران
 13. نگاه شيشه اي به معماري سوني سنتردرتلاقي شهرو معماري ساخته شده است
 14. آيامعماري امروزايران محصول انقلاب اسلامي است؟
 15. جايگاه زن درهنرساساني باتكيه برنقش اناهيتا

مقالات فصلنامه ميكروب شناسي پزشكي ايران در سیویلیکا منتشر می شود

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.irمقالات فصلنامه ميكروب شناسي پزشكي ايران در  سیویلیکا  نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این نشریه در 8 دوره بیش از 200 مقاله منتشر نموده که از طریق  سیویلیکا  قابل جستجو و دریافت می باشند. 

لازم به ذکر است  ،  فصلنامه ميكروب شناسي پزشكي ايران   تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

فهرست مقالات منتشر شده در این شماره:

 1. تشخيص مولكولي مايكوپلاسما پنومونيه در مايع مفصل بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
 2. تعيين تيپ توكسيني كلستريديوم پرفرينجنس جدا شده از قطعات بسته بندي شده مرغ گوشتي
 3. بررسي مولكولي حضور ژن انتروسينAدر ميان سويههاي انتروكوكوس فاسيوم مسير گوارشي و تاثير ضد ميكروبي اين باكتريوسين عليه عوامل بيماريزاي بيمارستاني
 4. بررسي اثر ضد باكتري عصارههاي استخراج شده از خيار دريايي خليج فارس (Holothuria leucospilota) بر باكتريEscherichia coli
 5. بررسي اثر ضدباكتري عسل طبيعي بر روي سودوموناس آئروژينوزا و مقايسه با پادزيست ها در شرايط آزمايشگاهي
 6. جداسازي و شناسايي لاكتوباسيلوس ها در پنيرهاي سنتي استان آذربايجان غربي
 7. جداسازي مخمر از نان زنبور عسل اپيس مليفرا و بررسي قابليت آن در توليد بيوسورفكتانت سوفوروليپيد
 8. جداسازي و بررسي فاكتور هاي ويرولانس گونه هاي سالمونلا تيفي موريوم و سالمونلاانتريتيديس در شير و فرآورده هاي لبني
 9. رديابي فاكتورهاي حدت ايزوله هاي اشريشيا كلي يوروپاتوژنيك از نمونه هاي سواب بالاي واژن زنان نازا
 10. بررسي رابطه فيلوژني با توزيع ژن هاي كد كننده فاكتورهاي بيماريزا در ايزوله هاي اشريشيا كلي جدا شده از دستگاه تناسلي زنان مراجعه كننده به كلينيك زنان شهرستان زابل به روش Multiplex-PCR
 11. مقاومت پادزيستي مرتبط با اينتگرون كلاس 1 در ايزولههاي باليني سالمونلا انتريكا
 12. كلونينگ، بيان و ارزيابي عملكرد ژن PprI داينوكوكوس راديودورانس در اشريشيا كلي
 13. توليد گونهي تراريخت استرپتومايسس كلاولي جروس واجد ژن cas2 و بررسي افزايش توليد پادزيست در آن با روش بيواسي

مجموعه مقالات فصلنامه آسيب شناسي ايران در سیویلیکا منتشر شد

امتیاز کاربران

www.callforpapers.irمقالات فصلنامه آسيب شناسي ايران در  سیویلیکا  نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور  (callforpapers.ir ) این نشریه در 9 دوره بیش از 360 عنوان مقاله منتشر نموده که از طریق  سیویلیکا  قابل جستجو و دریافت می باشند. 

لازم به ذکر است  ،فصلنامه آسيب شناسي ايران تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

فهرست مقالات منتشر شده در این شماره:

 1. Molecular-Friendly Histopathology
 2. Ag-NOR and P53 Expression of the breast cancer in correlation with tumor grade
 3. A comparative study on colposcopy directed biopsy and Pap smear tests in patients with an abnormal Pap smear
 4. Relationship between grade and MDM2 oncoprotein overexpression in transitional cell carcinoma of the urinary bladder
 5. Evaluation of chromosomal changes in patients with spontaneous abortion in Khozestan province
 6. Effect of Transforming Growth Factor-β (TGF-β) on proliferation of gastric epithelial cells in culture
 7. Investigation of Helicobacter Pylori in the mucosa of sinuses of patients with chronic sinusitis
 8. Clinical Syndromes in HIV/AIDS according to CD4 count
 9. Histopathological changes of the antigen-induced chronic arthritis in the knee joint of the rabbit
 10. Assessment of hemodialysis adequacy in patients undergoing maintenance maneuver by laboratory tests
 11. Drug resistance of isolated strains of Pseudomonas Aeruginosa from burn wound infections to selected antibiotics and disinfectants
 12. Evaluation of the total analytical error in the flame photometry method
 13. Clinicopathologic features and outcome of membranous nephropathy in Markaz Tebi children hospital
 14. Prognostic value of p53 in renal cell carcinoma
 15. Solitary rectal ulcer syndrome Clinicopathological Review of a Series of 19 Patients
 16. Chromosomal Analysis Of Couples With Bad Obstetric Histoty
 17. A 3-Year Study Of Demographic Characteristics Of Patients With Urinary Tract Infection, Microbial Etiology, And Susceptibility Of Isolated Bacteria To Antibiotics In Shaheed Mostafa Khomeini Hospital
 18. Chemotherapy-induced Ovarian Failure And The Related Indices In Breast Cancer Patients
 19. Comparison Of Pap Smears From Cotton Swab-spatula And Cervex Brush Methods
 20. A 15-year Clinicopathologic Evaluation Of Wilms’ Tumor In Referrals Of Children Hospital
 21. Diagnosis Of Urinary Tract Infection Using Standard Urinalysis Or Hemocytometer Leukocyte Count
 22. Determining The Diagnostic Value Of Neuron Specific Enolase Staining Of The Mucosal-submucosal Rectal Biopsies Obtained From Patients Suspected Of Hirschsprung’s Disease
 23. Paravertebral Extramedullary Hematopoiesis In A Pregnant Thalassemic Patient: A Case Report
 24. Morphological Changes in Hippocampal Ca1 Area in Diabetic Rats: A Golgi-impregnation Study
 25. A Study on the Frequency of Fungal Agents in Otitis Externa in Semnan
 26. Evaluation of Cefoxitin Disk Diffusion Test for Routine Detection of Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus

دسترسی به مجموعه مقالات کنفرانس آسیب شناسی، ریشه یابی و ترمیم در روانشناسی در بانک مقالات کشور (سیویلیکا)

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/ مجموعه مقالات کنفرانس آسیب شناسی، ریشه یابی و ترمیم در روانشناسی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . کنفرانس آسیب شناسی، ریشه یابی و ترمیم در روانشناسی 29 مرداد  ماه 1393  توسط شرکت پندار اندیش رهپو  و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 29 عنوان مقاله تخصصی شامل 476 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس آسیب شناسی، ریشه یابی و ترمیم در روانشناسی

رابطه بين باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي با شادكامي در دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر ميمند
بررسي اختلالات شخصيت و تكرار جرم در زندانيان
بررسي ميزان اميد در زنان و مردان مبتلا به بيماري ام اس شهر اهواز
بررسي وضعيت بهزيستي روانشناختي بيماران ام اس شهر اهواز
بررسي عوامل روانشناختي مرتبط با سوء مصرف مواد در مراجعين مراكز ترك اعتياد سرپايي شهرستان قلعه گنج در سال92-93
بررسي تاثير درمان جايگزين با متادون بر افسردگي بعد از ترك در معتادان شهر زرقان
رابطه احساس معنابخش بودن زندگي با كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان سينه
بررسي رابطه ي سلامت روان، هوش معنوي و افكار ناكارآمد در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت
رابطه سازگاري اجتماعي و كيفيت خواب با الكسي تايميا در بيماران سرطاني شهر اهواز
مقايسه سلامت روان دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي
جرائم جنسي؛ اختلال رواني يا انحراف اجتماعي؟
ارتباط بين پرخاشگري كلامي و بدني با مصرف مواد نيروزا و مكمل هاي غير مجاز در ورزشكاران بدنسازي
تأثير جوعاطفي خانواده در كاهش استرس و اضطراب در دانش آموزان دختر پايه سوم مقطع متوسطه شهر ياسوج
بررسي سبك يادگيري كلب در بين دانشجويان دختر و پسر رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي دزفول92-1391
اثربخشي گروه درماني فعال ساز رفتاري بر باورهاي فراشناختي بيماران مبتلا به سوءمصرف مواد
نقش رسانه ها در كاهش تنش هاي ناشي از بحران
بررسي ميزان شيوع طلاق عاطفي در خانوارهاي شهرخنج و تاثير آن بر اختلالات رفتاري كودكان
اثربخشي رويكرد بازسازي شناختي بر باورهاي غيرمنطقي افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد
مقايسه شدت افسردگي و نظريه ذهن بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي با گروه ترك كننده متآمفتامين مبتلا به اختلال افسردگي اساسي
بررسي جامعه شناختي پديده مصرف و مصرف گرايي و مفهوم سبك زندگي
يافتن تأثير مهار تهاي زندگي، عز تنفس و سلامت عمومي در نوجوانان شهرستان رودسر
نقش رسانه ها در سلامت رواني جامعه بررسي آسيب ها، ريشه يابي چالش ها و نقش ترميمي رسانه در خانواده و جامعه
رابطه خودكارآمدي مربوط به وزن و تصوير بدن با موفقيت در كاهش وزن زنان چاق
اثر بخشي مصاحبه انگيزشي بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع اول دبيرستان
آسيب رواني ناشي از اينترنت در بين دانش آموزان دختر و پسر دبيرستاني شهرستان خاش
نقش رسانه ها در ارتقاي سلامت رواني دانش آموزان دبيرستاني منطقه نوك آباد خاش
پيشبيني رفتارهاي ضدتوليد بر اساس پنج عامل بزرگ شخصيت و رفتارهاي شهروندي سازماني در كاركنان دانشگاه آزاداسلامي واحد خمينيشهر
پيش بيني افكار خودكشي بر اساس افسردگي، اضطراب و استرس در زنان بي سرپرست تحت پوشش بهزيستي شهرستان اهواز
بررسي رابطه بين افكار خودكشي و احساس تنهايي در زنان بي سرپرست تحت پوشش بهزيستي شهرستان اهواز

 

انتشارات مقالات فصلنامه بين المللي پيشرفت در مهندسي راه آهن در سیویلیکا

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مقالات فصلنامه بين المللي پيشرفت در مهندسي راه آهن در  سیویلیکا  نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور  (callforpapers.ir ) مقالات شماره اول این نشریه که پاییز 1392 منتشر شده است ،از طریق  سیویلیکا  قابل جستجو و دریافت می باشند. 

لازم به ذکر است  ،  فصلنامه بين المللي پيشرفت در مهندسي راه آهن تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

فهرست مقالات منتشر شده در این شماره:

 1. Evaluating the Structural Behavior of Turnout Sleepers in the Case of Raising Speed
 2. Solving railway line planning problems using a decomposition algorithm
 3. Effects of the longitudinal axlebox clearance on lateral instability, curving and wear behavior of the three piece bogies
 4. Performance of Shred Tires Mixed with Railway Subgrade in Reduction of Train Induced Vibrations
 5. Investigating on the Effects of Random Irregularities of Railway Track by Half-Bogie Model
 6. A particle swarm optimization method for periodic vehicle routing problem with pickup and delivery in transportation

مجموعه مقالات نشريه اجتماع و توسعه در سیویلیکا منتشر شد

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات نشریه اجتماع و توسعه در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این دوماهنامه در 2 شماره حدود 8 عنوان مقاله منتشر نموده است.

کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است  ، نشریه اجتماع و توسعه تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

 1. نگاهي به چهار برنامه پنج ساله توسعه كشور بعد از انقلاب اسلامي گام هاي پنج ساله توسعه ملي
 2. تاريخ فكر توسعه در ايران
 3. بررسي مقايسه اي اسناد چشم انداز توسعه در سه كشور عربستان، تركيه و مالزي
 4. موانع اجتماعي در پيشرفت اقتصادي ايران
 5. توسعه ايران در دام توهم ثروت، اهميت و نخبگ
 6. بررسي نظريه تضاد قومي و توسعه ميلتون ايسمن نسبت توسعه و قوميت
 7. مصدق و شكل گيري دولت رانتير در ايران
 8. نقد تأثير عامل فرهنگ بر توسعه نيافتگي

تدوین کتاب جامع «هیدرولوژی مهندسی» توسط استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری متخصصانی از 30 کشور دنیا، کتاب جامع هیدرولوژی مهندسی را در سه جلد تهیه و تدوین کرد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این کتاب که توسط دکتر سیدسعید اسلامیان، استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان تهیه و تدوین شده، شامل سه جلد و هر جلد آن 29 فصل و در مجموع 87 فصل مباحث تخصصی است.

جلد نخست این مجموعه شامل "مفاهیم پایه وکاربردها"، جلد دوم شامل "مدلسازی، تغییر اقلیم و تغییرپذیری" و جلد سوم آن مشتمل بر "هیدرولوژی زیست محیطی و مدیریت آب" است.

عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان این که این کتاب به جهت آن که از تحقیقات گسترده استادان این رشته در کشورهای مختلف نگارش یافته، پوشش دهنده موضوعات بسیار متنوعی است، گفت: کتاب جامع هیدرولوژی مهندسی برای اولین بار بعد از نگارش نویسنده بزرگ Prof. David R. Maidment در سال 1993، توسط افرادی متخصص از بیش از 30 کشور دنیا تهیه و تدوین شده است.

اسلامیان بررسی جنبه‌های کلاسیک هیدرولوژی را ویژگی اغلب کتاب‌های موجود در این زمینه دانست و تصریح کرد: این کتاب جنبه‌های متنوعی از هیدرولوژی مناطق شهری و غیرشهری، هیدرولوژی انواع اقلیم‌های جهانی، مناطق کارستی، هیدرولوژی جریان کم، هیدرولوژی ایزوتوپ، ارتباط بین آب‌های زیرزمینی و سطحی، هیدرولیک جریان متخلخل و تکنیک جدایی جریان پایه را در بر می‌گیرد.

کتاب تشریح کامل مسایل مقاومت مصالح گییر و تیموشینکو

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/کتاب تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح گییر و تیموشینکو نوشته استيون ت‍ی‍وش‍ن‍ک‍و و جيمز گر با ترجمه دکتر علی اکبر دادور در انتشارات مشهد، صحرا شرق منتشر شده است.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این کتاب با موضوع مقاومت مصالح تنها یک حل المسائل معمولی نبوده و در آن روشهای حل مسائل بصورت پیشرفته و جامع مطرح گردیده است.
به گفته مترجم ، کتاب تشریح کامل مسایل مقاومت مصالح گییر و تیموشینکو مورد نیاز دانشجویان برای سه درس استاتیک ، مقاومت مصالح 1 و مقاومت مصالح 2 می باشد.
علاقه مندان برای خرید کتاب می توانند به آدرس مشهد، فلکه پارک کتابفروشی جهاد دانشگاهی مراجعه و یا با شماره تلفن 09153254977 و 09153011762 تماس حاصل نمایند.

زیر مجموعه ها