پنج شنبه03052015

feed-image RSS
Back شما اینجا هستید: صفحه اول

انتشارات علمی

کلیه تولیدات و انتشارات علمی، شامل انتشار نتایج تحقیقات و پژوهشها در قالب پایان نامه، مقاله نامه، مجموعه مقالات کنفرانسهای تخصصی کشور و آمار تولیدات علمی

دسترسی به مقالات اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع در سیویلیکا

امتیاز کاربران

 http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع    27 شهریور 1393  توسط شركت علم و صنعت طلوع فرزین با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 162 عنوان مقاله تخصصی شامل 2022 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع

بررسي سيستم سفارش همزمان محصولات درحالت چندخريداروحل بااستفاده ازالگوريتم هاي فراابتكاري
نقش مديريت زنجيره تامين دريكپارچه سازي صنعت مرغداري مطالعه موردي شركت پروتئين گسترسينا
افزايش كارايي سيستم هاي حمل ونقل هوشمند دركاهش مشكلات حمل ونقل بابكارگيري سيستمهاي جابجايي سريع فردي PRT:مطالعه موردي: شهرتهران
كاربرد روش هاي فراابتكاري دربهينه سازي قابليت اطمينان درمسائل تخصيص افزونگي بامحدوديت هاي كاركردي
ارائه مدل ناب سازي براي يك واحدتوليدي جهت بهبود فرايند توليد مطالعه موردي بدنه سازي شركت ايران خودرو
بررسي تفاوت هاي كاركردي بين زنجيره هاي تامين ناب وچابك وتلفيق اين دورويكرد

امکان دریافت مقالات همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: كسب و كارهای كارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان

امتیاز کاربران

 http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان   8 اسفند 1392 توسط دانشگاه پیام نور استان مازندران با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در رامسر  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 204 عنوان مقاله تخصصی شامل 1755 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان

سازه هاي صنعت جهانگردي دانش بنيان
چيستي تحريم ها و فرصتها در بازاريابي كسب و كار
بررسي ارتباط بين سلامت فكري و تمايل افراد به كارآفريني (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان پلدختر)
عوامل بازار يابي موثر بر برند حلال
تحليل رقابت پذيري بخشهاي صنايع تبديلي ايران در دوره 1389-1374
بررسي تاثير تبليغات بر بدنه وسايل نقليه بر نگرش مخاطبين درخريد كالا
اقتصاد دانش محور و بهره وري نيروي كار
عوامل كليدي موفقيت دربازاريابي و تجاري سازي فناوري هاي جديد (مطالعه موردي: شعبات ايران خودرو در استان مازندران)
تاثير تحريم اقتصادي بر جذب سرمايه گذاري خارجي ؛ با تاكيد بر صنعت نفت و گاز
مقايسه عملكرد سيستم الكترونيكي اكتساب دانش مشتري در شركتهاي بيمه دولتي و خصوصي (مورد مطالعه : بيمه ايران و پارسيان)
ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينان عرصه صنعت و نقش رسانه در معرفي آنان (طرح تحقيقاتي صداوسيماي مركز گيلان)
بررسي تأثير اشتغال زنان بر هرم قدرت در خانواده (مطالعه موردي: دهستان دوستان)
بررسي تاثير تحريم اقتصادي بر فضاي كسب و كار
بررسي تاثير فناوري اطلاعات در توسعه و تداوم كسب و كار وفرآيند مهندسي مجدد
ارزيابي ميزان پذيرش فعاليتهاي مرتبط با توليد و پرورش زالو
آموزشعالي در جامعه اطلاعاتي چالشها، تحولات، فرصت ها و تهديدها

انتشار مقالات اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی ارتقای سلامت و محیط زیست سالم در سیویلیکا

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/ مجموعه مقالات اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی ارتقای سلامت و محیط زیست سالم  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی ارتقای سلامت و محیط زیست سالم  30 شهریور 1393 توسط انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری دانشکده شهید مفتح و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 87 عنوان مقاله تخصصی شامل 1140 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

مقايسه فراواني و شدت افسردگي دربين بيماران ديابتي
بررسي اثرنحوه ي پخت و زمان پخت ماكاروني برآزمايش غربالگري ديابت دربارداري وقندخون زنان باردار
بهداشت روان و شخصيت سالم
انسان سالم ازديدگاه روانشناسي وقرآن
سيگاروتاثير آن درايمپوتانس
استفاده ازيادگيري سياردرآموزش بهداشت چالشها وظرفيت ها
بررسي عزت نفس و سلامت رواني درجامعه

دسترسی به مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

امتیاز کاربران

 http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار  1 شهریور 1393 توسط انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری دانشکده شهید مفتح و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 642 عنوان مقاله تخصصی شامل 6908 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

بررسي تأثير تنش شوري بر جوانه زني و شاخص آن در گياه ريحان
ارزيابي تنش خشكي و شوري بر برخي از پارامترهاي رشد گونه جو رقم (Abyt-w-1-15…)
بررسي و ارزيابي ميزان كفايت آبياري در سيستم هاي آبياري كلاسيك ثابت شهرستان خرم آباد
تست تأثير عصاره گياه سداب Ruta sp (تهيه شده با حلال اتانولي) بر روي مرگ و مير شته هاي سياه باقلا
اطلاعات كاشت برخي از گونه هاي مهم اقتصادي دارويي- صنعتي ايران

مشاهده مقالات دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)  در مرجع دانش

امتیاز کاربران

 http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)  18 و 19 شهریور 1393 توسط دانشگاه شهرکرد و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهرکرد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 348 عنوان مقاله تخصصی شامل 3164 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)

بررسي مخاطرات زمين شناسي احداث سد و تونل انتقال آب بهشت آباد در استان چهارمحال و بختياري
عوامل اساسي در پايداري تعاوني هاي آب بران(مطالعه موردي: شبكه آبياري هنديجان)
بررسي تجارب جهاني در خصوص روش هاي نوين استحصال آب در مناطق خشك و نيمه خشك ساحلي
امكان سنجي منابع آب در سازند سخت با استفاده از منطق فازي به منظور مقابله با بحران آب (مطالعه موردي: منطقه شميل تخت استان هرمزگان)

نمایه سازی مقالات سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

امتیاز کاربران

 http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی  11 و 12 اسفند 1392 توسط دبیرخانه کنفرانس و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 478 عنوان مقاله تخصصی شامل 4998 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

استفاده از ليتراكن در ساخت ساختمان هاي سبز
Hydrogen Production and Storage from Wind Turbine Using Water Electrolysis Method
امكان سنجي استفاده از بادگير در يك ساختمان مسكوني در شهر يزد با رويكرد كاهش مصرف انرژي هاي فسيلي
Application of multilevel STATCOM for reducing power loss in transmission lines
Feasibility study of extracting electrical energy from OTEC by thermoelectric phenomenon
بررسي ديوار سبز در معماري پايدارو احداث ساختمانها با مصرف كم انرژي (ساختمان سبز)
reducing energy in the residential and industrial structures, by using the Nanomaterials

امکان دریافت مقالات کنفرانس جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2 شهر تهران

امتیاز کاربران


http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2 شهر تهران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . کنفرانس جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2 شهر تهران   18 بهمن 1389 توسط شهرداری تهران با همکاری شركت اندیشه سرای شهر و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 81 عنوان مقاله تخصصی شامل 875 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2 شهر تهران 

شهرداري و شهر به منزله يزك نظام اجتماعي (الگويي مفهومي براي رصد شهر)
جايگاه شهروندي در مديريت شهرداري
شهرداري و مديريت يكپارچه شهري براي ارتقاي جايگاه شهروندي
شهرداري نهاد اجتماعي ميان مايه
نقش سازمان هاي غيردولتي و محله مبنا در تحقق مديريت شهري پايدار
نقش شهرداري در مديريت توسعه پايدار شهري: چالش ها و موانع پيش روي آن
بررسي نقش مشاركت مردم در تبديل شهرداري به نهادي مردمي و اجتماعي
حكمروايي خوب شهري: زمينه لازم جهت تحقق مديريت شهري به مثابه نهاد اجتماعي
تبديل شهرداري به يك نهاد اجتماعي از ايده تا عمل
جايگاه شهرداري در ايجاد مديريت جامع شبكه حمل و نقل در راستاي مديريت يكپارچه شهري
هويت شهروندي فرهنگي و نقش شهرداري ها
سنجش رضايتمندي و نقش مشاركتي شهروندان در اجراي پروژه هاي زيربنايي شهرداري (مطالعه موردي: شهرداري زاهدان)
گرم خانه، اهداف، ضرورت ها، قوانين موضوعه، تشكيلات، با توجه به گرم خانه در دست ساخت جنب رود كن در منطقه 9 شهرداري تهران
جايگاه و نقش مديريت شهري (شهرداري و شورا و مرم) در توسعه كالبدي شهرك اميريه
بوستان ولايت و تاثيران بر احساس امنيت اجتماعي زنان (مطالعه موردي: محله زمزم)
وضعيت شهروندي در مديريت شهري با تاكيد بر شهر تهران
نقد فعاليت هاي شهرداري تهران در زمينه خانواده
شهرداري به منزله يك نهاد اجتماعي طرح انتقادي برخي مباحث نظري پايه

دسترسی به مقالات اولین کنفرانس ملی نانو فناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

امتیاز کاربران

 http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی    24 اردیبهشت 1393  توسط دانشگاه خلیج فارس بوشهر و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در بندر بوشهر برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 66 عنوان مقاله تخصصی شامل 395 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

بررسي اثر نانوذرات در ساختار پوشش نانو كامپوزيتي آلومينيوم
فناوري نانو و بررسي كاربرد نانو غشاءها در مهندسي شيمي و صنايع نفت و گاز
ساخت و بررسي خواص جداسازي گاز غشا نانوكامپوزيت پلي آكريلونيتريلو نانوذرات سيليكا
كاربرد فناوري نانو در تصفيه آب
مطالعه آزمايشگاهي تاثير نانو ذرات سيليكا و اكسيد آهن در ميزان بازيابيگاز دي اكسيد كربن درون نانوسيالات با استفاده از تماس دهنده هايغشايي الياف توخالي

انتشار مقالات کنفرانس اقتصاد، توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در سیویلیکا

امتیاز کاربران

 http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد، توانمندسازی اصلاح رفتارهای اقتصادی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . کنفرانس اقتصاد، توانمندسازی اصلاح رفتارهای اقتصادی   5 تیر 1393 توسط شرکت پندار اندیش رهپو و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 36 عنوان مقاله تخصصی شامل 533 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس اقتصاد، توانمندسازی اصلاح رفتارهای اقتصادی  

عوامل موثر بر پذيرش خدمات بانكداري الكترونيك توسط مشتريانمطالعه موردي بانك شهر
جنبش والاستريت؛ نابرابري در توزيع درآمد و ثروت(درسهايي براي اقتصاد ايران)
شناسايي و دسته بندي صنايع اثرگذار با استفاده از درخت فراگير كمينه فاصله فرامتريك باتوجه به تحريم هاي اقتصادي : مطالعه موردي : بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير فاكتورهاي مهم رقابت پذيري شركت ها در صنايع ايران
راهكارهاي سرمايه گذاري خارجي در صنعت بالادستي نفت ايرانبا تاكيد بر قراردادهاي مشاركت در توليد

مشاهده مقالات دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار در مرجع دانش

امتیاز کاربران

 http://www.callforpapers.ir/ مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار12 مهر 1393  توسط انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه و آریا هگمتان با همکاری دانشگاه شهید مفتح و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

  

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 186 عنوان مقاله تخصصی شامل 2576 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار

اصول طراحي فرم هاي شهري پايدار پايداري شهري از جنبه هاي مختلف كالبدي و تاثير آنها
نقش معماري سكونتگاه روستايي آبكنار(شهرستان بندرانزلي)در جذب گردشكر
بررسي كتيبه ها و سنگ نگاره هاي باستان
كنكاش در كمبود بافت هاي قديم بوشهر در جهت ارائه راهكار براي كمبودهاي فضايي
بهسازي و مقاوم سازي لرزه اي سكونتگاههاي روستايي ايران
بررسي اثر درصد و نسبت طول به قطر الياف فولادي (L/ d) بر مقاومت كششي بتن اليافي
بررسي مقاومت نهايي ورق هاي فولادي مربع و مستطيل شكل سوراخ دار دايره اي تحت تنش هاي يك محوره
بررسي عوامل موثر بر مقاومت چسبندگي اتصال FRP به بتن در مدل هاي تجربي
تاثير طراحي و سازمان دهي محيط فيزيكي كودكان در رشد مهارت هاي اجتماعي آنان

زیر مجموعه ها