یکشنبه11232014

feed-image RSS
Back شما اینجا هستید: صفحه اول

انتشارات علمی

کلیه تولیدات و انتشارات علمی، شامل انتشار نتایج تحقیقات و پژوهشها در قالب پایان نامه، مقاله نامه، مجموعه مقالات کنفرانسهای تخصصی کشور و آمار تولیدات علمی

مشاهده کلیه مقالات دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست در بانک مقالات تخصصی ایران(مرجع دانش)

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین کنفرانس و نمایشگاه  بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومین کنفرانس و نمایشگاه  بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست  3 تا 4 آذر ماه 1392 توسط دانشگاه تهران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا درتهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)در این کنفرانس 118عنوان مقاله تخصصی شامل 1279  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دردومین کنفرانس و نمایشگاه  بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
 BIOREMEDIATION OF CEMENT AND OIL CONTAMINATED SOIL IN CONSTRUCTION SITES USING COMBINED TECHNIQUES: A CASE STUDY IN IRAN
 THE USE OF RICE HUSK ASH AS A CEMENTITIOUS MATERIAL: PHYSICAL AND ECONOMIC ANALYSIS IN MAZANDARAN PROVINCE, IRAN
 تاثير نانو ذرات سيليس و آلومينا بر استحكام فشاري ژئوپليمر
 استفاده از ذرات لاتكس هاي نانو كامپوزيتي استايرن-بوتيل اكريلات-متاكريليك اسيد/نانو رس براي افزايش استحكام خمشي نمونه هاي خمير سيمان عمل آوري شده و جلوگيري از افت كارپذيري در اثر استفاده از ذرات لاتكس بدون نانورس
 مدلسازي ناوگان محدود حمل و نقل سيمان وتخصيص آن به تقاضاهاي رتبه بندي شده
 بررسي سوخت هاي جايگزين در صنعت سيمان
 بررسي وارزيابي چگونگي عملكرد آزبست سيماني و جايگزين هاي آن درصنايع مختلف
 تبيين بررسي نحوه ي عملكرد پيش بيني قيمت سيمان در ايران
 Optimizing Nano (SiO2) in cement mortar and self-compacting concrete containing supplementary cimentitous materials
 درصدبهينه گچ و تاثير آن برخواص سيمان ويژه
 سيمان ژئوپليمر : تكنولوژيهاي نوظهور با مصرف انرژي و انتشار دي اكسيد كربن پايين جهت جايگزيني با سيمان پرتلند
 مزاياي نانو مواد در سيمانكاري چاههاي نفت و گاز
 گذر از PM به TPM در سيمان خاش
 سيمانهاي كفي و مقايسه آن با ديگر سيمانهاي سبكوزن مورداستفاده در صنعت نفت و گاز
 بهبود خواص سيمان با استفاده ازمواد افزودني رزين اكريليك
 ساخت سيمان جديد از پسابهاي صنعتي
 اصلاح خصوصيات سيمان با استفاده از آلژينات طبيعي جهت افزايش حالت خميري بتن
 اثر پودر آهك جوشقان قالي در گيرش سيمان دليجان
 امكان سنجي جايگزيني سيمان به جاي مواد قيري در روسازي
 ساخت و تعيين خواص مهندسي سيمان هاي مركب شامل سيمان كارخانه سيمان كرمان، پوزولان سيرجان و سنگ آهك در بتن
 SIMULATION MODELING PROCESS OF CEMENT RAW MATERIAL TO OPTIMIZE NATURAL RESOURCES AND THE SYSTEM PERFORMANCE MANAGEMENT
 CONCRETE IMPACT ON ENVIRONMENT AND ITS RULE IN GREEN BUILDING
 شناسايي عوامل موثر بر چابكي سازماني در صنعت سيمان با استفاده از تكنيك گسترش عملكرد كيفي فازي (QFD)مطالعه موردي شركت صنايع سيمان دشتستان
 مدل سازي و شبيه سازي فرآيند پخت سيمان در كوره واحد 3 كارخانه گروه صنايع سيمان كرمان با استفاده از شبكه عصبي-فازي
 استفاده مجدد از پسماند خاك صنعتي توليدي مجتمع پتروشيمي نوري درفرايند توليد سيمان
 تاثير ذرات زبر كوارتز در قابليت پخت پذيري مواد خام سيمان
 مهندسي ارزش در مديريتHSE
 بررسي و ارزيابي ملاحظات فني و زيست محيطي كاربرد انواع پسماندها درفرآيند توليد سيمان
 استفاده از مواد فاقد CO2 در توليد سيمان با تكيه بر مكانيسم توسعه پاك
 شناسايي پتانسيلهاي بهبود بهره وري انرژي در دپارتمان پخت و آسياب سيمان با استفاده از تكنيك بازرسي ترموگرافي
 تحليل اگزرژي دركوره پخت سيمان
 استقرار استاندارد ISO 50001: 2011 درشركت سيمان شرق
 بهينه سازي مصرف انرژي و بهبود زيست محيطي حاصل ازاجراي طرح يارانه سودتسهيلات دركارخانجات سيمان كشور
 بهينه سازي مصرف انرژي و بازيافت انرژي درصنعت سيمان بااستفاده ازCHP ميكروتوريين هاي
 Development of Energy Management Systems- Case Study of an Iranian Cement Production Plant
 مروري برعوامل موثربركيلووات ساعت برتن kwh/ton سيمان
 نقش سيمان درافزايش مصرف انرژي و آلودگي
 تحليل پديده هاي انتقال دركوره دوار
 ارزيابي مصرف انرژي كوره دوارسيمان
 تحليل موازنه جرم و انرژي و چگونگي توزيع انرژيهاي ورودي وخروجي دپارتمان پخت درصنعت سيمان
 جايگزيني سيستم پنوماتيك باديناميك و تاثير آن برمصرف انرژي و انتشارآلاينده هادرسيمان كرمان
 بررسي روش هاي مختلف انتقال حرارت از سطوح در دپارتمان پخت كارخانه سيمان
 بكارگيري تكنيك هاي تصميم گيري براي اولويت بندي راهكارهاي كاهش مصرف انرژي و كاهش انتشار آلاينده ها: مطالعه موردي صنعت سيمان
 ارائه ي چارچوبي براي سنجش چند معياري انرژي هاي جايگزين در صنعت سيمان بر مبناي روش AHP و مهندسي ارزش
 كاربرد مهندسي ارزش در بهينهسازي مصرف انرژي- مطالعه موردي سيمان شرق
 بررسي تاثير سياستهاي مالياتي بر انتشار آلاينده ها )مطالعه موردي صنعت سيمان
 بهرهوري انرژي بعنوان منبع انرژي پايانناپذير با چشماندازي به كشورهاي آمريكا و تركيه
 مدلسازي دپارتمان پخت واحد يك شركت سيمان هگمتان جهت كاهش مصارف انرژي با هدف رسيدن به ظرفيت اسمي 3200 تن برروز
 ENERGY ANALYSIS OF AN ORC COGENERATION FROM HEAT LOSSES IN CEMENT PLANT
 تعيين شاخص حجمي لجن فعال جهت كنترل پديده ي بالكينگ رشته اي درفاضلاب حاوي سيمان و كنده هاي حفاري درتصفيه خانه ي فاضلاب شركت ملي حفاري ايران
 ENVIRONMENTAL POLLUTION IN CONSTRUCTION SITES: THE CASE STUDY OF CONCRETE ELEMENT MANUFACTRING SITE IN IRAN
 هيدروكربن هاي آروماتيك نفتي BTEX و اثرات زيست محيطي آنها برافرادجامعه
 مطالعه اثرات زيست محيطي آلاينده آزبست و جايگزين هاي آن
 پايشو كنترل آلودگي هاي زيست محيطي در شركت سيمان كاوان بوكان
 چگونگي افزايش راندمان الكتروفيلتروكاهش آلودگيهاي زيست محيطي درصنعت سيمان
 تاثيرورود يونهاي خارجي برروي ساختار فعاليت و هيدراتاسيون محصولات تري كلسيم سيليكات و تري كلسيم آلومينات
 ايجاد سيستم مديريت دانش محيط زيستي در كارخانجات سيمان
 كاهش اثرات آلودگي زيست محيطي ناشي از توليد سيمان با استفاده ازفن آوري هاي جديد توليد بتن و سيمان سبز
 بررسي تاثير پوزولان تراس در خواص مكانيكي و برخي ازپارامترهاي دوام بتن به منظور كاهش توليد گازهاي گلخانه اي
 مطالعه عملكردوطراحي محفظه هاي ته نشيني گرانشي به منظورجداسازي ذرات معلق
 بررسي آثار وتبعات سوء زيست محيطي صنعت سيمان دركشورونگرشي براستانداردهاي آن
 بررسي آلايندههاي توليد شده توسط واحدهاي توليد سيمان و راهكارهاي كنترل آنها
 مديريت زنجيره ي تامين سبز صنعت سيمان ايران با رويكرد سيستم هاي ديناميكي
 كاهش آلايندههاي زيستمحيطي ناشي از ارتقاي بهرهوري در سيستمهاي انتقال مواد در يك كارخانه نمونه
 بررسي قابليت ترسيب كربن زيست توده در كاهش گازهاي گلخانه اي حاصل از صنايع سيمان
 بررسي جنبههاي زيست محيطي و بهداشتي كارخانه سيمان وارايه راهكارهاي موثر براي بهبود آن (مطالعه موردي كارخانه سيمان قاين)
 پايش، بهينه سازي و كنترل آلاينده هاي زيست محيطي ناشي از صنعت سيمان با استفاده از منطق فازي، روش سطح پاسخ و الگوريتم ژنتيك
 مدل سازي عددي جريان و فرآيندهاي انتقال ديك كلساينربراي توليد سيمان
 بررسي عددي كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي در كلساينر واحد 3 شركت سيمان شرق
 تثبيت نخاله هاي ساختماني بااستفاده ازسيمان
 كنترل و كاهش آلودگي هاي كارخانجات سيمان ازطريق طراحي فضاي سبز
 مطالعه و بررسي امكان سنجي ذخيره سازي گازهاي گلخانه اي درسازند هاي زمين شناسي
 ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه سيمان باغان بوشهر
 ارائه راهكارهاي مديريتي براي كنترل آلاينده هاي موجود در كارخانه سيمان با در نظرگرفتن فرايندهاي اجرايي در كارخانه
 نحوه پخش آلاينده هاي منتشره ازدودكش واحدهفتم سيمان تهران برمناطق اطراف
 مدل سازي عددي پراكنش ذرات معلق ازخروجيهاي يك مجتمع سيمان به به كارگيري مدل HYSPLIT
 انتخاب روش نگهداري تعميرات تجهيز با روش شبكه عصبي تصميم گيرنده و آموزشTOPSIS فازي
 يك مدل تصميم گيري براي بهينه سازي بكارگماري متخصصان درتعميرات دوره اي كارخانجات سيمان
 بررسي مشعل هاي چندكاناله جديد در صنعت سيمان
 Numerical optimization of square cyclones geometry to increase Particle removal efficiency
 شناسايي ارتعاشات ناشي از پديده تشديد با استفاده از تكنيك آناليزارتعاشي و ارائه راهكار در جهت كاهش آن ها
 ترميم و سخت كاري سطحي روتور سنگ شكن چكشي شركت سيمان ساوه
 ريشه يابي علل افزايش نرخ سايش و ارتعاشات فن اصلي آسياب موادكارخانه سيمان خاكستري ساوه با استفاده از تكنيك هاي پايش وضعيت
 بررسي اثردما روي خواص فيزيكي مواددرفازهاي مختلف درفرآيند توليد سيمان
 آناليز جريان كم اقبال اما كارآمد در نگهداري و تعميرات الكتروموتورها
 HEAT TRANSFER MODELING OF FLAME IN CEMENT KILNS USING CFD
 توزيع دما در برج خنك كن
 راه حل هاي تعمير و نگهداري براي روسازي هاي بتني متخلخل با منافذ پر شده
 مقايسه مقاومت مكانيكي ملات هاي سيماني حاوي خاكستر برگ بامبو وملات هاي سيماني حاوي پودر ميكروسيليس
 مدل سازي رياضي سينتيك و مكانيسم واكنش آبپوشي سيمان
 شبيهسازي غلطكهاي آسياكني فشار بالاي كارخانه سيمان آبيك در محيط BMCS
 افزايش توليد اتانول ازكاه كلزا باپيش تيمارقليايي وبهره گيري ازفناوري نانو
 مخاطرات كار با سيمان و توصيه هاي ايمني، بهداشتي و زيست محيطي
 ارزيابي بهبود مقاومت كششي بتن با استفاده از خاكستر پسماندهاي مخروط كاج
 معماري قطعات بتني و سازگاري آنها با محيط زيست و توسعه پايدار
 ارزيابي جاذب هاي آلكانوآميني براي حذف دي اكسيد كربن ازجريان هوا در دبي هاي گوناگون گاز به كمك برج پرشده
 ارزيابي جاذب هاي آلكانوآميني براي حذف دي اكسيد كربن ازجريان هوا در دبي هاي گوناگون مايع (جاذب) به كمك برج پرشده
 بهبود آبكافت آنزيمي كاه كلزا به كمك پيش تيمار قليايي به همراه فوتوكاتاليست
 حضور زيست توده ليگنوسلولزي به عنوان منبع پايدار انرژي و روشهاي اندازه گيري محتويات آن
 بررسي اقتصادي توليد برق به روش گازكشي زغال سنگ در ايران)
 بررسي رفتار و كاربرد بتن هاي فوق توانمند با الياف فولادي UHPFRC
 بررسي بتن متخلخل به عنوان شيوه اي براي مديريت سيلاب در آبخوان ها
 ارزيابي پايداري جاده ها به كمك بتن متخلخل
 بررسي مكانيسم فرآيندهاي اكسيداسيون مرطوب كاتاليستي فنل والكلهاي آروماتيك
 بررسي فرآيندهاي اكسيداسيون مرطوب و اكسيداسيون مرطوب كاتاليستي اسيد/نمكهاي سديم كربوكسيليك
 بررسي روشهاي حذف تركيبات آروماتيكي از پسابهاي صنعتي
 بررسي انواع روشهاي حذف پركلرات از آب آشاميدني
 بررسي اثر تركيبات تيتانات بر حذف تولوئن
 Environmental Factors on The Heavy Metal Content of Raw Milk
 بررسي تبديلات فرمهاي مختلف ازت در فرايند هاي تصفيه پساب
 بازيابي آب پساب حاصل از احياء رزين هاي تبادل يوني تصفيه خانه نيروگاه بخار نكاء
 توليد بتن بازيافتي اصلاح شده با افزودن آسفالت بازيافتي و سيمان
 بررسي خواص سازه اي بتن خود تراكم حاوي پودر ضايعات لاستيك جايگزين بخشي از سيمان
 بررسي تاثير متاكائولن بر غلظت كلر سطحي و ضريب انتشار پذيري يون كلريد در بتن در منطقه خليج فارس
 بررسي تاثير پوزولان متاكائولن بر خوردگي سازه هاي بتن مسلح در شرايط محيطي جزيره قشم
 بررسي اثر استفاده از افزودنيهاي معدني به عنوان جايگزين سيمان برخصوصيات ملات خودتراكم مورد استفاده در المانهاي باريك
 اثر سيمان هاي سه جزئي حاوي پودرسنگ و مواد پوزولاني بر خصوصيات بتن تازه و سخت شده خودتراكم سبك
 بررسي كيفيت آب در حوضه رودخانه شهرچاي توسط نرم افزارQUAL2K
 

امکان دانلود کلیه مقالات دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک در CIVILICA.com

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک  13 تا 14 آذر ماه 1392 توسط معاونت پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابرکوه و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در یزد شهرستان ابرکوه برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)در این کنفرانس 112عنوان مقاله تخصصی شامل 929  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دردومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
 استفاده از عروس دريائي براي تنظيم تبخير از خاك هاي كشاورزي
 تجزيه و تحليل بازار سرمايه بر هزينه سرمايه در توسعه پايدار
 بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار ايران و مقايسه آن با بورسهاي آسيايي
 تحليل توزيع فضايي خدمات آموزشي با رويكرد توسعه پايدار (نمونه موردي:واحدهاي آموزشي هنرستان شهر يزد)
 گردشگري روستايي،رويكردي نو در مديريت روستايي منطقه اورامانات
 تاثير كاربرد كودهاي زيستي و شيميايي بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني كاتالاز و پراكسيداز و قندهاي محلول در گياه ذرت(Zea maysL) تحت تنش خشكي
 ارزيابي اثر تنش خشكي بر سرعت و دوام پرشدن دانه و ارتباط آن با اجزاء عملكرد در ژنوتيپ هاي نخود زراعي
 تاثير كاربرد قارج مايكوريزا بر صفات پرولين،قندهاي محلول،آنزيم پراكسيداز و عملكرد دانه ذرت تحت سطوح مختلف تنش خشكي
 نقش طراحي شهري در چرخه عمر ساختمان،مصرف انرزي و توسعه پايدار شهري
 بررسي روند تغييرات اراضي شهرستان ابركوه از سال 2000تا2010 ميلادي با استفاده از روش طبقه بندي نظارت شده
 بررسي رابطه بين تركيب هيات مديره و وجود حسابرس داخلي با معيارهاي حسايداري و اقتصادي ارزيابي عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
 مقايسه سه فرمولاسيون علف كش پيرازون در كنترل علف هاي هرز پهن برگ در چغندر قند
 اثرات هدفمند سازي يارانه ها بر عملكرد تعاوني هاي روستايي(مطالعه موردي:تعاوني هاي روستايي شهرستان هاي هيرمند و زهك)
 بررسي و كاربرد انرژي نو
 تحليل اثرات بارش بر محصولات كشاورزي طي دهه هاي اخير (مطالعه موردي:گندم و جو در خرم آباد)
 تغييرات فعاليت آسكوربات پر اكسيداز در ژنوتيپ هاي نخود تحت تنش سرما و ارتباط آن با عملكرد در شرايط پاييزه و انتظاري
 آموزش بهره برداران بخش كشاورزي توسط مروجان بعنوان راهكارهاي جهت دستيابي به توسعه پايدار
 بررسي ارتباط و نقش فرهنگ در توسعه پايدار
 بررسي بكارگيري مديريت سود در توسعه پايدار
 پيش بيني سيلاب از طريق داده هاي سري زماني دبي رودخانه يلفان با استفاده از مدل باكس_جنگينز
 ارزيابي نوسان سطح آب درياچه پريشان با استفاده از شاخص بارش استاندارد
 بررسي دوره بازگشت خشكسالي هاي بسيار شديد حوضه درياچه پريشان
 بررسي نقش پتانسيلهاي صنعت گردشگري شهر سميرم در توسعه پايدار اين شهر
 مديريت يكپارچه منابع آب رويكردي نوين در دستيابي به توسعه پايدار
 نقش و جايگاه انسان بعنوان معمار در توسعه پايدار
 تفكيك مرحله اول و دوم تبخير از سطح خاك بدون پوشش
 بررسي ويژگي هاي آموزش توسعه اي و ارتباط آن با توسعهد پايدار
 الگوهاي بهره برداري پايدار از منابع آب زير زميني
 ارزيابي پايداري در مديريت منابع آب در بخش كشاورزي
 اثر كودهاي ازوتوبارور 1 و 2 بر روي گندم كوهدشت و جو محلي در منطقه نورآباد
 نگرش كلي براي دستيابي به توسعه پايدار در بخش كشاورزي
 بررسي عوامل تاثير گذار شهر اسلامي بر شكل گيري و نحوه قرار گيري بازار سنتي
 ارزيابي وضعيت خشكسالي در شهرستان بافق با استفاده از شاخصSPI
 قابليت كاربرد پساب ناشي از تصفيه فاضلاب بهداشتي در آبياري فضاي سبز (مطالعه موردي:شهرك مسكوني شركت سنگ اهن مركزي ايران_بافق)
 بررسي تاثير كيفي و كمي انرزي نو در توسعه ي پايدار در شرايط مختلف اقليمي ايران
 بررسي كشت مخلوط ذرتzea mays L و خيار (cucumis sativius L) و تاثير آن بر كنترل علف هاي هرز
 توسعه پايدار و بازار سهام:مطالعه موردي بررسي اثر سود هر سهم (EPS)بر قيمت سهام شركت هاي داراي ميانگين
 بررسي تاثير آبشكن چوكاني بر مسير قرارگيري خط القعر فرسايش در قوس رودخانه 90 درجه
 بررسي تطبيقي معماري بومي و معاصر در مناطق گرم و مرطوب ايران،با رويكرد پايداري(بررسي موردي:استان هرمزگان)
 تدوين شاخص هاي پايداري كالبدي منظر بافت تاريخي شهر يزد
 نقش زنان در حفاظت و بهره برداري عرصه هاي بياباني و توسعه پايدار منابع طبيعي
 بررسي و ارزيابي كيفيت و تاثير فضاي ورودي شهرها در شهرسازي پايدار
 بهره برداري اصولي جامعه بومي منطقه ششتمد سبزوار از گياه كما انغوزه:گامي در توانمند سازي جامعه بومي و حفظ محيط زيست منطقه
 اثر قارچ ميكوريزا و اسيد هيوميك در سطوح مختلف كود شيميايي بر عملكرد و كيفيت آفتابگردان
 نقش انرژي زمين گرمايي در توسعه پايدار
 بررسي واكنش آفتابگردان به عناصر غذايي در گنبد
 بررسي ارتباط دما،بارش و رطوبت نسبي در ايستگاه بندرعباس طي دوره ي آماري 1957تا2005
 مقايسه روند متوسط دما و متوسط رطوبت نسبي در دو اقليم خشك و مرطوب مطالعه موردي ايستگاههاي زاهدان و بندر انزلي طي دوره آماري 1955تا2005
 بررسي و پهنه بندي خشكسالي با استفاده از نرم افزار ARC GIS (مطالعه موردي:استان كرمان)
 اهميت تحقيق و توسعه در پيشرفت اقتصادي خرد و كلان
 تاثير سياست هاي پولي بر نرخ پس انداز ملي در ايران طي دوره زماني (1369_1389)
 ارزيابي قابليت هاي بازار يابي با توجه به رويكرد منبع محور
 ارزيابي توان تاثير گذاري انواع قابليت هاي متمايز كننده بازار يابي بر عملكرد سازمان با استفاده از تكنيكAHP
 كارايي علف كش هاي مختلف در كنترل علف هرز اويارسلام ارغوانيCyperus rotundus L
 مديريت فرهنگي توسعه ي پايدار
 بررسي ميزان تاثير پذيري مصرف بنزين از متغيرهاي اقتصادي در ايران
 تاثير تورم بر سودآوري بانك ها:مطالعه موردي بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 ارائه مدل مفهومي از رفتار سرمايه گذاران مالي در بازار بورس اوراق بهادار تهران
 استخرهاي ذخيره ي آبي روشي مناسب و كارآمد براي جمع آوري و ذخيره آب هاي سطحي در فصول پر باران و استفاده براي كشاورزي در فصول كم باران
 بررسي و مقايسه معادله هاي نفوذ كاستياكف،كاستياكف لوئيز،فيليپ و فيليپ اصلاح شده
 بررسي تاثير كم آبياري بر هيدرو مدول آبياري در منطقه ي خرم اباد
 پيش بيني SPI خشكسالي در استان يزد با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
 استفاده از مدل ماشين بردار پشتيبان براي پيش بيني خشكسالي(مطالعه موردي:كرمان)
 توسعه گردشكري فرهنگي و تاريخي،بستر توسعه پايدار شهرستان ابركوه مطالعه موردي:منطقه ويژه اقتصادي ابركوه (يزد)
 بررسي روند تغييرات اراضي كشاورزي شهرستان ابركوه از سال 1990 الي 2010 ميلادي با استفاده از روش NDVI
 محيط زيست و پايداري توسعه:تحليل نظري
 تعيين عوامل موثر بر مصرف خصوصي در ايران
 تحليل كارايي هزينه بانك ملي استان يزد با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
 تاثير درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت بر كالاي وارداتي مصرفي در ايران
 تخمين تابع تقاضاي بيمه عمر در شركت بيمه ايران
 بررسي پيش نيازها و پيامدهاي رفتار شهروندي سازماني در شعب بانك ملت شهرستان بندر عباس
 اثر آللوپاتيك علف هرز تاج خروس خودرويAmaranthus retroflexus L بر جوانه زني و رشد دو رقم ذرت دانه اي رقم هاي 704 و 500
 بررسي چالش هاي حسابداري توسعه پايدار در جوامع اسلامي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي دلفي فازي
 تحليل اقتصاد سلامت و رشد اقتصادي
 بررسي رابطه مديريت سرمايه در گردش بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تاثير محدوديتهاي تامين مالي بر اين رابطه
 بحران كم آبي مهمترين چالش پيش روي توسعه استان يزد
 اثر بخشي يا بازدهي ارقام مختلف كلزا از لحاظ جذب فسفر
 اثر شاخص هاي آزاد سازي اقتصادي بر عملكرد بازار مالي ايران:با تاكيد بر آزاد سازي تجاري
 مطالعه و بررسي راهكارهاي كلي معماري پايدار جهت نيل به اهداف توسعه پايدار
 ارزيابي كيفيت آب تعدادي از چاههاي مورد استفاده آبياري در دشت نمدان اقليد فارس
 آزمون وجود شكستهاي ساختاري در بازار بورس ايران
 ارزيابي اقتصادي روشهاي كنترل علفهاي هرزدرنهالستان كاج تهران
 پايدارنمودن تيرهاي بتن آرمه به روش نصب در نزديك سطح NSM درمناطق نامناسب آب وهوايي
 بهره گيري ازگياه خارشتربه منظورتوليدهندوانه ديم ازارگانيك درجهت توسعه پايداردربخش كشاورزي مناطق خشك و نيمه خشك كشور
 استفاده از انرژي هاي تجديدپذيرخورشيدي درطراحي فضاهاي مسكوني پايداردرمناطق گرم و خشك ايران
 منابع طبيعي و توسعه پايدار
 آموزش و توسعه پايدار
 بررسي تاثير صنعت گردشگري بر رشد اقتصادي
 آسيب شناسي توسعه پايدارروستاهاي تاريخي ايران نمونه مطالعاتي روستاي اسلاميه
 ارتباطات عامل توسعه باتاكيدبرتوسعه پايدارروستايي
 انرژي خورشيدي وتوانمندي وچالشهاي پيشرواجراي آن درايران
 افت سطح آب هاي زير زميني و فرونشست دردشت ابركوه
 بررسي تاثيرمولفه هاي رابطه اي بر وفاداري مشتريان درصنعت بيمه مطالعه موردي : بيمه پاسارگاد
 كاربردهاي انرژي هاي نو و منابع تجديد پذيردرراستاي توسعه پايدار
 مديريت ژنوميك كاربردي نماتدمولدغده (Meloidogyne Sp و توسعه پايداركشاورزي
 توسعه پايدار كشاورزيازطريق مديريت بيولوژيكي نماتدهاي بيماريزاي گياهي
 بررسي اثرات نامتقارن تورم برشاخص قيمت سهام در ايران
 بررسي رابطه بين بازارگرايي،نوآوري،استراتژي كسب وكاروعملكرددر صنعت نساجي يزد
 رابطه همجمعي پويا ميان مصرف كل انرژي و عملكرد اقتصادي
 بررسي تاثيربازارگرايي برعملكرد كسب و كار با استفاده از رويكرد شبكه عصبي
 منابع آب و توسعه پايدار در استان يزد
 نقش راه دراقتصادوتوسعه شهرهاي مناطق خشك و نيمه خشك
 بررسي تاثير برخي از شاخص هاي سلامت بر رشد اقتصادي مطالعه موردي بااستفاده ازداده هاي پانل در كشورهاي حوزه سند چشم انداز)
 مقايسه روشهاي غيرشيميايي كنترل علفهاي هرزدرخزانه انتظاركاج تهران
 نانو انرژي و توسعه پايدار
 بررسي مصرف انرژي برارزش افزوده واقعي بخشهاي اقتصادي كشاورزي، صنعت و خدمات
 منابع آب و توسعه پايدار
 گزارشگري سرمايه هاي فكري ابزاري در جهت مديريت دانش
 تعيين اجزاي ارزيابي عملكردBSC بااستفاده ازروش فاكتورآناليزمطالعه موردي: بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان يزد
 شناسايي وارزيابي مولفه هاي ويژگيهاي روساي شعب بانك صادرات يزد
 بررسي عوامل داخلي و خارجي موثربرسودآوري بانك ها: مطالعه موردي بانكهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
 بررسي و مقايسه سيستم هاي جديدآبياري درمنطقه شمال استان فارس و غرب استان يزد

دسترسی به مقالات سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردوغبار دربانک مقالات ایران(مرجع دانش)

امتیاز کاربران

مجموعه مقالات سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفاhttp://www.callforpapers.ir/ن های گردوغبار  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردوغبار  25 تا 26 دی ماه 1392 توسط دانشگاه یزد و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در یزد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)در این کنفرانس 130عنوان مقاله تخصصی شامل 1070  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درسومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردوغبار
 پيامدهاي منفي ريزگردها برعملكرد اكوسيستم هاي طبيعي
 شناسايي و تعيين اشكال، نقاط پر‌خطر، تغييرات سطح و خصوصيات گرانولومتري شنزارهاي منطقه جاسك هرمزگان
 ارزيابي فرسايش بادي حوضه كاشان از منظر وضعيت كنوني و استعداد طبيعي
 اثرات پوشش گياهي بر فرسايش خاك در مناطق كويري
 تحليل شدت و تداوم طوفان هاي گرد و غبار در استان خوزستان
 سامانه غلات – پنبه همراه با خاك ورزي حفاظتي مناسب ترين گزينه براي جلوگيري از فرسايش خاك زراعي و حفاظت گياهچه پنبه در مناطق بادخيز
 مديريت بحران خشكسالي: راهكاري اساسي جهت مقابله با پديده گرد وغبار
 بررسي و تحليل سينوپتيكي پديده گرد و غبار در استان قم
 پهنه بندي روزهاي توأم با غبار با استفاده از روش AHP در شمال شرق ايران
 واكاوي خوشه اي آرايش همديد روزهاي آلوده به ذرات معلق شهر شيراز
 بررسي ميزان تأثير معيار فرسايش بادي در بيابانزايي منطقهمرادآباد سراوان با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي
 تحليل همديدي و آماري توفان هاي گرد و غبار در شهرهاي منتخب استان خوزستان
 بررسي رابطه خشكسالي با توفان هاي گردوغبار (مطالعه موردي: استان سمنان)
 تاثير شدت و مدت خشكي بر وضعيت باد و فرسايش بادي (مطالعه موردي: استان تهران)
 كنترل گرد و غبار و تثبيت خاك جاده هاي خاكي با محلول كلريدي SSR400
 بررسي آماري روند سالانه، پراكنش فصلي و شدت وقوع پديده ريزگرد در استان ايلام
 بررسي رابطه فرسايش بادي با پوشش گياهي در كوير ميقان اراك
 تحليل فراواني بادهاي حدي سالانه ايستگاه همديد نيشابور
 پايش طوفان هاي گرد و غبار با استفاده از فناوري سنجش از دور در منطقه غرب و جنوب غرب ايران
 بررسي تغيير اقليم و اثرات آن بر طوفان هاي گرد و غباري در استان سيستان و بلوچستان
 تعيين اشكال، خصوصيات فيزيكي، شيميايي و مينرالوژيكي نهشته هاي بادي ارگ بشرويه
 بررسي و تحليل بادهاي فرساينده با مدل فضايي گل ماسه استان خوزستان
 اثر جاده آسفالته روستايي بر پوشش و فرسايش بادي( مطالعه موردي: مراتع علي آباد پيشكوه يزد)
 روند زماني برخي خصوصيات شيميايي گرد و غبار اتمسفري شهر اصفهان و شرق آن
 تخمين وقوع پديده گرد وغبار با استفاده از الگوريتم درخت تصميم(مطالعه موردي : شهر اهواز)
 بررسي علل جابجايي رسوبات در كانون بحراني فرسايش بادي كوير ميقان اراك
 بررسي تأثير كاهش سطح ايستايي بر پوشش گياهي و فرسايش در كوير ميقان اراك
 بررسي اثرات ماسه هاي روان بر سكونتگاه ها و تاسيسات زيربنايي در سطح روستاهاي دهستان محمدآباد در شهرستان هامون
 اولويت بندي مناطق برداشت، حمل و رسوب فرسايش بادي
 بررسي وضعيت آماري گرد و غبار و تأثير آن بر كلان شهر اهواز
 فرسايش بادي و تخريب ميراث فرهنگي
 بررسي كاربرد دو مدل TOMS و BenMap در مطالعه اثرات زيست محيطي ناشي از طوفان هاي گرد و غبار
 بررسي روند تغييرات فراواني وقوع گرد و غبار در نيمه غربي ايران طي دوره زماني 1384-1340
 تاثير گرد و غبار بر زنبورداري در ايران
 طوفان گرد و غبار و اثرات آن بر سلامت افراد
 بررسي تاثير پديده ريزگردها در تحليل ابعاد اقتصادي روستاهاي بخش جزينك شهرستان زهك
 بررسي خسارات ناشي از ريزگردها بر بخش كشاورزي و محيط زيست
 بررسي نقش خشكسالي در كاهش آب هيرمند و تشديد فرسايش بادي در منطقه سيستان
 نقش خشكسالي‌هاي اقليمي بر طوفان‌هاي ماسه و جابه‌جايي تپه‌هاي ماسه‌اي (مطالعه‌ي موردي: بندريگ كاشان)
 منابع توليد ريزگردهاي داخلي مطالعه مورد استان فارس
 بررسي تأثير حركت ماسه هاي روان در تخليه و مهاجرتروستاهاي ساحلي شهرستان جاسك
 استفاده از برگ نخل به عنوان نمونه گير بيولوژيكي گرد و غبارهاي بوشهر - عسلويه
 بررسي خصوصيات كريستالوشيميايي رس در ارزيابي استعداد ريز گردزايي و ديناميك بادرفت خاك هاي با مواد مادري سازندهاي نايبند و سلطانيه در يزد
 شناخت عوامل مورفوژئولوژيك، منشايابي و چگونگي پراكنش ماسه(مطالعه موردي: ارگ بلند كاشان)
 بررسي تأثير زيست محيطي گرد و غبار هاي ناشي از كارخانجات و معادن (مطالعه موردي: كارخانه­هاي سنگبري و سنگ شكن شهرستان ني ريز)
 بررسي تغييرات غلظت ريزگردها و وقوع آن در شهرهاي مختلف استان ايلام در بهار و تابستان (مطالعه موردي: سال 1390)
 بررسي طوفان هاي گرد و غبار به عنوان يك بحران محيطي
 پيش بيني طوفان گرد و غبار 26 ژانويه 2010 در استان خوزستانبا استفاده از مدل WRF/Chem
 بحران ريزگردها وتاثيرات خشكسالي و فرسايش بادي در تالاب گاوخوني واستان اصفهان
 بررسي و مقايسه تجمع فلزات سنگين Cd -Pb)) در رسوبات تالاب گاوخوني درسالهاي 91-85
 بررسي خصوصيات مورفوسكوپي و گرانولومتري ذرات ماسه در ارگ خارتوران شاهرود
 بررسي اثرات ناشي از پديده ريزگردها
 تأثير ريزگردهاي بياباني بر سلامت انسان
 بررسي خصوصيات خاك نبكاي گونه تاغ Haloxylon aphyllum)) وقره داغ ((Nitraria schoberi (مطالعه موردي: نبكاهاي دشت سگزي اصفهان)
 بررسي عملكرد مالچ پليمري F2SR-231 در تثبيت تپه هاي ماسه اي
 باد و مشخصه هاي ديناميكي آن
 ارزيابي و تحليل طوفانهاي شن بر پراكنش جغرافيايي بروز بيماريهاي تنفسي (سل) در سيستان با استفاده از مدل TOPSIS
 نقش رژيم بادي در ميزان دبي و جهت انتقال رسوباتتپه هاي ماسه اي (مطالعه موردي: اهواز)
 نقش رژيم بادي در ميزان دبي و جهت انتقال رسوباتتپه هاي ماسه اي (مطالعه موردي : بوشهر)
 بررسي واكنش هاي رشدي در گياه اسكنبيل(Calligonum Comosum) به رسوب ماسه بادي
 تاثير گرد و غبار بر آسم و بيماريهاي ريوي
 مروري بربررسي تاثيرمالچ هاي نفتي درتثبيت ماسه هاي روان
 خشكسالي و تأثير آن بر وقوع روزهاي گردو غباري در استان سيستان و بلوچستان
 طراحي آشفته كننده و يكنواخت كننده جريان در تونل باد زيست محيطي براي تحليل ريزگردها
 تحليل مكاني و زماني تعداد روزهاي همراه با پديده گردوغبار در گستره ايران
 بررسي نوسانات سطح آب زيرزميني كوير حاج عليقلي دامغان و تاثير آن بر توليد گرد و غبار در سال هاي آينده
 ارزيابي اثرات اجتماعي ، اقتصادي گرد و غبار بر زندگي مردم
 بررسي تأثير خشكسالي بر گسترش توده هاي شن روان در حاشيه كويرهاي استان يزد
 پهنه بندي تعداد روزهاي همراه با پديده گردوغبار در گستره ايران با استفاده از تكنيك سامانه اطلاعات جغرافيايي
 نرخ فرونشت گرد و غبار اتمسفري در استان كرمانشاه در بهار و تابستان 1392
 بررسي علل عدم موفقيت جنگل هاي دست كاشت تاغ در كنترل فرسايش بادي(مطالعه موردي: منطقه انارك شهرستان نايين)
 وضعيت بيابان زايي و مقابله با آن در بحراني ترين كانون فرسايش بادي سيستان و بلوچستان (مطالعه موردي: ايرانشهر- بمپور)
 بررسي كارايي محلول تركيبي كلريد كلسيم و كلريد منيزيم جهت كنترل فرسايش بادي
 مقايسه انواع مالچ بر روي تثبيت ماسه هاي روان
 مدلسازي و معادله يابي وقوع پديده گرد و غباربا استفاده از متغيرهاي زمين آماري در گستره ايران
 ارزيابي تأثير مالچ پاشي در مناطق بياباني حاشيه ارگ يزد از ديدگاه ساكنان منطقه
 تجزيه و تحليل ارتباط خشكسالي و پديده گردوغبار (مطالعه موردي استان خوزستان)
 بررسي نقش فرسايش بادي بر تخريب اراضي
 پهنه بندي غبار ريزشي شهر ايلام
 بررسي پايش ريزگردها با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در استان خوزستان
 بررسي الگوي مكاني ذرات معلق كمتر از 5/2 ميكرومتر استان تهرانبا استفاده از مدل هاي قطعي و زمين آماري
 كاني شناسي رسوبات حاصل از گرد و غبار ريزشي روي شهر ايلام در بهار 1391
 استفاده از كمپوست به عنوان يك عامل ضد فرسايش بادي در تونل باد
 بررسي پيامدهاي زيست محيطي آئروسل هاي معدني در سلامت انسان
 كاربرد مدل موريس ديويس در تحليل تاثير طوفان هاي شن و ماسه بر ناپايداري اجتماعي سكونتگاه هاي روستايي مطالعه موردي دهستان لوتك از بخش شيب آب زابل
 تحليل آمار باد و كاربرد گلطوفان در تعيين زمان هاي احتمالوقوع طوفان گرد و غبار در شهر يزد
 بررسي طوفان هاي مولد گردوغبار از طريق رسم گل طوفان در رخساره هاي فرسايشي شمال اردكان
 معرفي روشي موثر جهت تعيين منشا طوفان هاي گرد و غبار با بررسي الگوي رفتار ژئوشيمي عناصر نادر خاكي
 مقايسه ميزان ته نشست سطحي گرد و غبار بر روي سطح برگ چنار و اقاقيا
 يك روش ساده براي تعيين حساسيت اراضي به بادبردگي براساس داده هاي ميداني كانون برداشت هامون هاي سيستان
 تحليل مدل شكل گيري تپه هاي ماسه اي حاصل از بادهاي يك جهته با استفاده از معادلات ديفرانسيل معمولي
 عمليات غير بيولوژيك كنترل فرسايش بادي درمناطق برداشت(منشاء تپه هاي ماسه اي)
 بررسي تابع توزيع احتمال و دوره بازگشت هاي پارامترسرعت باد جهت تعيين ايستگاه هاي همگن (مطالعه موردي: ايستگاه هاي سينوپتيك استان چهار محال و بختياري)
 بررسي تاريخچه، كاربرد مدل WEPS در تحقيقاتدانشگاه ايالتي كانزانس آمريكا
 بررسي آثار كنترل فرسايش بادي در بوم هاي بياباني(مطالعه موردي: استان اصفهان)
 تحليل ديناميكي طوفان گرد و غبار تاريخ 11 فوريه 2009 در جنوب غرب ايران
 تاثير كاهش بارندگي بر كارايي جنگل هاي تاغ در عرصه هاي بياباني از طريق كاهش رشد و عملكرد رويشي آنها طي يك دوره آماري چهارده ساله (1375 لغايت 1388) مطالعه موردي: دشت يزد- اردكان
 تخمين فرسايش بادي با مدل هاي WEQو RWEQ در منطقه مكرش گرمسار
 ارزيابي شاخص هاي حاصل از تصاوير ماهواره اي در تعيين خصوصيات طوفان گرد و غبار
 پراكنش رسوبات بادي كشور براساس عكس هاي هوايي(82-1372) (گزارشي از پيشرفت بانك اطلاعات رقومي ريگزارهاي كشور)
 استفاده از سنجش از دور در تفكيك مناطق طوفان گرد و غبار، ابر
 شبيه سازي عددي كنترل فرسايش خاك با ايجاد باد شكن درختي روي سطح زمين
 بهبود شبيه‌سازي گسيل غبار با استفاده از خوراند داده‌هاي جديد سطح در طرح واره‌هاي فرسايش باد تحت مدل WRF-Chem
 نقش تثبيت تپه هاي ماسه اي بر مسائل اقتصادي – اجتماعي مناطق روستايي (مطالعه موردي : شهرستان دامغان )
 بررسي بيومس گياه تحت تاثير ماسه بادي در گياه قره داغ (Nitraria Schoberi)
 مقايسه تطبيقي شدت فرسايش بادي اراضي شاهد با احياء بيولوژيك در مرحله آماده سازي
 بررسي تعداد روزهاي همراه با گرد و غبار در شهداد
 بررسي روند تغييرات فيزيكي و شيميايي رسوبات نبكاها در دشت سگزي
 بررسي غلظت سرب در غبار ريزشي شهر يزد
 بررسي روند تغييرات زماني و مكاني ريزگردهاي جنوب غرب آسيا و ارتباط آن با خشك شدن درياچه هاي هامون
 معرفي پارامتر ارتفاع نقطه گذار از حركت جهشي به معلق ذرات در توزيع عمودي ذرات بادرفت و كاربرد آن
 بررسي نقش نبكاهاي گونه گياهي اورمك) (Ephedra Strabilaceaدر كنترل فرسايش بادي (مطالعه موردي حاشيه جاده يزد- ابركوه)
 راه اندازي ايستگاه سنجش و اندازه گيري رسوبات بادي ناشي از يك رخداد در نرماشيربم ريگان
 برآورد فرسايش بادي در اراضي آيش دشت يزدبه سه روش IRIFR2 و RWEQ WEPS
 بررسي مناطق مستعد فرسايش بادي بر اساس تحليل خشكسالي در استان يزد
 بررسي رابطه خشكسالي و طوفان هاي گرد و غبار
 تحليل سينوپتيكي بادهاي استان يزد
 مقايسه مالچ هاي شيميايي ، بيولوژيكي و معدني در تثبيت ماسه هاي روان
 برآورد تمايل به پرداخت جهت پيشگيري از اثرات ناملموسبرون منطقه اي (خارجي) گرد و غبار در دشت يزد-اردكان
 بررسي تغييرات اندازه تاج پوشش گونه سياه تاغ جهت استفاده در طراحي بادشكن زنده (مطالعه موردي: جنگل هاي دشت كاشت تاغ در منطقه اشكذر استان يزد)
 طراحي و ساخت تله هاي رسوب گير فرسايش بادي مدل سيفوني
 بررسي تاثير مالچ سيماني بر تثبيت ماسه هاي روان
 طوفان‌هاي گرد و خاك و تأثير آن بر بخش كشاورزي
 بررسي محدوديت ها، قابليت ها و روند پروژه هاي تثبيت ماسه هاي روان در كشور در 4 دهه اخير
 مقايسه روش هاي دستي و نرم افزاري محاسبه شاخص هاي پتانسيل حمل ماسه و يك جهته باد و ارتباط آن با ژئومورفولوژي ارگ مطالعه موردي: ارگ بردخون)
 مدل سازي و تعيين پارامترهاي مؤثر بر شكل گيري طوفانهاي گرد و غبار در شهرستان رفسنجان با استفاده از ماشين هاي بردار پشتيبان
 بررسي علل وقوع و تشديد پديده گرد و غباربا تأكيد بر مديريت منابع آب و تغيير كاربري اراضي كشاورزي (بررسي موردي: حوزه آبخيز دجله و فرات)
 بررسي روند تغييرات سرعت باد و تبخير در بندر عباس با روش من-كندال
 كنترل كانونهاي بحراني با مشاركت جوامع محلي، رويكردي نوين در مديريت پايدار مناطق تحت تاثير فرسايش بادي (مطالعه موردي: پروژه RFLDL)
 اندازه گيري فرسايش بادي با روشي مستقيم، عيني، دقيق، كاربردي و آسان (وزن در واحد سطح) (مطالعه موردي: دشت سگزي اصفهان)
 

مشاهده و دسترسی به مقالات شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران در CIVILICA.com

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران  9 تا 11 مهر 1392 توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تبریز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 427عنوان مقاله تخصصی شامل 4159  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درشانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
 بررسي ارتباط بين سطح آلاينده هاي هوا و ميزان مراجعه بيماران قلبي- عروقي به بيمارستان هاي شهر كرمانشاه
 بررسي غلظت و توزيع باكتري ها و قارچ هاي منتقله از هوا در هواي درون ايستگاههاي مترو شهر تهران و ارتباط آن با پارامترهاي محيطي
 مطالعه اثرنوع حلال و خشك نمودن زيست توده بر استخراج ليپيد از ميكروجلبك نانوكلروپسيس اوكولاتا جهت توليد بيوديزل
 بررسي روند يكساله ميزان مواجهه با مونوكسيدكربن در ناوگان حمل و نقل عمومي شهر تهران
 بررسي غلظت فلزات سنگين در نزولات جوي شهر تهران و تعيين منشاء آن با استفاده از روش تحليل عاملي (Factor Analysis)
 بررسي روند تغييرات شاخص استاندارد آلودگي هوا در كلانشهر تهران در طي سال هاي 1381- 1391
 مدلسازي انتشار آلاينده‌هاي هوا ناشي از فعاليت‌هاي معدني و ارائه راهكارهاي كنترلي جهت كاهش آلودگي
 بررسي عملكرد فرآيند ازن زني كاتاليزوري با استفاده از كربوسيو در حذف اتيل بنزن از جريان هواي آلوده
 مدل سازي شرايط جوي و خطوط سير براي نمونه اي ازطوفان هاي گرد و غباري (مطالعه موردي: خرداد 88)
 مطالعه كيفي پراكندگي الياف آزبست در هواي شهر تبريز
 مدلسازي پخش آلودگي هوا (مطالعه موردي: جزيره لاوان)
 كاربرد روش‌هاي ارزشيابي محيط‌زيستي محل‌هاي دفن پسماند در شناسايي اثرات زيست‌محيطي مطالعه موردي: محل دفن پسماند شهر رشت
 ارايه نرم افزار ويژه مديريت زايدات شركت هاي توزيع گاز- مطالعه موردي شركت گاز استان آذربايجان شرقي
 بررسي وضعيت دستگاه هاي بي خطر سازي پسماندهاي پزشكي موجود در بيمارستان هاي استان آذربايجانشرقي (1391)
 مديريت پسماند هاي حفاري با روش Bioremediation در چاه هاي اكتشافي نفت و گاز- مطالعه موردي چاه كيش
 مقايسه اثر پلي آلومينيوم كلرايد و سولفات آلومينيوم در حذف COD، TSS شيرابه محل دفن پسماندهاي شهرقزوين
 بررسي عوامل توليد ضايعات ساختماني در فازهاي طراحي، حمل و نقل و ذخيره سازي و فرآيند تهيه مواد اوليه از ديدگاه مهندسين در شهر مشهد ( سال 1391) و ارائه ي راهكار جهت كاهش ضايعات
 بررسي استفاده از پسماند هاي محصولات جانبي كارخانه كود آلي (RDF) و تاير هاي فرسوده (TDF) به عنوان سوخت جايگزين در صنعت سيمان (مطالعه موردي: سيمان خوي)
 راهكارهاي مجزا و مشترك مديريت فاضلاب و پسماندهاي جامد درمناطق روستايي ايران
 ارزيابي و مديريت ريسك هاي بهداشتي، ايمني كارخانه ايران خودرو ديزل به روش ويليام فاين
 ارزيابي سيستم مديريت HSE و عوامل موثر بر آن در مدارس كشور در سال 1388
 بررسي حوادث ناشي از كار در صنايع و كارگاه‌هاي تحت پوشش سازمان تامين اجتمايي استان ايلام طي سالهاي 1390-1386
 مديريت ريسك زيست محيطي كارخانه قير شركت نفت پاسارگاد اراك با استفاده از تكنيك تجزيه و تحليل حالات شكست و اثرات آن بر محيط زيست (EFMEA)
 طبقه بندي پسماند هاي موجود در نيروگاه زرگان اهواز بر اساس روش RCRA
 آناليز ايمني نصب اسپول( لوله كشي) در يك پالايشگاه و اثر بخشي راههاي كنترلي
 باقيمانده سموم در منابع آب شرب روستايي استان آذربايجان‌شرقي
 مدل سازي اثرات خشكسالي بر كيفيت شيميايي آب چاه هاي روستايي منطقه كشف رود دشت مشهد 89-1386
 بررسي كارائي پوكه معدني خام و شكل اصلاح شده آن با استفاده از پراكسيد هيدروژن در حذف مقادير اضافي فلورايد از محلول هاي آبي
 بررسي تأثير كيتوزان به عنوان كمك منعقد كننده در فرايند الكتروكواگولاسيون با الكترود آهن در حذف اسيد هيوميك از محيط هاي آبي
 ارزيابي خاصيت آنتي باكتريال دندريمر پلي پروپيلن ايمين G2 بر روي باكتري‌هاي جدا شده از منابع آبي روستاهاي استان قم
 بهينه سازي فرايند انعقاد و لخته سازي در تصفيه خانه هاي آب، با استفاده از روش رويه پاسخ (RSM)
 مدلسازي و تحليل كيفي منابع آب زيرزميني روستاهاي شهرستان تبريز در محيط GIS
 بررسي تشكيل تركيبات آلدئيدي طي فرآيند ازن زني در تصفيه خانه آب شهيد بهشتي همدان
 بررسي كارايي فرايندهاي اكسيداسيون پيشرفته فنتون و شبه فنتون در حذف سم ديازينون در محلولهاي آبي
 تشخيص و شناسايي Clostridium perfringens در آب براي اولين بار در ايران به منظور ارزيابي كارآيي تصفيه خانه هاي پنجگانه آب تهران درحذف ويروس ها و پروتوزوئرهاي انگلي
 حذف آرسنيك از محيط هاي آبي توسط نانوذرات آهن صفر تثبيت شده با نشاسته
 بررسي غلظت هالواستيك اسيدها در آب خروجي تصفيه خانه هاي شهر تهران
 بررسي مقايسه اي فرآيندهاي فنتون، ترسيب شيميايي و تلفيق آن ها در حذف كروم(VI) از محيط هاي آبي
 ارزيابي كارآيي وتلند زيرسطحي هيبريدي با استفاده از گياه ني فراگماتيس استراليس در تصفيه فاضلاب مجتمع پرديس دانشگاه علوم پزشكي مازندران
 بهينه سازي فرآيند جذب سطحي يونهاي كادميوم از فاضلاب سنتتيك با نانو ذرات آهن مغناطيسي سنتز شده
 تجزيه فوتوكاتاليستي آنتي بيوتيك تتراسايكلين در محلول هاي آبي با استفاده از فرايندهاي UV/TiO2 و UV/H2O2/TiO2
 بهره مندي از مدل هاي Topsis و AHP در راستاي بهينه سازي فرايند تصميم گيري استفاده مجدد از لجن تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري (مطالعه موردي : تصفيه خانه فاضلاب شهري اردبيل)
 مقايسه كارايي دوگياه نخل مرداب و ني در حذف عوامل شيميايي وميكروبي فاضلاب شهري به روش وتلند مصنوعي زيرسطحي
 زيست افزايي لجن گرانوله هوازي با رالستونيا پيكتي PKO1 در تصفيه فاضلاب هاي حاوي 4-كلروفنل
 تعيين كارايي راكتور زيستي با بستر متحرك (MBBR) در حذف فنل از فاضلاب هاي شور
 عملكرد سيستم بيولوژيكي رشد چسبنده هوازي مستغرق در تصفيه فاضلاب شهري
 كارايي راكتور بيوفيلمي بستر متحرك با سيكل متناوب (ICMBBR) در حذف تركيبات آلي، از فاضلاب شهري
 تصفيه فاضلاب همراه با توليد مستقيم جريان الكتريسيته
 تحليل وضعيت آب و فاضلاب شهري تبريز با روش SWOT و QSPM به منظور ارائه استراتژي مديريت
 آلودگي باكتريايي در كامپيوترهاي مستقر درعابر بانكهاي شهرستانهاي گيلانغرب –قصر شيرين سرپل ذهاب
 بررسي ميزان فراواني رنگ هاي خوراكي در فرآورده هاي قنادي شهر ايلام به روش كروماتوگرافي با لايه نازك
 بررسي قدرت اثر بخشي گندزداهاي رايج بر ميكروارگانيسم هاي بيماريزاي جدا شده ازقسمت هاي مختلف بخش سوختگي بيمارستان سوانح و سوختگي شهيد صدوقي يزد
 بررسي ساختاري مديريت بهداشتي پس از زلزله ارسباران در جهت ترسيم مدل ساختاري مديريت بحران موفقيت آميز
 مقايسه ي تأثير بيوسورفكتانت رامنوليپيد MR01 و سورفكتانت شيميايي تريتونX-100 بر حذف هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي از خاك آلوده
 بررسي ميزان تابش پرتو گاماي طبيعي در منازل مسكوني و تعيين دوز موثر دريافتي سالانه ساكنان استان همدان در سال 1391
 بررسي ميزان انتشار پرتوهاي الكترو مغناطيس غير يونساز در اطراف خطوط انتقال برق فشار قوي غرب شهر تهران : تعيين اثر بعضي از متغييرها
 بررسي جمعيت باكتريايي مقاوم به ارسنيك چشمه تراورتن ساز امامزاده سيد جلال‌الدين (باباگرگر) و شناسايي فرايند زيستي مرتبط با حذف ارسنيك
 ارزيابي اثرات سلامت(HIA)،رويكردي نوين در ارزيابي اثرات طرح‌هاي توسعه‌اي در ايران
 بررسي باقيمانده آنتي بيوتيك در شيرهاي خام و پاستوريزه در شهرستان بابل و قائمشهر
 بررسي ميزان تركيبات آلي فرار در هواي شهر تهران
 ارزيابي اثرات بهداشتي (مرگ‌ و مير و بيماريهاي ناشي از بيماري‌هاي قلبي-عروقي و تنفسي) منتسب به دو آلاينده‌ PM10 و O3 هواي شهر كرج
 بررسي ارتباط آلاينده هاي هوا با مرگ و مير ناشي از بيماري قلبي-عروقي و تنفسي در شيراز
 كمي سازي اثرات بهداشتي منتسب به آلاينده PM10 موجود در هواي شهر بوشهر طي سال 1391 ( با استفاده از مدل AIR Q )
 بررسي ارتباط پتانسيل رشد اكتينوميست‏ها با شرايط محيطي در شرايط عادي، نيمه‏گردو‏غباري و گرد‏و‏غباري هواي اهواز طي فصول مختلف
 كمي سازي اثرات بهداشتي ناشي از آلاينده دي اكسيد نيتروژن در هواي شهر تبريز واقع در شمال غربي ايران طي سال1390 ( با استفاده از مدل AIR Q )
 بررسي پراكنش فرمالدوئيد در شهر زرقان به كمك GIS
 تاثير آلودگي هوا بر بيماري هاي قلبي ، تنفسي ، فوت و تصادفات در شهرستان شيراز( دوره ي مطالعاتي 01/07/ 1390 لغايت 30 /07/1391 )
 آلودگي هوا و اثرات آن درسلامتي و ايجاد بيماريها در آزمايشگاههاي نانوتكنولوژي پزشكي
 ارزيابي كمي وكيفي آلودگي قارچي هواي بيمارستان اميد شهر مشهد وراههاي كنترل آن
 همبستگي بين تركيبات آلي فرار و ذرات معلق با قطر كوچك تر از 2.5 ميكرون در هواي شهر تهران
 تأثيرات آلودگي هوا روي كاركنان شركت سايپا
 بررسي مقايسه‌اي كارايي حذف آمونياك از هوا توسط بيوفيلترهاي با بستر كمپوست متخلخل و خاك فرآوري شده
 توليد ازن تروپوسفري و پيش سازهاي آن در هواي شهر تهران در طي سال هاي 1380 تا 1390
 ارزيابي كمي و كيفي آلودگي ميكروبي هواي بخش اورژانس واتاقهاي عمل يكي از بيمارستانهاي آموزشي شهرستان زاهدان به روش پاسيو
 بررسي ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي ناشي از سوختهاي فسيلي در بخش حمل و نقل درون شهري در مقايسه با امكان سنجي جايگزيني گاز طبيعي درشهر زنجان
 بررسي روش هاي مختلف تقطير در حذف مواد آلي فرار (VOCs) از جريان گازهاي آلاينده هواي كارخانجات صنعتي
 ارزيابي پراكندگي گرد و غبار سيليس كريستالي موجود در هوا ي محيط كار يك شركت توليدي در سمنان و ارائه راه حلهاي كنترلي
 بررسي ميزان انتشار ذرات PM10 حاوي سيليس آزاد در هواي كارگاه هاي سنگ بري شهر مراغه
 بررسي كيفيت بهداشتي هواي شهر كاشان بر اساس شاخص كيفيت هوا در سال 1390
 بررسي آلاينده هاي منتتشر شده از فعاليت صنايع در شهرستان تبريز
 برآورد اثرات بهداشتي ناشي از در معرض قرار گرفتن با آلاينده PM10 با استفاده از مدل Air Q در شهر اهواز در سال 1388
 تحليل و بررسي روند تغييرات پنج آلاينده معيار آلودگي هوا (CO، NO2،SO2، PM10 و O3) در كلانشهر تهران در طي سال هاي 1381- 1391
 بررسي ارتباط بين غلظت ذرات معلق در هواي خارج و داخل بيمارستان دنا شيراز
 تعيين شاخص كيفيت هواي (AQI) شهرستان زابل و بررسي اثر بادهاي صدوبيست روزه سيستان بر اين شاخص در سال 1390
 اثرات آلودگي هوا و پلي مورفيسم ژنتيكي بر شاخص هاي اختلال عملكرد عروق در كودكان
 تصفيه هواي آلوده به فرمالدئيد به روش بيوفيلتراسيون
 ضرورت اطلاع‌رساني و اندازه‌گيري غلظت گاز رادون در محيط زندگي و بررسي راه‌هاي كاهش دُز جذب شده ناشي از آن در ايران
 آناليز ازن سطحي و اكسيدهاي نيتروژن در هواي شهر تبريز
 بررسي نوع و تراكم بيوآئروسل هاي پاتوژن در بخش هاي مختلف بيمارستان هاي شهرستان مياندوآب در فصل زمستان
 بررسي عملكرد دستگاه‌هاي بي‌خطرساز زباله‌هاي عفوني شهر قزوين در سال 1389بر اساس روش HTA
 بررسي مديريت پسماندهاي صنعتي (عناصر موظف) در شهرك صنعتي رفسنجان درسال 91-90
 ارزيابي محل دفن مركزي زباله هاي غرب استان گلستان(زون غربي) براساس شاخص الكنو
 بررسي رشد و تكثير كرم خاكي Eisenia fetida بر روي بستر پرورشي ضايعات قارچ صدفي
 بررسي پتانسيل استفاده از فرايند ورمي كمپوست جهت بازيافت بستر قارچ خوراكي
 بررسي كميت و كيفيت شيرابه خروجي از مراحل مختلف فرايند توليد كمپوست زباله شهري به روش ويندرو
 تعيين محل مناسب جهت دفن پسماند شهري با استفاده از روش تحليل توسعه اي چانگ ( مطالعه موردي : شهر آبيك )
 مقايسه پسماندهاي مراكز بهداشتي و درماني شهر اهواز با ساير شهرهاي ايران و كشورهاي جهان
 بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز در رابطه با ‏بازيافت مواد زائد جامد در سال1391‏
 بررسي كميت و كيفيت توليد زباله در بيمارستان زنان در بندرعباس
 ميزان آگاهي و نگرش و عملكرد شهروندان بندر عباس در زمينه مديريت مواد زائد جامدشهري
 بررسي وضعيت پسماندها در بيمارستان هاي آموزشي درماني شهر تبريز در سال 1391
 ارائه ي الگوي صحيح مديريت پسماند شهري ياسوج
 ارزيابي وضعيت فعلي مديريت پسماند صنعتي در ايران
 بازيافت باطري ( باطري هاي سربي اسيدي )
 بازيافت پلاستيك ( پت )
 تهيه الگوهاي مناسب مديريت پسماندهاي توليدي در مراكز آموزش عالي كشورمطالعه موردي: دانشگاه اروميه
 بررسي امكان تهيه عايقهاي سراميكي از زائدات لامپهاي فلوئورسنتي و بطريهاي يك بار مصرف
 بررسي بازيافت كاغذ در مدارس دولتي شهرستان بابل
 توليد فيلم سلولز استات بر پايه پسماندهاي سبز شهري حاوي اسانس گياهي Juniperus communis جهت بسته بندي فعال
 بررسي كيفيت و كميت زباله هاي خطرناك ويژه 3 كلينيك دندانپزشكي تهران
 بررسي ميزان آگاهي شهروندان تبريزي در خصوص بازيافت زباله
 مكان يابي دفن پسماندهاي جامد شهر هرسين به روش الكنو
 مديريت پسماندهاي صنعتي توليدي در مجتمع‌هاي پتروشيمي از طريق بازيافت و استفاده مجدد
 بررسي كارايي فرايند الكتروكوآگولاسيون در تصفيه شيرابه حاصل از كارخانه كمپوست اصفهان
 ارزيابي سميت شيرابه يك دستگاه سوز با استفاده از بذر گياه شاهي
 امكان سنجي توليد كمپوست از لجن تصفيه خانه فاضلاب شيراز در مقياس پايلوت
 بررسي وضعيت تفكيك و جمع آوري پسماند هاي تمام بيمارستانهاي دولتي و خصوصي شهر تبريز در سال 1391
 ارائه راهبرد براي بازيافت كاغذ و مقواي موجود در پسماند عادي شهر تبريز
 بررسي وضعيت مديريت زباله بيمارستان هاي آموزشي درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اروميه در سال 1391
 بررسي وضعيت مديريت پسماند جامد دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه با ارائه الگوي اصلاحي در بهار سال 1392
 بررسي وضعيت مديريت پسماند روستاهاي تحت پوشش خانه‌هاي بهداشت استان آذربايجانشرقي
 بررسي اثر ازن زني قبل و بعد از فرآيند انعقاد و لخته سازي در كاهش بار آلودگي شيرابه زباله
 بررسي ويژگي هاي شيميايي ورمي كمپوست حاصل از پوست انار
 مديريت پسماندهاي رايانه‌اي و روش‌هاي جداسازي و بازيافت‌آن
 بررسي نحوه مديريت پسماندها در صنايع (مطالعه موردي: سيمان كاوان بوكان)
 بررسي وضعيت مديريت و دفع لامپ هاي كم مصرف (از رده خارج) و مزايا و معايب زيست محيطي استفاده از آنها در جهان
 بررسي كارايي حذف فلزات سنگين شيرابه كارخا نه كمپوست اصفهان با استفاده ازمواد منعقد كننده مختلف
 بررسي وضعيت تفكيك در مبدا پسماندهاي خانگي و رابطه آن با آگاهي، نگرش و عملكرد ساكنين شهر تبريز
 بررسي وضعيت ايمني مدارس شهرستان زرين دشت درسال 1391
 ارزيابي ميزان غلظت الياف آزبست در هواي محيط كار يك شركت توليدي لنت ترمز و ارائه راه حلهاي كنترلي
 ارزيابي ميزان مواجهه كارگران با گرد و غبار و سيليس آزاد در كارگاه هاي شهرستان گرگان در سال 1391
 بررسي ايمني محيط هاي بازي كودكان پارك هاي شهري در شهرستان اردبيل، سال 1392
 تعيين ميزان مواجهه با بنزن در كارگران اتاق رنگزني چندين شركت در استان آذربايجانشرقي
 نقش سيستم مديريت HSE در كنترل حوادث ناشي از كار در عمليات حفاري چاه هاي نفتي
 شناسايي خطرات وارزيابي ريسك آزمايشگاه هاي آب و فاضلاب روستايي استان كرمان
 بررسي وضعيت ايمني وبهداشت محيط آزمايشگاههاي تشخيص طبي سطح شهربيرجند
 تعيين ميزان گرد وغبار در يك شركت فراوري سنگ معدن نفلين سينيت در استان آذر بايجان شرقي
 بررسي وضعيت ايمني و بهداشت 6 شركت توليد كننده مواد شوينده و بهداشتي
 بررسي رابطه بين سطح ارگونومي و كيفيت ارائه خدمات به مشتركان در شركت آب و فاضلاب استان گلستان
 بررسي و پايش مخاطرات بهداشتي در كارخانه خودروسازي سايپا
 بررسي عملكرد واحد ايمني و بهداشت كارخانه روغن نباتي پارس قو و تاثير آن بر كاهش حوادث
 فرهنگ HSE در شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان‌شرقي
 مديريت HSEپيمانكاران در صنعت آب و فاضلاب
 بررسي آلودگي صوتي در كارگاه هاي كوچك تحت پوشش مراكز بهداشت شهر بجنورد
 بهينه سازي فرايند جذب فورفورال در خاكستر استخوان با طراحي آزمايش به روش تاگوچي
 اهميت بيوفيلم سيستم هاي آبي در انتشار عفونتهاي سودوموناسي كسب شده در بيمارستان
 بررسي باكتري سودوموناس آئروژينوزا در استخرهاي آبگرم معدني شهر توريستي سرعين
 مطالعه ميزان حذف سودوموناس آئروژينوزا از آب آشاميدني با كاربرد روشهاي فتوكاتاليزور UV/TiO2
 بررسي وضعيت آلودگي آب استخرهاي شهر تبريز با استفاده از روش بيوشيميايي
 تحليل ريسك آلودگي منابع آب زيرزميني با استفاده از GIS
 مدل‌سازي ايزوترم و سينتيك جذب پي‌كرزول از محلولهاي آبي توسط اويارسلام ارغواني (Cyperus rotundus)
 بررسي مقادير نيترات و كيفيت ميكروبي آب هاي آشاميدني بطري شده در ايران
 بررسي فرايند حذف نيترات ازمحلول آبي از طريق زئوليت اصلاح شده با سورفاكتانت هگزادسيل تري متيل آمونيوم برومايد
 بررسي عوامل كنترل كننده شوري در آبخوان آبرفتي دشت كميجان
 مطالعه فرايند ازن زني كاتاليزوري با استفاده از نانوذرات Fe/MgO در حذف فنل از محيط هاي آبي با طراحي آزمايش با مدل آماري
 شناسايي و اندازه گيري مقادير كلروفيل هاي aو b در درياچه سد هاي كرج ، طالقان و لتيان با استفاده از روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC/UV-VIS)
 بررسي حذف فتوكاتاليستي باكتري هاي هتروتروف از محلول هاي آبي با استفاده از فرآيند TiO2/UV
 بررسي كارآيي كلريد فريك توام با كيتوزان به عنوان كمك منعقد كننده طبيعي در حذف آرسنيك از آب
 تحليل هيدروژئوشيميايي آب هاي آشاميدني بطري شده ايران با نگاهي به اثرات بهداشتي و زيست محيطي
 بررسي كارايي نانو ذرات Fe3O4اصلاح شده با بيوپليمر كيتوزان در حذف كروم شش ظرفيتي از محيط هاي آبي
 بررسي كارايي نانوذرات تيتانيم دي اكسيد در حذف فتوكاتاليزوري آفت كش ايميداكلوپرايد از محيط هاي آبي
 استخراج مقادير بسيار اندك كادميوم از آب آشاميدني به كمك روش جديد استخراج جامد سازي پراكنشي حلال
 بررسي تغييرات زماني و مكاني هدايت الكتريكي و سختي منابع آب زيرزميني شهرستان هاي قائمشهر-جويبار با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
 بررسي آرسنيك و هيدروشيمي آب آشاميدني در يكي از شهرهاي شمالغرب كشور
 حذف يون برومايد از آب آشاميدني اردبيل به وسيله منعقدكننده PAC با استفاده از متد طراحي آزمايش RSM
 ارزيابي غلظت فلورايد در منابع آب شرب شهرستان زنجان
 بررسي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري در شبكه توزيع آب شرب شهري: مطالعه موردي در شهرستان خوي، ايران
 پهنه بندي كيفي رودخانه بابلرود بر اساس شاخص كيفي NSFWQI با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS )
 بررسي عملكرد فرايند نانوفتوكاتاليستي UV/ZnO در حذف اسيد هيوميك از محلول هاي آبي
 ارزيابي كارآيي مواد منعقد كننده و كمك منعقد كننده متداول در حذف شاخص كليفرم كل، كليفرم مدفوعي و كدورت (مطالعه موردي آب خام سد گاوشان)
 اندازه گيري و پايش مواد آلي و نوترينت ها در طول رودخانه چناران بجنورد
 ارزيابي حوضهً آبريز سد مخزني ايلام با بهره گيري از شاخص NSFWQI
 مطالعه سينتيك و ايزوترم جذب آرسنيك سه ظرفيتي از محلولهاي آبي توسط توده زيستي مخمر نان
 امكان سنجي استفاده از پتانسيل ردوكس در ارزيابي كيفيت چشمه هاي آبگرم معدني،مطالعه موردي: چشمه هاي آبگرم معدني شهرستان مشگين شهر
 حذف جلبكهاي سبز- آبي به روش الكتروكواگولاسيون سد ميناب
 بررسي ميزان رضايتمندي مردم از كيفيت آب شرب شهرستان ساري در سال 91
 بررسي جذب پني‌سيلينG از محلولهاي آبي با استفاده از كانولاي اصلاح شده
 تغييرات زماني و مكاني غلظت نيترات و نيتريت منابع آب آشاميدني شهرستان كهگيلويه با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
 مقايسه اثر فرآيند الكتروشيميايي و انعقاد با آلوم بر حذف كدورت و باكتري هاي كليفرم
 پيامد هاي ناشي از تخليه پساب كارگاههاي پرورش ماهي بر روي كيفيت آب رودخانه گاماسياب در شهرستان نهاوند
 بهينه سازي حذف 2-كلروفنل از محيطهاي آبي با استفاده از پودر آهن صفر ظرفيتي به روش سطح پاسخ
 بررسي عوامل موثر بر فرايند شبه فنتون، در حذف فنل از محلول هاي آبي
 مطالعه كنتيكي و ايزوترم جذب كروم به وسيله زائدات پوست تخم مرغ از محيطهاي آبي
 بررسي عملكرد منعقد كننده آلوم در حذف فلوئور از آب آشاميدني
 ساخت الكترود تيتانيوم با پوشش كاتاليستي SnO2-Sb2O3 و كاربرد آن براي اكسيداسيون الكتروشيميايي آنتي بيوتيك كليندامايسين در آب هاي آلوده
 بررسي كيفيت شيميايي، فيزيكي و بيولوژيكي آب ورودي و خروجي فرآيندهاي اسمز معكوس و تبخير ناگهاني چند مرحله اي شهر قشم
 بررسي اثرات افزايش تراز آب زيرزميني بر ميزان حجم محبوس شدگي سيالات هيدروكربني سبك (LNAPLs) وآلودگي آب هاي زيرزميني
 تحليل كيفيت فيزيكوشيميايي آبهاي شرب شهرستانهاي استان آذربايجان غربي در سال۱۳۹۱- ۱۳۹۰
 ارزيابي الگوهاي رايج در پايش كيفي منابع آب كشور و ارائه رهيافت نو در اين خصوص (با رويكرد علمي، اقتصادي و اثربخشي)
 بررسي كيفيت آب رودخانه هراز و تأثير كاربري هاي اراضي بر آن
 حذف كدورت هاي بالا از محلول هاي آبي توسط نانو ذرات مغناطيسي پوشش داده شده با پليمر كاتيوني كيتوزان
 پهنه بندي روند تغييرات كيفي منابع آب هاي زيرزميني شهرستان بندرگزبا سيستم اطلاعات جغرافيايي دردوسال آبي90-91
 بررسي اثر نور خورشيد و اشعه فرابنفش در عملكرد نانوذره TiO2 در حذف فورفورال باروش آماري Central Compsite
 تصفيه آب خروجي از برج خنك كننده پالايشگاه نفت
 بررسي خورندگي و رسوبگذاري آب شهر بابل با استفاده از GIS و روش IDW
 بررسي كارايي پرمنگنات پتاسيم در حذف پيش سازهاي تري هالومتان ها از آب ورودي به تصفيه خانه آب اصفهان
 مقايسه تاثير دستگاه الكتروليز تجاري رسوب دهنده املاح آب(Dual Precipitator) ( با الكترودهاي آهن و آلومينيوم) با الكترودهاي زغالي بر كيفيت فيزيكو شيميايي آب آشاميدني
 بررسي كيفيت فيزيكي، شيميايي و ميكروبي ايستگاه هاي تصفيه آب در سطح شهر بوشهر در سال 1391
 بررسي فعاليت گاز رادون در آب آشاميدني شهر كرمانشاه و اثرات بهداشتي مرتبط با آن
 بررسي كارآيي كيتوزان به عنوان كمك منعقد كننده در حذف كدورت از آب
 بررسي كارايي فرايند نانوسونوكاتاليستي با استفاده از نانوذرات TiO2 در حذف آنتي بيوتيك تتراسايكلين از محلول هاي آبي
 استفاده از سوبستراهاي فلوروژنيك در مقايسه با روشهاي متداول براي تشخيص سريع باكتريهاي كليفرم درآب ورودي تصفيه خانه جلاليه تهران
 بررسي كيفيت شيميايي آب هاي بطري شده در شهر قم در سال 1391
 حذف فلورايد از محلول هاي آبي با استفاده از خاكستر مورينگا اليفرا به عنوان بيوجاذب
 بررسي پتانسيل فناوري هاي تلفيقي اكسيداسيون شيميايي و بيولوژيكي در حذف پر كلرو اتيلن
 ارزيابي ميزان بيس فنل آ در چندين مارك آب آشاميدني بطري شده در ايران
 بررسي آلودگي باكتريايي آب يونيتهاي دندانپزشكي شهرستان چابهار در سال 90
 بررسي كيفي چاه هاي آب شرب روستاهاي شهرستان ورامين و ارائه مدل كيفي در محيط GIS
 ارزيابي پيراسنجه هاي شيميايي آبهاي بسته بندي شده مصرفي در سطح استان همدان
 حذف سموم پاراتيون، ديازينون و كارباريل از نمونه هاي آب آشاميدني به كمك نانو ذرات آهن
 بررسي ميزان حذف BTEX از محيط آبي به روش اكسيداسيون پيشرفته UV/ TiO2
 بررسي عملكرد فرايند انعقاد الكتريكي با استفاده از الكترودهاي آهن و آلومينيوم در حذف فورفورال از محلول هاي آبي (كد مقاله14071)
 بررسي كارايي پوسته غلاف گياه آكاسياتورتيليس در حذف فنل از محلول هاي آبي
 مدلسازي ميزان آلودگي تركيبات فنولي در آبهاي زير زميني و پساب محيطي
 بررسي روند تغييرات كيفي آب آشاميدني شهرستان هريس طي سالهاي ۱۳۹۰-۱۳۸۵
 مقايسه كارايي كيتوزان استخراجي از پوسته ميگو و كيتوزان تجاري در حذف آرسنات از محلول هاي آبي
 مطالعه حذف فوتوكاتاليزوري آنتي بيوتيك مترونيدازول در محلولهاي آبي با استفاده از نانوذرات TiO2 تحت تابش UV-A: تأثير پارامترهاي عملياتي
 شاخص هاي ارزيابي صحت و دقت كيت‌هاي سنجش كلرباقي‌مانده رايج در بازار و ارزيابي تضمين كيفيت آن ها
 بررسي غلظت فلزات سنگين در منابع آب ايران: مرور سيستماتيك
 اثر فرآيند الكتروشيميايي بر مصرف مواد منعقد كننده در تصفيه خانه آب كن تهران
 بررسي حذف رنگ راكتيو بلك 5 از محلول هاي آبي با استفاده از خاكستر برگ درخت موز
 بررسي ساختارجمعيتي ماكروبنتوزها در رودخانه كارون بازه استان خوزستان (پاييز1391)
 بررسي كيفيت باكتريايي آب آشاميدني در اتوبوس‌هاي مسافربري بين شهري بندر بوشهر در سال 1389
 برنامه ايمني آب(WSP):اهميت و تاثير آن بر سلامت
 تاثير عمق استخر و جنس شناگران بر شش شاخص كيفيت ميكروبي در استخر شناي كلرزني شده
 حذف فلزات سنگين توسط برگ درخت گز
 بررسي كارايي سيستم هاي اكسيلاتور و پولساتور در حذف آلاينده ها از آب آشاميدني
 بررسي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري منابع آب آشاميدني شهركرد در سال 92
 تعيين كيفيت باكتريولوژيكي آب آشاميدني شهر اردبيل به روش شمارش بشقابي هتروتروفها
 بررسي وضعيت كيفيت فيزيكي و شيميايي آب آشاميدني مناطق شهري استان مركزي
 بررسي عملكرد نانو ذرات نقره در گندزدايي آب شهر همدان
 بررسي حذف فلز سنگين كادميوم از محيطهاي آبي با استفاده از خاكستردرخت تاغ
 بررسي پراكنش فلورايد در منابع آب زيرزميني و آناليزكيفيت شيميايي منابع آب بانرم افزار Aq.Qa ) دشت سنقر)
 بررسي آلودگي منابع آب زيرزميني به نيترات وپهنه بندي كيفي منابع آب زيرزميني بانرم افزار GIS (مطالعه موردي، دشت سنقر
 بررسي كيفيت فيزيكوشيميايي منابع آب آشاميدني شهري و روستايي شهرستان نور در سال 1390
 حذف رنگ آزوي اسيدزرد36 ازمحلولهاي آبي بااستفاده ازميوه درخت كاج اصلاح شده بااسيدسولفوريك: بررسي ايزوترم وسينتيك جذب
 بررسي تاثيركمك منعقدكننده كتيوزان در حذف كدورت هاي فصلي با استفاده از فرآيند الكتروكواگولاسيون با الكترود آهن
 بررسي عملكرد دستگاه هاي تصفيه آب موجود در سطح شهر بجنورد در سال هاي 92-91
 حذف موثر مس از محلول هاي آبي با استفاده از بيد هاي شيشه اي اصلاح شده در يك ستون با بستر ثابت
 بررسي وضعيت تغذيه گرايي در منابع تامين كننده آب آشاميدني : مطالعه موردي سد مخزني اكباتان همدان
 پايش پديده مخرب لايه بندي حرارتي در درياچه سد مخزني اكباتان همدان
 پهنه بندي كيفيت آب رودخانه خرم رود خرم آباد بر اساس شاخص كيفيت آب (NSFWQI) و سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
 بررسي كيفيت باكتريولوژيكي آب شرب تانكرهاي عشاير شهرستان ملكشاهي ايلام در سال 1392
 حذف سم ارگانوفسفره توسط فرايند فتوكاتاليزوري با استفاده از نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم: مكانيسم فرايند، تاثير پارامترهاي آزمايش و تركيبات واسطه اي
 تعيين راندمان پوسته صدف دو كفه‌اي درحذف سرب از محيط‌هاي آبي با مدل طرح مركب مركزي (ccd)
 مطالعه اثرات آرامستان بهشت رضا(ع) مشهد بر روي كيفيت آبهاي زيرزميني مناطق اطراف
 بررسي كاربرد فرايند الكتروترسيب درحذف ارسنيك از محلول هاي آبي
 بررسي حذف فتوكاتاليستي كروم شش ظرفيتي در حضور نانوذرات اكسيد روي از محلولهاي آبي
 كاهش غلظت آرسنيك 3و 5 ظرفيتي به وسيله منعقد كننده هاي كلروفريك، پلي آلومينيم كلرايد و كلريد آلومينيم حين فرايند انعقاد و لخته سازي و مطالعه تاثير pH، سولفات و كلسيم موجود در آب در فرايند حذف فلز
 بررسي كارائي الياف نانو بيو پلي الكتروليت كيتوزان در حذف توام ميكروارگانيسم ها و لكه هاي نفتي از محيط هاي آبي
 بررسي كيفيت و تعيين كاربري آب رودخانه علي آباد هوراند ،( آذربايجانشرقي) با استفاده از شاخص هاي كيفي ويلكوكس و شولر
 بررسي كارائي فرايندالكتروشيميائي درحذف كلرايدازمحيط هاي آبي
 تحليل بر آسيب پذيري كيفي منابع آب سطحي استان با بهره گيري از متد EA-WRA با مطالعه موردي در حوضه آبريز اهر چاي و صوفي چاي
 بررسي كارايي فرآيند الكتروكواگولاسيون با استفاده از الكترودهاي آلومينيومي در حذف رنگ متيلن بلو از محيط هاي آبي
 بررسي و مقايسه تجمع فلزات سنگين Ni- Zn -Fe -Pb) -Cd) در رسوبات تالاب گاوخوني درسالهاي 91-85
 بهينه‌ سازي حذف نيترات از آب‌هاي آلوده به كمك نانوفيلترهاي تجاري
 تبديل روزنامه باطله به كربن فعال و استفاده از آن جهت حذف رنگ متيلن بلو از محيط آبي: مطالعه ايزوترمي، سينتيكي و ترموديناميكي
 بررسي كيفيت باكتريولوژيكي آب انبارهاي روستاهاي شهرستان گناباد
 بهينه سازي انرژي مصرفي در فرآيند انعقاد الكتريكي به منظور حذف سرب از محلولهاي آبي
 تجزيه 4-كلروفنل از منابع آبي با روش تركيبي اولتراسوند/فنتون و اولتراسوند/پراكسيد هيدروژن
 بررسي كارايي فرآيند الكتروفنتون با كاربرد الكترود هاي آهن در تجزيه رنگ هاي اسيد بلك 1 و اسيد بلو 113 از محيط هاي آبي
 بررسي كيفيت شيميايي، فلزات سنگين و نيترات در آبخوان آهكي تاقديس شوراب با تاكيد بر مصارف شرب
 تعيين تاثير اسيد هيوميك بعنوان مداخله گر در حذف سيانيد با فرايند الكتروفنتون و فرايند الكتروكواگولاسيون با الكترود آهن از محيط هاي آبي
 ارزيابي كارايي شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني حذف پنتاكلروفنل از محيط هاي آبي توسط فرآيند ازن زني كاتاليزوري
 طراحي آزمايش و بهينه سازي فرايند جذب فلورايد با جاذب تهيه شده از سنگ مرمر با مدل تاگوچي
 دز موثر دريافتي سالانه گروه‌هاي مختلف سني ناشي از پرتوزايي آلفاي گاز Ra-222 در اثر مصرف آب معدني
 بررسي كارايي روش انعقاد الكتريكي در رنگزدايي پسابهاي حاوي آلاينده رنگي Acid Red1 دريك راكتور الكتروشيميايي ناپيوسته با استفاده از الكترودهاي آهني
 استخراج و پيش تغليظ مقادير كم مس با استفاده از روش ميكرواستخراج فاز مايع با كاربرد فيبرهاي توخالي
 اثر سميت نانو ذره Al203بر روي جلبك دوناليلا ساليناDunaliella Salina
 بهينه سازي كيفي و افزايش بهره وري آبهاي نامتعارف با استفاده از تكنولوژي نوين مغناطيس سازي (مطالعه موردي كشت خيار)
 بررسي راندمان و ظرفيت حذف بيولوژيكي MTBE از آب با استفاده از كشت مخلوط تهيه شده از خاك هاي آلوده به بنزين
 تصفيه زيستي و جذب سطحي آلاينده رنگي Direct blue 53 از پساب هاي آلوده توسط جلبك زنده و مرده كارا ( Chara) و مقايسه عملكرد آن ها با يكديگر
 بهينه سازي حذف غلظت هاي بالاي فرمالدييد با فرايند ازن زني كاتاليزوري با استفاده از نانوذرات Fe/MgO از پساب هاي سنتتيك با بهره گيري از روش آماري تاگوچي
 بررسي كارايي فرآيند اكسيداسيون فتوشيميايي (UV/H2O2) در حذف رنگ رودآمينB از محلول سنتتيك
 ارزيابي شاخصهاي الگوبرداري و مقايسه اي مصرف انرژي درتصفيه خانه هاي فاضلاب شهري استان آذربايجان غربي
 مقايسه كارايي فرآيند الكتروفنتون و الكتروكواگولاسيون با الكترودهاي آهن در حذف فنل از محيط هاي آبي
 بررسي وضعيت مديريت فاضلاب صنايع غذايي و نوشيدني شهرستان بابل
 تصفيه لجن فعال مازد با روش الكتروفنتون توسط تركيبات حد واسط دوگانه راديكال هيدروكسيل و كلرين فعال
 بررسي كارايي اكسيداسيون پيشرفته به روش H2O2/UV در حذف رنگ زرد-28 از محيط هاي آبي و مطالعه سينتيك واكنش
 امكان سنجي استفاده مجدد از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر زنجان جهت كاربردهاي صنعتي
 بررسي عملكرد ازن زني كاتاليزوري هتروژنيكي با كاتاليست نانوذرات Fe3O4 تثبيت شده روي بستركربن فعال در حذف فنل از پساب سنتتيك
 بهينه سازي متدلوژي استخراج و محدوده اندازه گيري آنتي بيوتيك ونكومايسين در نمونه هاي فاضلاب بيمارستاني به روش كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا (HPLC)
 بررسي كارايي جذب سطحي گوش ماهي در حذف ماده رنگزاي نساجي از آبهاي آلوده
 حذف فنل با استفاده از نانو كامپوزيت كربن مغناطيسي وبررسي كارايي اين روش در پساب سنتتيك
 مقايسه كارايي مايكروويو/پرسولفات و مايكروويو/پراكسيدهيدروژن در حذف پنتاكلروفنل از محيطهاي آبي
 بررسي عملكرد فرآيند بيوفيلمي بي هوازي بسترثابت با جريان رو به بالا(UAFB) به منظور حذف تركيبات آلي از فاضلاب ملاس چغندر قند
 كارآيي حذف فلزات سنگين (كروم، نيكل، روي) از فاضلاب صنايع آبكاري به روش الكتروكوآگولاسيون
 بررسي كارايي راكتور بيوفيلمي بي هوازي بافل دار در حذف COD از فاضلاب صنعت توليد خمير مايه
 بررسي كارايي تصفيه پيشرفته به روش اولترافيلتراسيون (UF) در تصفيه پساب ثانويه تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقياس پايلوت
 نقش گياه ني فراگماتيس استراليس در تصفيه فاضلاب با استفاده از وتلند زير سطحي هيبريدي درشمال كشور
 ارزيابي و بررسي سيستم تصفيه زيستي با بستر متحرك (MBBR) در تصفيه فاضلاب صنايع غذايي (مطالعه مقدماتي: كارخانجات آبنبات و شكلات سازي)
 بررسي سينتيك فرآيندهاي فتوكاتاليستي اكسيد روي و اكسيد روي-سيليكا در رنگبري پساب رنگي حاوي رنگزاي متيلن بلو
 بررسي ميزان سميت پركلرواتيلن و محصولات مياني پس از اكسيداسيون پيشرفته توسط زيست آزموني توسط دافنيا مگنا
 حذف رنگ كارميوزين موجود در پساب صنايع نساجي توسط مخمر نان
 تاثير استفاده از فاضلاب صنعتي در كيفيت خاك
 نقش تبخير در تغيير كيفيت فاضلاب تصفيه شده ي سبزوار
 امكان سنجي استفاده از فرآيندهاي اسيدسازي و انعقاد شيميايي در شناورسازي با هواي محلول (DAF) بمنظور تصفيه فاضلاب بيوديزلي كارخانجات توليد سوخت پاك
 بررسي كارايي كربن فعال اصلاح شده با نانو ذرات اكسيد روي در حذف رنگ اسيد اورانژ7 از محلول هاي آبي
 حذف آنيون هاي نيترات و فسفات با استفاده از ريز جلبك Chlorella vulgarisو بررسي اثر گاز كربن دي اكسيد در سرعت حذف
 مطالعه ايزوترم و سنتيك جذب فسفات از محلول هاي آبي با استفاده از پاميس خام و اصلاح شده با اسيد
 بررسي شاخص هاي عملكردي بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضلاب
 تشكيل لجن گرانولي هوازي در سيستم پيوسته براي حذف آمونيوم
 توليد و كارآزمايي نانوذرات نقره مغناطيسي (Fe3O4-Ag) به منظور گندزدايي پساب فاضلاب شهري
 تصفيه پساب كارخانجات الكل سازي
 بررسي پتانسيل بازيابي انرژي از تصفيه خانه فاضلاب شهر تبريز
 بررسي كارايي نانولوله كربن چند جداره در حذف رنگ از فاضلاب نساجي بافت بلوچ شهرستان ايرانشهر در سال 91
 بررسي ضرايب سينيتيكي سيستم تصفيه بيهوازي ( UASB) تصفيه خانه فاضلاب صنعتي كشت و صنعت نيشكر خوزستان
 مقايسه كارآيي پلي آلومينيم كلرايد و سولفات فروكلرينه شده در حذف COD و رنگ از فاضلاب صنايع نساجي كاشان
 حذف رنگ راكتيو بلو 19 از محيط هاي آبي با استفاده از جذب بر روي پوسته گوش ماهي: مطالعه تعادلي و سينيتيكي
 حذف رنگ راكتيو آبي 19 از فاضلاب سنتتيك نساجي توسط جاذب خاكستر هسته زيتون
 بررسي كارائي تصفيه خانه فاضلاب سنندج (با ديدگاه مهندسي مجدد و ارتقاء)
 ارزيابي فني ،اقتصادي و زيست محيطي فرايندهاي تصفيه فاضلاب شهري با استفاده از روش AHP
 ارزيابي كيفيت پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر شيراز جهت استفاده مجدد در آبياري كشاورزي با استفاده از مدل CWQI
 بررسي تأثير روشهاي مختلف اكسيداسيون پيشرفته بر حذف رنگ و COD از فاضلاب صنايع نساجي
 جذب فسفر بروي پوكه معدني خام و پوكه معدني اصلاح شده با پراكسيد هيدروژن: تعيين مشخصات جاذب و مطالعه سنتيك جذب
 شناسائي آنتروويروسها در لجن دفعي نهائي(Biosolids)
 بررسي ثوابت سينتيكي در بيوراكتور نوين USBF از نوع رشد تلفيقي
 تصفيه فاضلاب با هدف توليد پليمر زيست تخريب پذير
 ارزيابي حذف همزمان نيتروژن و فسفر از فاضلاب بيمارستاني با استفاده از سيستم لجن فعال هوادهي گسترده با جريان متناوب (ICEAS)
 تصفيه فاضلاب هاي شور به روش راكتور پر و خالي شونده متوالي ((SBR
 تشكيل گرانول هاي بيولوژيكي هوازي در تصفيه فاضلاب شور
 كاربرد لجن اصلاح شده فاضلاب در جذب رنگ از فاضلاب سنتتيك نساجي
 مطالعه موردي ارزيابي عملكرد پيش ازناسيون و اسمز معكوس براي استفاده مجدد از پساب سيستم تصفيه بيولوژيكي فاضلاب شهرك صنعتي
 پوسته سبز بادام، جاذب زيستي مناسب براي حذف فلزات سنگين از فاضلاب مصنوعي
 بررسي كارايي واحدهاي تغليظ، هضم هوازي و آبگيري در تصفيه لجن تصفيه‌خانه فاضلاب شهرك قدس تهران
 كاربرد صافي شني درشت دانه با جريان افقي جهت تصفيه تكميلي پساب سپتيك تانك در مناطق روستايي
 بررسي عملكرد سيستم اسمز معكوس در تصفيه پساب نيروگاه زرند جهت مصارف كشاورزي يا دفع در زمين
 تعيين كارايي نانو لوله هاي كربني تك جداره در جذب سطحي يونهاي مس از فاضلاب سنتتيك
 بررسي خصوصيات فيزيكي وشيميايي پساب معدن زغال سنگ هشوني دراستان كرمان
 بررسي چالش هاي بهداشت محيطي استان كرمانشاه در دوره 13 ساله (90-1378)
 جايگاه تكنيك ارزيابي سريع در تحليل وضعيت بهداشت محيط نواحي زلزله زده آذربايجان در سال 91
 مسموميت مزمن گوسفندان به آرسنيك در روستاهاي بابانظر و ابراهيم آباد (شهرستان بيجار)، از ديدگاه زمين شناسي پزشكي
 ارزيابي اولين مانور كشوري تيم هاي عملياتي فوريت هاي بهداشت محيط در بلايا- آذرماه 1390 يزد
 بررسي ضرورت تشكيل اتاق فكر بهداشت محيط درمعاونت هاي بهداشتي دانشگاههاي علوم پزشكي و طراحي وتدوين شيوه نامه اجرايي آن
 وضعيت بهداشتي مهدكودك هاي شهر كرمان در سال 1391
 وضعيت بهداشت محيط آرايشگاه هاي زنانه شهر كرمان سال 1391
 وضعيت بهداشت محيط مساجد شهرستان راور سال 1391
 وضعيت ايمني مدارس ابتدايي دخترانه شهر كرمان در سال 1391
 بررسي وضعيت بهداشت محيط و ايمني مدارس شهر پارس آباد مغان در سال تحصيلي 92-1391
 بررسي وضعيت رعايت استانداردهاي بهداشت محيط در بيمارستان هاي شهر كرج
 بررسي مقايسه اي وضعيت بهداشت محيط مدارس پسرانه و دخترانه ي دولتي و غير انتفاعي شهر بهارستان (تهران) ، سال 1390
 بررسي وضعيت بهداشت محيط مدارس ابتدايي و راهنمايي شهرستان ارسنجان فارس ‏
 بررسي‎ ‎وضعيت‎ ‎بهداشت‎ ‎محيط‎ ‎مدارس‎ ‎ابتدايي‎ ‎و راهنمايي‎ ‎شهرستان ممسني‎ ‎‏ فارس
 بررسي وضعيت بهداشت محيط مدارس ابتدايي شهرستان داراب در سال تحصيلي 91-90
 بررسي وضعيت بهداشت محيطي وايمني انبارهاي نگهداري مواد غذايي مورد استفاده در شرايط بحران (سيل وزلزله) در استان قم
 بررسي وضعيت بهداشت محيط و ايمني مدارس ابتدايي شهرستان بوشهر در سال 1390
 بررسي شاخص هاي بهداشتي مراكز اقامتي منطقه ثامن مشهد در تابستان 1390
 بررسي وضعيت بهداشت محيط و ايمني مدارس شهرستان سلطانيه درسال تحصيلي 92-1391
 بررسي روند صدور كارت معاينه پزشكي براي كاركنان و متصديان اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي در استان آذربايجانشرقي
 بررسي وضعيت بهداشتي آرايشگاه هاي زنانه و مردانه شهر سنقردر سال 92-1391
 بررسي وضعيت شاخص هاي بهداشت محيط مدارس ابتدايي منطقه جواد آباد ورامين
 تعيين وضعيت بهداشتي آرايشگاههاي زنانه شهر گرگان و آگاهي آرايشگران زن در مورد بيماريهاي مرتبط با حرفه آرايشگري در سال1390
 بررسي شاخص هاي بهداشت محيطي هتل هاي شهر شاهرود
 بررسي وضعيت بهداشت محيط هتل هاي ارائه دهنده خدمات به زائران ايراني در عتبات عاليات در سال 1390
 عملكرد مراكز بهداشتي و درماني در مديريت بهداشتي آب آشاميدني قبل و بعد از اجراي طرح پزشك خانواده
 بررسي ميزان آمادگي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي هزمزگان در مقابله با بلايا
 بررسي اثربخشي اقدامات بهداشت محيط در پيشگيري از بروز بيماري هاي عفوني در زلزله آذربايجان
 مديريت خدمات بهداشت محيط در زلزله ) مطالعه موردي منطقه شنبه وطسوج شهرستان دشتي استان بوشهر)
 مسائل بهداشت محيط در زلزله سال 1391 استان آذربايجان شرقي:كمبودها و راهكارها
 بررسي ميزان و نوع آلودگي ميكربي تلفنهاي همراه پرسنل درماني و بهداشتي شاغل در اتاق عمل بيمارستان و زايشگاه سينا مشهد
 بررسي ميزان آگاهي آرايشگران زن شهرستان اروميه از انواع بيماريهاي منتقله و راه هاي انتقال از حرفه آرايشگري و نحوه گندزدايي وسايل كار
 بررسي فراواني قارچي در حمام خوابگاه هاي سوئيتي و سالني دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1391
 طراحي و تدوين شاخص هاي بنيادي بهداشت مسكن در سيستم اجرايي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايران
 بررسي وضعيت نظافت بخش ICU يك بيمارستان عمومي كاشان به روش مشاهده اي و ميكروبي در پاييز 1390
 بررسي وضعيت اجراي پروژه شهرسالم، روستاي سالم در سه روستاو منطقه شهري بندرگز پايلوت استان گلستان طي سالهاي1384-1391
 بررسي اپيدميولوژيك عفونت هاي انگلي در متقاضيان كارت بهداشتي شهرستان شاهرود
 بررسي پتانسيل آلودگي ميكروبي در دكمه هاي آسانسور (مطالعه موردي)
 بررسي آلودگي ميكروبي دست پرسنل بخش هاي بيمارستان خاتم الانبياء شهرستان سلماس در سال 1391
 ارزيابي زيست محيطي شيوع بيماري ليشمانيوز جلدي در مناطق كوهپايه جنوب غربي مشهد به روش مك هارك در بهار 1391
 تاثير مواد افزودني شيميايي خاك بر ميزان جذب و تجمع سرب و كادميوم در گياهان بومي شمال ايران
 آلودگي صوتي در بخش هاي مراقبت ويژه و اورژانس بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي در شهر بجنورد
 ارزيابي شدت روشنايي در سالن هاي مطالعه ي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال 1391
 ارزيابي اثرات سوء آلاينده هاي زيست محيطي PBBs و PBDEs منتقله از طريق بسته بندي مواد غذايي با نگرش بر سلامت باروري زنان
 ارتباط سطح كادميوم خون با عوامل خطرزاي كارديومتابوليك و آنزيم هاي كبدي در يك الگوي كشوري نوجوانان
 بررسي اثرات بهداشتي مواجهه با ميادين الكترومغناطيسي روي سلامتي كاركنان نيروگاه
 بررسي تركيب شيميايي و خواص ضد باكتريايي اسانس رزماري بر روي اشرشياكلي و تعيين سينتيك اثرآن
 بررسي اپيدميولوژيك موارد سوانح در بيمارستانهاي تحت پوشش مركز بهداشت شماره يك شهرستان اصفهان در سال 1391
 بررسي مقايسه اي باكتري هاي بومي مصرف كننده محصولات نفتي در خاك هاي آلوده شهر همدان
 مدل‌سازي Dose-Response در ارتباط با ارزيابي ريسك در خطرات سلامتي و بهداشتي
 دزيمتري سنگهاي ساختماني(گرانيت، مرمريت، آهكي و چيني) عرضه شده در شهر كرمان از نظر تابش پرتو گاما در سال 1392
 پيش بيني مقدار جذب ماده پرتوزاي سزيم 137در سيب در صورت رخداد حادثه هسته‌ا‌ي
 بررسي ميزان مصرف انرژي در خوابگاه هاي دانشجويي و ارائه راهكارهاي مديريتي
 بررسي ومطالعه تثبيت كادميم (Cd) تحت تاثير انرژي حرارتي، آهك و زمان در خاك آلوده
 ابداع روش جديد به نام Exess جهت كاهش آلودگي زسيت محيطي
 بررسي تاثير سورفكتانت توئين 80 بر تجزيه زيستي فنانترين و پايرين توسط كنسرسيوم باكتريايي جدا شده از دو منبع كربني فنانترين و پايرين
 بررسي اثرات زيست محيطي توده هاي افيوليتي حاوي كروم در خاكهاي منطقه اردل (اسالم)
 ارزيابي و تعيين اثرات سوء آلاينده هاي زيست محيطي مونو اتيل هگزيل فتالات (MEHP) و دي (2- اتيل هگزيل) فتالات (DEHP)بر سلامت عمومي بيماران در معرض وسايل پزشكي
 تحليلي بر پيامدهاي ملموس و ناملموس بهداشتي و زيست محيطي پسروي آب درياچه اروميه
 ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي طرح تصفيه خانه صفادشت به روش ماتريس پاستا كيا
 ارزيابي اثرات زيست محيطي ايجاد تفرجگاه در بندر رحمانلو
 تحليل شرايط بهداشت محيطي بيمارستان هاي استان آذربايجان شرقي
 مطالعه كيفي اثرات آلودگي صوتي ترافيكي بر افراد در شهر تبريز
 بررسي ارتباط بارش و بيماري سالك در جنوب شرقي اصفهان
 بررسي روند تحقق اصول مشاركت هاي مردمي و همكاريهاي بين بخشي در سطح اول ارايه خدمات قبل و بعد از اجراي طرح پزشك خانواده
 بررسي بقاياي سموم كلره در شير مادر در دنيا: مرور سيستماتيك
 اندازه گيري شاخص هاي فساد روغن مصرفي قنادي ها و اغذيه فروشي هاي شهرستان برخوار و ميمه استان اصفهان
 بررسي شاخص هاي آلودگي ميكروبي در بستني هاي سنتي شهر اروميه در سال90
 بررسي كيفيت ميكروبي بستني هاي سنتي و صنعتي عرضه شده در شهر كرمانشاه
 تعيين عدد پراكسيد در روغنهاي مصرفي قنادي ها، رستورانها و اغذيه فروشي هاي شهر گرگان در سال 1390
 بررسي عوامل موثر بررشد اشريشياكلي،كپك ومخمردرشيريني هاي خامه‌اي
 بررسي غلظت آفلاتوكسين M1 در شير خام مراكز جمع آوري شهرستان دامغان
 بررسي ميزان جيوه موجود در كنسروهاي ماهي عرضه شده در استان مازندران
 ارزيابي ميزان آلودگي ميكروبي مواد غذايي در سطح عرضه شهرستان گرگان در سال 1391
 بررسي ميزان فلزات كادميوم، كبالت و مس در گندم توليدي و برنج هاي مصرفي در شهر بوشهر
 بررسي ميزان آگاهي كارشناسان بهداشت محيط در زمينه بهداشت مواد غذايي در شرايط اضطرار با تاكيد بر حادثه سيل در استان چهارمحال و بختياري
 بررسي ميزان جوش شيرين در انواع نان نانوايي هاي استان سيستان و بلوچستان در سال 1391
 طراحي و مدلسازي سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني HACCP) )در واحدهاي صنفي كباب كوبيده
 بررسي ميزان آلودگي ميكروبي بستني هاي سنتي شهرستان رفسنجان
 بررسي ميزان نيتريت و نيترات در فرآورده هاي گوشتي سوسيس و كالباس عرضه شده در كرمانشاه در سال1390
 بررسي كيفيت ميكروبي بستني هاي سنتي، صنعتي، يخي و يخمك هاي عرضه شده در سطح شهر كرمانشاه در سال 1389
 بررسي وضعيت آلودگي سالمونلا در همبرگر و كباب لقمه در سطح شهر كرمانشاه در سال 1390-1391
 بررسي آلودگي باكتريايي يخ هاي توليدي و وضعيت بهداشتي كارخانجات يخ سازي شهرستان اروميه در سال1390
 تعيين ميزان آفلاتوكسين M1 در نمونه هاي شير پاستوريزه توليدي كارخانجات استان خراسان جنوبي
 بررسي غلظت فلزات سنگين در ماهيان قزل‌آلا توزيعي در سطح شهر شيراز
 بررسي آلودگي گوشت هاي قرمز درمناطق زلزله زده استان آذربايجان شرقي به يرسينيا انتروكوليتيكا
 بررسي انديس و با ر گلايسميك كربوهيدراتهاي دريافتي(نان مصرفي) روزانه كادر بهداشتي مراجعه كننده به مناطق زلزله زده استان آذربايجان شرقي درسال 1391
 بررسي آلودگي انگلي سبزيجات خام مصرفي شهر شاهرود
 تعيين غلظت نيترات در گروه ميوه جات شهر ورزقان
 بررسي شيوع ژيارديازيس در بين كاركنان مراكز تهيه وتوزيع مواد غذايي پتروشيمي هاي منطقهي اقتصادي پارس جنوبي در شش ماه اول سال 1391
 بررسي شيوع آلودگي سالمونلايي در تخم مرغهاي محلي و صنعتي شهرستان شاهرود
 اندازه گيري همزمان بريلينت بلو و كارمويزين درنمونه هاي غذايي با استفاده از روش جديد سيستم دو فازي آبي (ATPs)واسپكتروفتومتري
 ارتباط بين نيترات، نيتريت و كل كربن آلي(TOC) در آب آشاميدني و بيماري هاي دستگاه گوارش
 بررسي غلظت فلزات سنگين( مس،كروم،كادميم وروي) در محصول زعفران خراسان جنوبي
 بررسي ميزان فلزات سنگين در آب، رسوبات و بافت ماهيچه و كبد ماهي هاي مورد مطالعه در اروندرود
 بررسي سطح آلودگي فلزات سنگين(سرب و كادميم) در آب و ارقام محلي پرمصرف برنج حاشيه زاينده رود منطقه مباركه
 فلزات سنگين و متالوتيونين در ماهي سفيد(Rutilus frisii kutum) درياي خزر
 بررسي اثر بازدارندگي و مهاري لاكتوباسيلوس هاي جدا شده از محصولات لبني بسته بندي شده بر روي پاتوژن هاي روده اي
 

دسترسی به کلیه مقالات نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی در سایت سیویلیکا

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی  8 تا 9 بهمن 1392 توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس توسعه مدیریت پولی و بانکی و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)در این کنفرانس 318عنوان مقاله تخصصی شامل 5446  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درنخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
 ايستايي دانش پارادايم جديد در مديريت دانش مطالعه موردي بانك هاي خصوصي و دولتي در شهرستان سنندج
 الگوي ترغيب مشتريان بانكها به استفاده از خدمات بانكداري اينترنتي
 مدل عملي استقرار بانكداري بدون ربا
 تامين مالي زنجيره تامين (SCF) بعنوان روشي نوين در تامين مالي بنگاههاي كوچك و متوط (SMEs)
 نقش قصد در عقود بانكي
 نقدينگي در نظام بانكي و نقش سياست پولي در اقتصاد ايران
 تاثير اندازه دولت بر توسعه ي مالي در نظام بانكي ايران
 بررسي اثر عوامل دروني و بيروني بر سودآوري بانك هاي منتخب در ايران
 نقش و جايگاه بانك در نظام تامين مالي خرد در راستاي برنامه فقر زدائي كشور و تحقق ماموريت هاي اجتماعي محوله
 نالوكاليزيشن در صنعت بانكداري
 سياست هاي پولي و نقش آنها در عدالت توزيعي
 بررسي عوامل موثر بر قصد تغيير رفتار مشتريان و پيامدهاي آن
 ارزيابي كارايي و اثربخشي كانال هاي وام دهي و سرمايه بانكي در مكانيزم انتقال پولي ايران با استفاده از مدل SVECM
 اثر اصلاحات نظارتي بر ساختار هزينه و رقابت در شعب بانك سپه
 نقش نظام بانكي در تامين مالي بنگاهههاي كوچك و متوسط
 عوامل موثر بر تجارب نوآوري در بانك هاي پيشگام كشور در حوزه ي بانكداري الكترونيك
 رتبه بندي اعتباري مشتريان بانك با استفاده از شبكه عصبي با اتصالات جانبي
 تقلب در بانكداري الكترونيكي در ايران و ارائه راهكارها
 اهميت فناوري اطلاعات Core banking در بانكها و گامهاي پياده سازي آن (مطالعه موردي: بانك قوامين)
 شناسايي و اهميت سنجي عوامل موثر بر كيفيت خدمات موبايل بانك با استفاده از تكنيك FUZZY ANP (مطالعه موردي شعب بانك انصار گرگان)
 ارائه مدلي جهت ارزيابي عملكرد صنعت بانكداري با رويكرد تركيبي (FTOPSIS-BSC)
 ارزيابي كارايي واحدهاي تصميم گيري به كمك مدل هاي تحليل پوششي داده ها و تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: بانك صادرات تهران)
 بررسي اثر تحريم هاي بانكي و برخي از متغيرهاي اقتصادي و بانكي بر نسبت مطالبات معوق ارزي
 توزيع سود مشاركت بين سپرده گذار و مجري بر اساس قضيه اولر در بانكداري راستين
 مقايسه ساختار تامين مالي بنگاههاي بزرگ اقتصادي در بازار بدهي و سرمايه ايران
 تعيين نقش و جايگاه تامين مالي خرد در كاهش فقر ايران
 مدلسازي تقاضا براي پول: رويكرد بانكداري بدون ربا
 ارائه الگوي رياضي مديريت دارايي ها و بدهي هاي بانك تجاري با استفاده از روش برنامه ريزي تصادفي
 تاثير تورم بر عملكرد مديريت بانكي در ايران
 بررسي چالش هاي نظام بانكي در تامين مالي كارآفرينان در ايران
 شاخص هاي ارزيابي بانكداري اسلامي
 مقررات پيشنهادي اجراي مفاد اسناد لازم الاجراي بانك در بانكداري راستين
 ساز و كار عملياتي بانكداري مشاركت در سود و زيان (PLS) معرفي ابزارهاي مالي گواهي مشاركت و گواهي پذيره با كارايي بين المللي
 پويايي هاي ضريب تكاثري پول و چرخه هاي نقدينگي در سيستم بانكي ايران
 ارتباط متقابل نظام بانكي و بازار سرمايه در چارچوب اقتصاد اسلامي
 تحليلي بر كاربردهاي شبيه سازي در نظام بانكداري
 نگاهي به ساز و كار بانكداري توسعه اي: تجربه و كارآمدي
 طراحي و پياده سازي سيستم مديريت بانكداري پرتابل و همراه با ساختار مبتني بر فناوري تبلت و رايانش ابري به عنوان پارادايم نوين بانكداري
 شناسايي و نيازسنجي مشتريان بانكداري اختصاصي بانك اقتصاد نوين
 بررسي عوامل موثر بر پذيرش زبان توسعه پذير گزارشگري مالي در بانك توسعه تعاون كشور
 راهكارهاي بيمه اي براي انتقال ريسك مطالبات بانكي
 ارزيابي نرخ كوتاه مدت تورم در ايران با استفاده از شبكه عصبي
 عوامل سازماني موثر بر گرايش به كارآفريني در نظام بانكي كشور (مورد مطالعه بانك هاي خصوصي)
 بررسي ارتباط بين تمركز و ثبات مالي در نظام بانكداري ايران
 نقش سركوب مالي در كيفيت اثرات سياست پولي بر اساس مدل DSGE
 پذيرش موبايل بانك رمز موفقيت در بانكداري هزاره سوم
 اثرات بانكداري الكترونيك بر پديده پول شويي مطالعه موردي: اقتصاد ايران
 ارزيابي شاخص هاي سلامت و ارزيابي عملكرد صنعت بانكي در ايران طي دوره 90-1385 به تفكيك بانك هاي خصوصي و دولتي
 ارزيابي سيستم كنترل استراتژيك بهينه براي پياده سازي استراتژي: مطالعه موردي برترين بانك هاي خصوصي از حيث عملكرد
 بانكداري اسلامي در مقابل بانكداري متعارف: كدام كاراتر؟
 مديريت پولي انتظارات تورمي در اقتصاد ايران، با رويكرد تشخيص حباب
 تاثير فناوري اطلاعات بر سودآوري بانك هاي منتخب ايران
 بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بهبود عملكرد سيستم بانكي كشور طي سال هاي 1380 تا 1390
 بانكداري اخلاقي و بانكداري اسلامي
 اراي راهكار جهت افزايش رضايت مشتري با رويكرد ANP, BSC فازي و TOPSIS فازي (مطالعه موردي: شركت پرداخت الكترونيك)
 بررسي تاثير آگاهي از برند، تصوير ذهني برند و كيفيت ادراك شده خدمات برند بر ارزش ويژه برند در صنعت بانكداري ايران
 بررسي اثرات سياست هاي نظام بانكي بر بازار سرمايه بر اساس چارچوب اقتصاد اسلامي
 تاثير پول الكترونيكي بر حجم پول هاي كثيف و پديده پولشويي در نظام بانكداري ايران
 برآورد ريسك اعتباري مشتريان موسسات اعتباري با استفاده از متغيرهاي حسابداري
 بررسي رابطه بين هوش كسب و كار و فرايندهاي بانكي در بانكداري نوين ايران
 تاثير استراتژي بازاريابي بر عملكرد بانك بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن (BSC) (مطالعه موردي بانك مسكن شهر كرمانشاه)
 بانكبيمه: فرصتي جديد براي توسعه بانكهاي خصوصي
 نقش و جايگاه نظام تامين مالي خرد در برنامه هاي فقرزدايي كشور
 بررسي مديريت ريسك در بانكداري اسلامي و بانكداري متعارف
 ارايه مقياسي براي ارزيابي كيفيت خدمات الكترونيكي در بانكداري ايران
 شناسايي عوامل حياتي هوش رقابتي در صنعت بانكداري
 ارائه چارچوب افشاي مسئوليت اجتماعي اسلامي براي نظام بانكي كشور
 كاربرد شبيه سازي در محاسبه درآمد و تعيين نقطه سر به سر دستگاههاي خودپرداز بر حسب تعداد تراكنش
 بررسي حاكميت شركتي در صنعت بانكداري ايران پس از برنامه هاي خصوصي سازي
 عوامل موثر بر نسبت هاي سودآوري در صنعت بانكداري ايران (مطالعه موردي: بانك هاي تجاري ايران)
 اثر تسهيلات بانكي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي: تجربه كشورهاي منتخب آسيايي با عملكرد بالاي اقتصادي (HPAEs)
 حاكميت شركتي در بانكداري، ارائه يك چهارچوب مفهومي
 تاثير توانمندسازي و هوش عاطفي كاركنان بر كيفيت خدمات بانكي شاهد تجربي: بانك سينا در استان تهران
 كنترل نقدينگي در بانك رفاه با ارائه يك مدل بهينه
 نقش نظام بانكي در تامين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط SMEs
 تاثير حضور اجتماعي ادراك شده در وب سايت بر وفاداري: مطالعه اي در حوزه بانكداري اينترنتي
 نقش منابع قرض الحسنه بانكي در توسعه كسب و كارهاي كوچك و خرد در راستاي توانمندسازي مددجويان كميته امداد
 شبيه سازي ريسك اعتباري در شرايط بحراني براي سيستم بانكي كشورهاي منتخب
 نقش نظام بانكي در تامين مالي بنگاهههاي كوچك و متوسط
 بررسي اثر مديريت امنيت اطلاعات بر ريسك ادراك شده مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيك (مورد مطالعه: مشتريان خدمات بانكداري الكترونيك شهر تهران، سال 1392)
 رتبه بندي درجه اهميت اعتبارات بانكي در بخش كشاورزي و صنعت ايران
 تحليلي بر تاثير كيفيت سود بر عدم تقارن اطلاعاتي بانكها و موسسات اعتباري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 مقايسه تحول در مدل بانكداري: استقرار بانكداري سيار
 خوشه بندي پذيرندگان پايانه هاي فروشگاهي با روش RFM
 شناسايي و اولويت بندي چالش هاي بانكداري در فضاي كسب و كار موجود با رويكرد DEMATEL
 تاثير فعاليت بانكبيمه برتوسعه صنعت بانكداري
 نقش سياست تكنولوژي در چابكي سيستم بانكي
 بررسي اثر مديريت ريسك بر كارايي بانك هاي خصوصي (مطالعه موردي بانك انصار شعب استان گيلان)
 شناسايي و ارائه الگوي مولفه هاي تاثيرگذار بر ضرورت بكارگيري آينده پژوهي در نظام بانكي كشور
 تحليل بروز پديده ي فرار بانكي به عنوان چالش پيش روي نظام بانكداري كشور
 تبيين مدل ارزيابي يكپارچگي ارتباطات بازاريابي از ديدگاه مشتريان نظام بانكي (مورد پژوهي: بانك ملت)
 شناسايي عوامل موثر بر پذيرش همراه بانك از ديدگاه مشتريان بانك انصار
 بررسي و مقايسه تاثير فناوري اطلاعات بر كارايي بانك هاي خصوصي و دولتي
 راهبردهاي تبليغاتي در استفاده از فناوري هاي نوين و تاثير آن بر عملكرد بانكهاي ايران
 بررسي بانكداري اينترنتي بر اساس مدل TAM
 ارائه مدلي به منظور پيش بيني پورتفوي وام بانك ها با استفاده از زنجيره ماركوف گسسته
 بررسي روند تحول خدمات بانك هاي توسعه اي دنيا: از توسعه صنعتي تا توسعه پايدار
 بررسي تعامل بازار پول و بازار سرمايه در راستاي عمليات توثيق اعتباري سهام
 كارايي مديريت اعتبارات باانكي در ايجاد فرصت هاي شغلي
 عملكرد نظام قضايي و كارايي نظام بانكي در ايران
 ارائه مدل عوامل موثر بر ريسك اعتباري با استفاده از رگرسيون لاجيت در بانك اقتصاد نوين شعبه جزيره كيش
 ارائه نقشه استراتژي براي موسسات بانكي با استفاده از شاخص هاي كليدي عملكرد كارت امتيازي متوازن و تكنيك DEMATEL
 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر شفافيت اطلاعات مالي سرپرستي بانك كشاورزي استان سمنان با استفاده از تكنيك ديماتل
 زمينه يابي كارآفريني هاي فردي كاركنان و تاثير آن بر جذب منابع مالي (مطالعه موردي بانك انصار استان مازندران)
 نقش و اهميت تحقيق و توسعه در بانكداري نوين
 سهم و جايگاه نظام بانكي در تامين مالي خانوارها (مقايسه بين استاني)
 بررسي رابطه استفاده از كارت اعتباري با وفاداري مشتريان مطالعه موردي: (بانك انصار در شهر خرم آباد)
 بررسي ارتباط بين جذب سپرده ها و اعطاي تسهيلات بر رشد سپرده هاي بانكي در بانك هاي سراسر كشور به تفكيك استان
 هوش رقابتي مديران و وفاداري مشتريان در بانكداري نوين
 بررسي تاثير موانع تغيير بر قصد خريد مجدد مشتريان ناراضي (مطالعه موردي: بانك ملت)
 بررسي رابطه حاكميت شركتي و عملكرد بانكها و موسسات مالي در بورس اوراق بهادار تهران
 ارزيابي نقش بانكداري الكترونيك بر اثرگذاري سياست پولي با توجه به مجراي وام دهي بانك هاي تجاري (1391-1380)
 حذف كاغذ با اجراي فناوري NFC در نظام بانكداري نوين
 وجه تمايز بانكداري اسلامي در مقايسه با بانكداري فراگير از نقطه نظر كارآفريني بانكي
 شفافيت مالي، حكمراني و افشاي اطلاعات بانكي در بانكداري راستين و پيشنهاد مقررات لازم براي ارتقاء آن
 تحليل اثرگذاري ماليات گزل در عبور و اجتناب از دام نقدينگي
 طراحي و تبيين الگوي سازمان كارآفرين الكترونيكي در سيستم بانكي (مطالعه موردي بانك رفاه)
 نقش داده هاي انبوه در سيستم مديريت دانش مالي و بانكي
 بررسي عوامل اثرگذار بر ايجاد و توسعه بانكداري الكترونيك در ايران
 مدلسازي ريسك عملياتي بانك با استفاده از شبكه بيزي
 شناسايي مدل مشتري مداري در حوزه اينترنت بانك سپه
 كارت هوشمند مقاوم در برابر حملات با استفاده از PUF
 ايمن سازي شبكه هاي ارتباطي بانكي ايران شاپرك با استفاده از HMS1
 كاربرد داده كاوي در ارزيابي مشتريان بانكي
 اولويتبندي كانالهاي بانكداري الكترونيك با استفاده از درجه رابطه خاكستري از ديدگاه مشتريان بانكها در شهر كاشان
 الگوها و روشها در توزيع متناسب در منابع بانكي
 بكارگيري رويكرد تلفيقي تصميمگيري چند معياره فازي در ارزيابي شعب بانك بر اساس معيارهاي مبتني بر رضايت مشتري مورد مطالعه: شعب بانك انصار در شهر مشهد
 بررسي و ارزيابي رضايت مشتريان از كيفيت خدمات بانك داري الكترونيك با استناد به مدل سروكوال
 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر كارايي در بانكداري با استفاده از تكنيك MADM مطالعه موردي: بانك مهر اقتصاد
 نقش انگيزش در جذب منابع مالي
 تدوين استراتژي راهبردي چگونگي نقش بانكها در تحقق حماسه اقتصادي
 بررسي عوامل مختلف بروفاداري مشتريان در بخش بانكي
 استفاده از الگوي مداخله روانشناختي جهت افزايش بهره وري و سنجش ميزان رضايت مشتريان ورضايت شغلي كاركنان بانك ملت استان مركزي
 رتبه بندي اعتباري مشتريان حقيقي بانك ملت با استفاده از روش هاي داده كاوي
 اعتبارات و رشد اقتصادي: كشورهاي منتخب
 نقش بانكهاي خصوصي در توسعه مدل هاي كسب و كار خانگي
 پيش بيني شاخص صنعت بانك ها تحت تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي با استفاده از شبكه عصبي
 بررسي تاثير اقدامات منابع انساني بر عملكرد سازماني: با ارائه كاربرد جديدي از رويكرد تلفيقي DEA/AHP مورد مطالعه: شعب بانك سينا در استان خراسان
 بررسي و ارزيابي عوامل مؤثر بر مديريت بازاريابي جذب نقدينگي مطالعه موردي : بانك تجارت
 طراحي مدل ارزيابي عملكرد بانك هاي دولتي با استفاده از مدل BSC و DEA مورد مطالعه بانك توسعه تعاون
 بررسي عوامل اثرگذار بر ناكارآمدي تبليغات بانك ها و تبيين جايگاه روابط عمومي ها
 بررسي عوامل موثر بر استفاده مشتريان از اينترنت بانك ملت
 لزوم نگرش بلند مدت ، جامع و كارشناسي به همراه نظارت مستقل ، در سياست هاي پولي وبانكي به منظور دست يابي به نظامي عادلانه در توزيع منابع بانكي
 تاثير و اهميت به كارگيري راهبرد همكاري رقابت در ارتقاي نظام بانكي
 شناسائي عوامل مؤثر بر سودآوري بانك هاي تجاري و تخصصي ايران در جهت پيشبرد اهداف مديريت نظام بانكي
 گسترش كاركردهاي ضمانتنامه هاي عندالمطالبه در تجارت و بانكداري
 ساختار و ابعاد نظارت مالي بر موسسات اعتباري غير بانكي كشور
 ارائه مدلي به منظور توسعه هوش رقابتي در بانك ها با تأكيد بر خلق ارزش
 بررسي رابطه كيفيت خدمات الكترونيكي بانكي با وفاداري مشتريان با استفاده از مدل يابي معادلات ساختاري
 بررسي تاثير خدمات لذت بخش و اعتماد در بانكداري نوين
 بررسي نقش مديريت نقدينگي در شبكه بانكي ايران؛مطالعه موردي بانك اقتصادنوين
 نقش استراتژيك نظام پرداخت الكترونيك در جذب منابع بانكي
 بررسي تأثير نظارت بانكي، بر سودآوري بانكهاي ايران
 جايگاه مديريت كيفيت فراگير در صنعت بانكداري
 بررسي رابطه بين هوش هيجاني وعملكرد مديران شعب تهران موسسه مالي و اعتباري مهر
 كاربرد روش ها و مدل هاي كمي ارزيابي عملكرد و ريسك بانك هاي تجاري
 تاثير متغيرهاي جمعيت شناختي مشتريان بر ديدگاه مشتريان در خصوص رفتار حرفه اي كاركنان در بانك انصار
 تبيين راه كارهاي توسعه بانكداري الكترونيكي در ارتقا رضايتمندي مشتريان
 بررسي رابطه ريسك اعتباري با قيمت تمام شده پول در بانك كشاورزي مطالعه موردي استان كرمان
 مديريت ريسك عملياتي در بانكداري الكترونيك تعاريف، مفاهيم و ارائه مدلي كاربردي براي ارزيابي
 تحول از بانكداري ربوي به بانكداري اسلامي: چيستي و كارايي
 بررسي نقش كيفيت خدمات بر سازه هاي كيفيت روابط با مشتريان مطالعه موردي:بانك قوامين
 بررسي نقش مديريت كيفيت در صنعت بانكداري براي رسيدن به كلاس جهاني
 بررسي رابطه ابعاد كيفيت خدمات، رضايتمندي و ارزش دوره عمر مشتري در بانكها مطالعه موردي: بانكهاي سپه شهر كرمانشاه
 بررسي نقش علايم تجاريبرند در شكل گيري وفاداري مشتري در بازاريابي خدمات مالي ازديدگاه بنگاه هاي اقتصادي كوچك مطالعه موردي بانك ملي ايران
 نقش دبير هيأت مديره در افشاي اطلاعات و ضوابط اخلاقي حاكم بر آن
 شناسايي تاثير كيفيت خدمات بانكي بر وفاداري مشتريان بانك مطالعه موردي: شعب بانك ملت غرب تهران
 بررسي و تعيين مولفه هاي مديريت ريسك با استفاده از تحليل عاملي مطالعه ي موردي بانك هاي ملي استان يزد
 رهيافتي نو در بانكداري اسلامي بر پايه پيمان مشاركت اعتباري
 بررسي نقش بازاريابي داخلي بر كيفيت درك شده توسط مشتريان بانك ها مطالعه موردي: بانك هاي تجارت تهران
 سنجش ميزان گرايش به كارآفريني در صنعت بانكداري ارائه الگوي تحليلي
 بررسي سرمايه فكري وتاثير ان برعملكرد سازماني شعب بانك سپه منطقه خراسان رضوي
 نقش تفكر استراتژيك مديران در مديريت اثربخش نظام بانكي
 عوامل موثر بر وفاداري مشتري در بانكداري الكترونيك
 شناسايي و اولويت بندي نيازهاي مشتريان ويژه بانك از خدمات بانكداري اختصاصي موردكاوي : بانك كشاورزي
 امكان سنجي ايجاد "سيستم بانكداري محرمانه اسلامي ISBS بر پايه وقف
 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند بانكها به روش سلسله مراتبي
 بررسي زمينه ها، چالش ها، تنگناها و فرصتهاي توسعه الكترونيك در بانكداري اسلامي
 تبيين اثر متغيرهاي كلان اقتصادي و برخي از ويژگي هاي بانكي بر عملكرد مبتني بر سودآوري بانكهاي ايراني
 سنجش ميزان سرمايه روانشناختي مديران شعب بانك ملي شهر اصفهان و مدل سازي ارتباط آن با رفتارهاي شهروندي سازماني
 جداسازي و رتبه بندي مشتريان خوش حساب بانك رفاه با رويكرد داده كاوي
 الزامات تحول از بانكداري بدون ربا به بانكداري اسلامي
 طراحي مدلي از سيستم مديريت دانش در صنعت بانكداري مطالعه موردي : بانك رفاه
 پيش بيني بازده قيمت سهام بانكهاي تازه خصوصي شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهاي گارچ
 نظام بانكي و تامين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط SMEs
 گسترش نوآوري هاي حوزه بانكداري و پرداخت هاي همراه
 تاثير مديريت دانش بر كار افريني در بانك شهرمطالعه موردي: كاركنان ستادي بانك شهر
 يك پيشنهاد براي تامين مالي تركيبي توسط بانك و بازار سرمايه:طراحي سازوكارهاي اجرا و الزامات قانوني مورد نياز
 چالشهاي مديريتي و تحليل عوامل دروني و بيروني در مواجهه با اداره بانك بعنوان بنگاه اقتصادي مطالعه موردي بانك اقتصاد نوين
 بررسي تاثير كيفيت خدمات بانكداري اسلامي بر عملكرد بانك توسط مدل با تاكيد بر بانكداري الكترونيك BSQ
 بررسي اصول عملياتي ابزارهاي مشتقه اسلامي به منظور ايجاد يك تئوري منسجم
 رتبه بندي الگوريتم هاي طبقه بندي اعتبارسنجي متقاضيان وامهاي بانكي با استفاده ازتكنيكهاي تصميم گيري چند معياره
 استخراج و رتبه بندي الگوي هاي تحليل ريسك مشتريان وامهاي بانكي با استفاده از رويكرد تلفيقي داده كاوي و مدل تحليل پوششي داده ها
 ارزيابي عوامل موثرريسك عملياتي حوزه فناورياطلاعات درنهادها و موسسات مالي و اولويت بندي رويكردهاي كاهش ريسك با روش تصميمگيري چند معياره تاپسيس مطالعه موردي بانك تجارت
 بررسي نحوه مديريت بانكها در كاهش ريسك عرضه خدمات مالي به بنگاههاي كوچك و متوسط زودبازده SME
 مقايسه مدل هاي مختلف شبكه عصبي در رتبه بندي اعتباري سيستم بانكي و ارائه بهترين مدل 1385-1390
 عوامل كليدي موفقيت در كانالهاي بانكداري الكترونيك ايران
 ريسك هاي بانكي و برهمكنش آن با نرخ سود بانكي: بررسي الگوي ساختار رفتار عملكرد درمقابل الگوي ساختار كارآ
 بانكداري سيار به عنوان يك خدمت نوين در نظام بانكداري كشور: مروري بر عوامل موفقيت
 تاثير متغيرهاي جمعيت شناختي مشتريان بر ميزان رضايت مشتريان در بانك انصار
 تاثير سياستهاي پولي و مالي بر عملكرد منتخب بانكهاي جمهوري اسلامي ايران بهمنظور نيل به اهداف حماسه اقتصادي
 بررسي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و نقش آن در سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران طي سالهاي 90-1380
 طراحي مدل حافظه سازماني پيش نياز اجراي مديريت دانش و تاثير آن بر بهبود عملكرد بانكداري الكترونيكي ايران در هزاره سوم
 تاثير توسعه بانكداري الكترونيكي بر جذب منابع و رضايتمندي مشتريان در بانك شهر
 نگرشي بر عوامل گسترش دهنده استفاده از بانكداري اينترنتي در اقتصاد ايران مورد مطالعه: بانك تجارت
 مديريت ريسكهاي ناشي از تحولات و كاربردهاي تجارت الكترونيك در بانكداري با تأكيد بر ريسك عملياتي مطالعه موردي: بانك پاسارگاد
 تعامل دولت و نظام بانكي بر توزيع عادلانه منابع مطالعه موردي برنامه اول تا سوم توسعه 1386-1383
 تجزيه و تحليل عملكرد و رتبه بندي بانك هاي ايران با استفاده از نسبت هاي مالي
 شيوه هاي نوين مديريت بانك ها
 مطالعه اي تطبيقي پيرامون راه هاي تامين مالي بنگاه هاي متوسط مقياس از خلال تجربه ي سايركشورها
 تحليل چالش ها و مشكلات بانك ها در فضاي حاضر ايران
 ارزيابي ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك با دو رهيافت رگرسيون لاجيت و شبكه عصبي GMDH
 بررسي نقش مديريت تحول در عملكرد بانك از طريق توانمندسازي كاركنان
 بررسي مقايسه اي رابطه بازارگرايي داخلي و خارجي با عملكرد شعب بانك ملت استان يزد
 توسعه ابزارهاي تجهيز و تخصيص منابع و همافزايي بازار پول و سرمايه با رويكرد تعديل نقش
 تأثير بازارگرايي بر عملكرد سازماني به واسطهي يادگيري سازماني مطالعهي موردي: كاركنان بانك ملت در شهر مشهد
 بانكداري مجازي راهكاري براي تحول در نظام بانكداري
 شناسايي عوامل موثر بر رابطه هاي "بانكي شركتي" شركت ها
 بررسي شاخص اخذ اعتباربانكي در فضاي كسب و كار در كشورهاي D8
 توسعه ابزارهاي تامين مالي و نقش آن در هم افزايي بازار پول و سرمايه
 بررسي عوامل موثر بر شاخص اخذ اعتبار فضاي كسب و كار
 سنجش كارايي بانكهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحليل پوششي دادهها DEA
 بهترين روش معيار ارزيابي عملكرد مالي در بازارسرمايه ايران
 بررسي عوامل موثر بر نگرش مشتريان از عملكرد اسلامي بانكهاي دولتي: مطالعه موردي شهر كرمان
 بررسي تاثير عوامل موثر سيستم هاي نوين بانكي بر جذب منابع در بانكهاي تجاري
 بررسي نقش نظام بانكي در توسعه كسب و كار شركتهاي كوچك و متوسط در استان زنجان
 مديريت ريسك در بانكداري
 لزوم تفاوت قائل شدن بين هزينه استفاده از سرمايه و بهره
 تاثيررضايت استفاده از بانكداري الكترونيكي بر وفاداري و تبليغات دهان به دهان مطالعه موردي بانك اقتصاد نوين
 مشتري مداري وعوامل تاثير گذار بر مديريت ارتباط با مشتري در بانكداري نوين ايران
 توزيع عادلانه منابع بانكي در چارچوب اقتصاد مقاومتي
 ارائه سيستم خبره مديريت ريسك در بانكداري
 تحليل مديريت ريسك در بانكداري بدون ربا
 بررسي نقش و جايگاه اقتصاد دانش محور در توسعه بخش مالي كشور
 ارائه چارچوبي براي بررسي تاثير جبران خدمت بر رضايتمندي مشتريان در بانكداري الكترونيك
 بانكداري غيرانتفاعي؛ مدلي براي اصلاح نظام بانكي با رويكرد مبنايي
 حمايت نظام بانكي در توسعه فناوري اطلاعات
 آيا بايستي خدمات ارائه شده توسط بانكهاي سرمايه گذاري و تجاري را از يكديگر جدا نمود؟
 بومي سازي شاخص ACSI براي سنجش رضايت مشتريان آنلاين بانك صادرات يزد
 بانكداري اسلامي ، راهكارها و چالش هاي مديريت نقدينگي
 شناسايي و رتبه بندي عوامل درون و برون سازماني موثر بر جلب رضايت مشتريان
 شناسايي و رتبهبندي عوامل مؤثر بر انتخاب بانك توسط مشتريان با استفاده از تكنيك ديماتل فازي
 منافع ادراك شده حاصل از برون سپاري فرآيندهاي كسب و كار: مطالعه موردي در صنعت بانكداري ايران
 ريسكهاي موجود در بانكداري الكترونيك و راهكارهاي كاهش آنها
 ارزيابي عوامل موثر بر پذيرش بانك داري اينترنتي در بين گروه هاي مختلف مشتريان با استفاده از مدل پيكاراينن مطالعه ي موردي بانك انصار
 ارائه يك سيستم پيشنهاد دهنده تسهيلات بانكي با توجه به خواسته هاي مشتري با استفاده ازمنطق فازي
 نظام بانكي و استراتژي مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي براي دستيابي بنگاههاي اقتصادي بزرگ و كوچك به كلاس جهاني
 بررسي رابطه بين رهبري خدمتگزار ورفتارشهروندي سازماني با تبيين نقش فرهنگ سازماني مورد مطالعه : بانك ملي ايلام ايران
 پذيرش بانكداري اينترنتي با استفاده از مدل پذيرش فناوري: مطالعه موردي بانكهاي استان ايلام
 الويتبندي طرحهاي سرمايهگذاري با استفاده از تكنيك AHP-TOPSIS گروهي فازي
 آثار فضاي اخلاقي در محيط كار بر فساد مالي و اداري بانك ها
 سنجش ميزان آمادگي نظام بانكي كشور جهت پذيرش و استقرار راهكار مديريت دانش
 طراحي و تدوين استراتژي هاي نوين بازاريابي خدمات بانكي بانك انصار با استفاده ازابزار هاي آميخته بازاريابي
 تبيين نقش فناوريهاي نوين براي دستيابي به سازمانهاي اقتصادي وپولي دركلاس جهاني
 پرداخت آنلاين در بانكداري الكترونيكي مبتني بر محيط پردازش ابري
 ارائه ريسك هاي بانكداري مجازي از منظرخبرگان بانكي و مشتريان ايراني
 چالش هاي تامين مالي صادراتي در ايران
 عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري اينترنتي با استفاده از مدل تيلور و تاد
 افزايش نرخ موفقيت در اجراي سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري با استفاده از منطق فازي
 بكارگيري مديريت دانش با رويكرد استراتژي در بانك
 سنجش اهميت عوامل مؤثر بر مديريت دانش در توسعه بانكداري نوين به منظور اولويت بندي استراتژي هاي دانشي بانك با رويكرد فرايند تحليل شبكه اي ANP
 بررسي نحوه اجرا و پياده سازي CRM در بانك انصار
 بررسي عوامل مؤثر بر كارايي بانكداري اسلامي
 مديريت ارتباط با مشتري در نظام بانكي توسط تكنيك هاي داده كاوي
 بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر نوآوري در نظام بانكي ايران مطالعه موردي: بانك انصار
 مديريت دانش دروازه توسعه بانكداري نوين
 پيشبيني قيمت سهام بانك هاي ايران در بورس اوراق بهادار با استفاده از شبكهي عصبي مصنوعيمطالعه موردي بانك انصار
 اوراق بانكي قابل تبديل به سهام؛ ابزاري مناسب جهت خصوصي سازي بانكهاي تجاري
 بررسي ارتباط بازار يابي داخلي با كاهش هزينه هاي تبليغات تجاري بانك مطالعه موردي بانك پارسيان
 بررسي عملكرد بانك داري بدون ربا بر مبناي الگوي حماسه اقتصادي
 اثر پورتال هاي وب سلف سرويس در كيفيت خدمات آنلاين بانكداري: بررسي يك مدل نظري
 معرفي ابزارهاي سياست هاي پولي اسلامي در الگوي حماسه اقتصادي
 نقش بانكداري الكترونيك در كاهش هزينه ي نظام بانكي ايران
 بررسي عوامل موثر بر ساختار سرمايه بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 نقش نظام بانكي در تأمين مالي برنامه هاي توسعه انساني آموزش، بهداشت و .... : تجربه كشورها
 تدوين الگويي براي اختصاص اعتبارات بانكي بين بخشهاي اقتصادي در استانهاي كشور
 بررسي رابطه بين تفويض اختيار و انگيزش شغلي كارمندان بانك سپه زنجان به تفكيك رده هاي شغلي و تحصيلاتي
 توزيع عادلانه منابع بانكي در چارچوب اقتصاد مقاومتي
 چالش ها و مشكلات بانك ها در فضاي كسب و كار موجود و تأثير آن بر عملكرد اقتصادي
 نقش سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي GIS وانبارداده DATAMINING در مديريت ارتباط با مشتريان بانكي BCRM
 بررسي عوامل موثر بر پذيرش و عدم پذيرش مشتريان بانكداري همراه mobile banking در بانك اقتصاد نوين
 بررسي رابطه بين ويژگي هاي حاكميت شركتي با سطح افشاء در بين بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 نقش عقود مزارعه و مساقات در طراحي محصولات مالي اسلامي براي تامين مالي بخش كشاورزي
 تاثيرات كيفيت خدمات و رضايت مشتري روي وفاداري مشتري در بانكداري اينترنتي مطالعه موردي : مشتريان شعب مختلف بانك انصار شهر تبريز
 عوامل موثر بر فرآيند اتخاذ مديريت ارتباط با مشتري در سازمان هاي مالي، مطالعه موردي بانك سپه
 تحليل نظري نقش نظام بانكي در بهبود رقابت پذيري بنگاه هاي كوچك و متوسط
 الزامات نقش آفريني موسسات مالي در تسهيل فضاي كسب و كار
 بررسي شكاف تصورات مشتريان بانكداري الكترونيكي و سنتي در ايران از ريسك هاي نظام بانكي
 ارائه مدلي تلفيقي به منظور بهبود كيفيت خدمات بانكها با استفاده از تلفيق مدل كانوو اهميت عملكرد بر مبناي نظريه مجموعه هاي راف
 بررسي نگرش هاي خرده فروشان نسبت به پايانه هاي فروشگاهي مطالعه موردي: خرده فروشان شهر تهران
 بررسي عوامل موثر بر جذب مشتريان در انتخاب يك بانك
 بررسي تاثير استراتژيهاي مديريت دانش برقابليت نوآوري وعملكرد بانك مطالعه موردي: بانك پارسيان شهر تهران
 ارائه ي مدلي جهت ارزيابي ريسك اعتباري بانك ها مطالعه موردي: بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي بهره وري شعب بانكي ميان منطقه اي با استفاده از تحليل پوششي داده هاي فازي
 تجزيه و تحليل عملكرد كسب و كار بانكي و ريسك بازار با استفاده از DEA فازي
 ارائه مدلي جهت بهبود عملكرد كاركنان بانك ها در بخش خصوصي تحت شرايط اقتصاد مقاومتي مطالعه موردي:بانك اقتصاد نوين
 ابزارهاي مالي مشتقه و قرضه نوين در بانكداري راستين
 بانك داري كارآفرينانه : چگونگي توسعه محيط امن كارآفريني و كاروكسب مولد
 بررسي راهكار كاربرد كارت هاي اعتباري از ديدگاه شريعت اسلام
 تحريم هاي بانكي، آثار آن بر فعاليت هاي بين المللي نظام بانكي ايران و گزينه هاي پيش رو
 آسيب شناسي كارآفريني با تأكيد بر مشكلات نظام بانكي
 بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر گرايش مشتريان در استفاده از خدمات موبايل بانك مطالعه موردي بانك ملت مشهد
 طراحي و پياده سازي سامانه پشتيباني تصميم گيري بانكداري BDSS و يكپارچه سازي الگوهاي مديريت تصميم
 مطالعه تاثير زمان،نسبت هاي مالي و نوع بانك بر كارايي صنعت بانكداري بر اساس مدل طرح مربع لاتين
 بررسي عوامل موثر بر اهرم مالي بانك هاي پذيرفته شده در بورس بر اساس مدل طرح كرت خرد شده
 مكانيزمهاي عملي خلق ارزش براي مشتريان در حوزه بانكداري شركتي ايران و بررسي تجارب موفق و چشم اندازهاي آينده
 نقش فناوري در توسعه بانكداري اسلامي
 ماهيت و كاركرد پول اصل محوري در جبران كاهش ارزش پول مقايسه فضاهاي متعارف و اسلامي
 بررسي نقش مؤلفه هاي سازمان هاي يادگيرنده بر چابكي سازماني مطالعه موردي : تمامي شعب بانك ملت استان مركزي
 ارايه مدلي جهت سنجش ريسك اعتباري مشتريان متقاضي وام بانكي
 تامين مالي غيرربوي مبتني بر فناوري اطلاعات
 فناوري اطلاعات و ارتباطات در تحقق مكانيزم مشاركت در سود و زيان راستين PLS
 حسابداري بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين PLS
 مرور و بررسي اجمالي چند مقاله در زمينه رابطه رفاه وبهره پرداختي به ذخاير بانكي
 بررسي تاثير حد نوسان قيمت سهام بر فعاليت معامله مطالعه موردي: بانك ها و شركت هاي ليزينگ پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي كارائي نرخ سپرده هاي بانكي ايران با استفاده از تعيين پورتفوي بهينه بازار هاي سرمايه
 نقش نظام بانكي در كنترل يا ايجاد تورم
 تاثير توانمند سازي بر نوآوري فرآيند مطالعه موردي: بانك انصار
 

مجموعه مقالات مجله نوآوري هاي مهندسي برق و كامپيوتر در سیویلیکا منتشر شد

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات مجله نوآوري هاي مهندسي برق و كامپيوتر در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این ژورنال در دوره اول انتشار در دو شماره تاکنون 13 عنوان مقاله تخصصی به زبان انگلیسی منتشر کرده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لازم به ذکر است مجله نوآوري هاي مهندسي برق و كامپيوتر  تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.

لیست مقالات منتشر شده مجله نوآوري هاي مهندسي برق و كامپيوتر:

2013-1:

نمایه سازی مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک در بانک مقالات تخصصی مهندسی (CIVILICA.com)

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک 1 تا 3 اسفند 1391 توسط دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران  و انجمن مهندسان مکانیک ایران و انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)در این کنفرانس 313عنوان مقاله تخصصی شامل 1504  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درهفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
 بررسي تجربي تاثير افزودن ترشياري بوتيل الكل به بنزين در موتورXU7-JP/L 3به منظور بهبود پارامترهاي عملكردي وكاهش آلاينده هاي خروجي موتور
 بررسي تجربي تاثير افزودن دي ايزوپروپيل اتر به بنزين در موتورXU7-JP/L 3 به منظور بهبودپارامترهاي عملكردي وكاهش آلاينده هاي خروجي موتور
 تحليل هيدروليكي خط لوله سوخت مايع به منظور بررسي عملكرد غير عادي پمپ اينجكشن نيروگاه سيكل تركيبي شهيد بسطامي
 رفتار سايش لغزشي مواد كامپوزيت مس – گرافيت جهت استفاده در سيستم حمل و نقلelevated railroad
 Failure Behavior Modeling of Unconsolidated Rock under Hydraulic Fracturing Operation
 Application of Taguchi approach and Simulated Annealing Algorithm in Surface Modification When EDM Hot Worked Steel
 طراحي مگنت هاي مغناطيسي دركنترل باز و بسته شدن سوپاپ
 Proposed Criterion for Steady State Parallel Plate Thermal Conductivity Measurement of Liquids and Nanofluids
 تحليل مكانيزمهاي سايش غلتكهاي پشتيبان نورد سرد با استفاده از روش المان محدودو نتايج تجربي
 طراحي قالب خمكاري تسمه ي فولادي با چهار خم هم زمان و مقايسه ي فني و عملكردي طرح هاي پيشنهادي
 بررسي مسائل دو بعدي ترك مود اول در مواد اورتوتروپ به روش RPIM غني شده
 بررسي تحليلي نفوذ پرتابه هاي سرمخروطي در اهداف فلز كامپوزيت
 ارزيابي پتانسيل انرژي باد با استفاده از تابع چگالي احتمال ويبول مطالعه موردي: سايت ديواندره
 مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجايي اجباري نانو سيال مس، اكسيد مس و اكسيد روي بر مبناي آب دريك لوله مارپيچ
 Free vibration of laminated composite plates with rotating circular patch mass
 Numerical investigation of combined thermal and magnetic convection ferrofluid flow in a square cavity
 بهينه سازي ايروديناميك انتهاي خودرو سدان
 خودروي هيبريدي با سوخت پاك
 بررسي اثر پارامترهاي موثر بر روي ضخامت در فرآيند هيدروفرمينگ لوله مقطعY شكل
 مطالعه اثر زاويه بين دوشاخگي شريان كاروتيد بر هموديناميك خون
 تحليل و ارزيابي سازه اي يك نمونه شناور تندرو (كاتاماران) و بهينه سازي تجربي آن
 محاسبه ي محدوده پايداري مقاوم سيستم هاي كنترل خطي به كمك الگوريتم بهينه سازي زنبورعسل
 طراحي و بهينه سازي طرح دستگاه صندلي چرخان آموزشي مراكز فيزيولوژي هوايي
 بررسي تجربي عوامل موثر بر عملكرد حرارتي رادياتور خودرو
 مقايسه نتايج تجربي و شبيه سازي فروريزش پوسته هاي مخروطي با درپوش كروي تحت بارگذاري محوري
 تحليل استاتيكي فنر اكسل خودروي تيبا
 Investigation of the Effect of Pre-Heat Multi-Regions in Counterflow Combustion of Premixed Particle-Cloud
 تحليل تئوري و اجزاء محدود كمانش سازه هاي جدار نازك
 مدلسازي فشار خون شريانهاي مغزي
 طراحي يك مدل عددي براي شبيه سازي نوسانات سرعت باد به عنوان ورودي توربين بادي
 برخي خواص مكانيكي ميوه پرتقال در بارگذاري شبه استاتيكي
 كاهش ضريب اصطكاك در لايه توربولنت به كمك تحريك لايه مرزي
 مطالعه تأثيرات ماشينكاري سريع بر توپوگرافي سطح آلياژ تيتانيوم TI6AL4V
 بررسي تاثير دماي هواي ورودي بر عملكرد برج خنك كننده با پكينگ دوراني
 مدلسازي و تحليل ديناميك سازه يك هواپيماي الاستيك
 بررسي پايداري مسير حركت ربات راهرونده با استفاده از روش بهينهسازي اجتماع پرندگان)Particle Swarm Optimization
 Study the flow of a non-Newtonian viscoelastic fluid in a converging channel with suction and injection at the walls: an analytical approach
 آزمايش و شبيهسازي فرآيند فورج آلياژ آلومينيوم 6061 در حالت نيمهجامد
 شبيهسازي عددي جابجايي طبيعي داخل آب شيرينكن خورشيدي لولهاي با سردكنندهي موضعي درپوشش دايرهاي آن
 طراحي بهينه، ساخت و ارزيابي ماشين مركب كم خاكورزي
 بررسي اثر متغيرهاي هندسي بر عيب پيچش و برگشتفنري در فرايند شكلدهي غلتكي سرد كانال نامتقارن
 الگوريتم تخمين ضريب فشار روي موشك هاي با دماغه bi-conicدر ميدان جريان فراصوت غيرلزج
 Two-chamber Microfluidic System Used as Artificial Blood Vessel for the Investigation of the Entire Migration Steps of Metastatic Intravascular Cancer Cells
 افزايش پايداري حرارتي و كاهش تنشهاي پسماند كامپوزيتهاي پليمري با استفاده از نانواليافكربني
 تحليل و مدلسازي رباتهاي همكار براي جابه جا كردن يك جسم انعطاف پذير
 Study on rates of buildings’ solar heat transfer, using CFD modeling, case study Mashhad
 تدوين يك شيوهنامه جديد براي آموزش اخلاق مهندسي
 طراحي و پياده سازي يك كنترلر تركيبي PWM و PIDبراي كنترل موقعيت عملگر آلياژ حافظه شكل
 CFD Modeling and Residence Time Distribution in a Two-Inlet One-Outlet Stirred Tank
 بررسي ارتعاشات چرخدندههاي خورشيدي سه سيارهاي
 شبيه سازي و آناليز رفتارديناميكي درخت بادام با استفاده از نرم افزارMATLAB
 كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و شدت انرژي در واحدهاي صنعتي برمبناي مكانيزم هاي توسعه پاكUNFCCC
 بررسي عمق آسيب هاي سطحي و زيرسطحي ناشي از فرآيند سنگ زني شيشه اپتيكي
 بررسي اثر عمق كاسهي پيستون بر روي عملكرد موتورهاي گازسوز سنگين
 رفتار ارتعاشي و پايداري ورق در محيط الاستيك تحت بارگذاري داخل صفحه در حضور سيال
 Analysis of polygonal blocks forging by dual stream functions (DSF) application
 Numerical investigation of energy separation in a vortex tube under different axial angles of injection nozzles
 شبيه سازي مكانيزم جديد ربات امدادگر در عبور از موانع و مقايسه نتايج با مدل واقعي
 مدل سازي ديناميكي و طراحي كنترلر تعقيب مسير براي ربات بازوي ماهر فضايي استانفرد
 شبيه سازي تهويه طبيعي عبوري در ساختمان به منظور تاثير شكل هندسي ساختمان بر روي ضريب تخليه و ضريب فشار داخلي ساختمان
 بهينه سازي طراحي ساختمان با استفاده از تركيب الگوريتم ژنتيك و شبكه عصبي
 تحليل خمشي صفحات دايروي نازك با نگرهي تغييرشكلهاي بزرگ
 مروري جامع بر سير تحول فرآيند شكل دهي تدريجي ورق ISF
 تحليل اجزاء محدود اثر نيم زاويه حديده در فرآيند كشيدن اسلب
 بررسي علل ايجاد چگالش بخار آب و تشكيل برفك روي سطوح چرخ آنتالپي در كاركرد گرمايشي وراهكارهاي رفع اين مشكل
 بررسي نيروهاي فرزكاري توسط تيغه فرز مارپيچ وتعيين عمق بار بهينه براي حذف اثرChatterو رزونانس
 مقايسه تجربي پديده متااستيبلي انواع لوله هاي موئين مستقيم، مارپيچ در شرايط جريان آدياباتيك و دياباتيك
 طراحي، ساخت و ارزيابي سامانه تخمين تراكم علوفه و غلات با استفاده از اشعه ليزر به منظور كنترل سرعت پيشروي دروگر يا كمباين
 كمانش مكانيكي پوسته استوانه اي غير همگن بر اساس تئوري مرتبه سوم تغيير شكل برشي
 تعيين ضرايب تمركز تنش و كرنش ناحيه پلاستيك ورق شياردارتحت خمش با استفاده تحليل نرم افزاري
 استفاده از الگوريتم رقابت استعماري به منظور مديريت مود در مدل مفهومي سازه بدنه خودرو
 مطالعه بازرسي بدنه هواپيما با استفاده از فناوري امواج لمب
 Numerical Analysis of Compressible Boundary Layer Flow with Heat Transfer and Pressure Gradient
 بررسي تجربي اثر غلظت ذرات ساينده فلزي در روغن بر سايش ياتاقان هاي لغزشي به روش آكوستيك ايميشن
 تعيين ولتاژPULL-IN يك ميكروفن خازني دايروي يك طرفه به روش تحليلي و اجزاء محدود
 طراحي سازه ي مادولار نگهدارنده ي اجزاي سيستم مديريت انرژي الكتريكي اتوبوس هيبريد الكتريكي
 تحليل خمش ورق تحت شرايط تكيهگاهي ارتجاعي با استفاده از روش كانتروويچ توسعه يافتهEKM(
 كنترل اتوماتيك مسير شناور در صفحه افق
 تحليل تجربي پديده متااستيبلي درلوله موئين مارپيچ آدياباتيك
 طراحي توربين بادي محور عمودي توان پايين
 مدل سازي دو بعدي انتقال حرارت دست انسان در درجه حرارت محيطي°30 c
 طراحي، ساخت و تست يك سيستم سنجش از راه دور جوي (كن ست)
 Free Vibration Analysis of a Circular Diaphragm in the Partially Confined Fluid Chamber of an Electrostatically Actuated Micro Pump
 بررسي عددي جابجائي طبيعي نانوسيال در يك محفظه ي مربعي با منبع حرارتي مركزي
 Numerical Analysis of Heat Transfer in Collector of a TWT with beryllium oxide ceramics
 طراحي و مدلسازي سيستم توليد همزمان برق و حرارت هيدروژن خورشيدي-پيل سوختي براي كاربردهاي مسكوني
 مدلسازي الكتروشيميايي و تحليل فني اقتصادي سيستم پيل سوختي اكسيد جامد در توليد همزمان برق و حرارت
 تحليل و بررسي چگونگي تقسيم نسبت كاهش كلييك گيربكس بين دو مرحله ي آن
 استخراج رابطه انتگرال جي براي ترك نيم دايره اي در پوشش هدفمند محيط نيم بينهايت با نسبت مدول يانگ 5
 طراحي عملگر نهايي ربات جهت برداشتن و جايگذاري لوله هاي آزمايشگاهي در فريزر با دماي c °80-
 بررسي پديدههاي تبخير، ذوب و هدايت حرارتي در فرآيند سوراخكاري ليزري
 شبيه سازي المان محدود عمليات ارتودنسي ومقايسه آن با نتايج تجربي
 بررسي توانايي روشEMD در تشخيص عيب چرخ دنده مخروطي
 Mathematical modeling of combined convective and microwave drying for potato matrix
 تشخيص عيوب چرخدنده مخروطي با استفاده از شبكه عصبيANN
 تجزيه و تحليل حالات شكست و عوامل آن براي سيستم قواي محركه هيبريد الكتريكي اتوبوس شهري
 به كارگيري شبكه عصبي و روش المان محدود در بررسي رفتار ترك ميان دو ماده مختلف
 شبيه سازي عددي انتقال حرارت جابجايي آزاد از مدارهاي چاپي الكترونيكي توسط روش شبكه بولتزمن
 مدلسازي، شبيه سازي و آزمايش دمپر مگنتورئولوژيكال با استفاده از راه حل هاي جريان تحليلي
 بررسي عوامل موثر در بهبود كارايي ربات ماهي
 بررسي عملكرد ياتاقان هاي ژورنال فويل دار با روش درون يابي مشتق تعميم يافته
 مقايسه روشهاي محاسبه سيكل و شمارش سيكل به روش جريان بارشي
 تحليل مسائل دو بعدي الاستيك با استفاده از ساختار توابع T -اسپلاين
 تحليل حرارتي هيتر كاتاليستي در ايستگاه تقليل فشار به ظرفيت 5000SCMH و ارائه يك نمونه پيشنهادي
 بهينهسازي چند هدفه پارامترهاي روش شكل دهي تدريجي ورق به كمك اجزاي محدود و الگوريتم عصبي-ژنتيك
 بدست آوردن توابع وزني عمومي و محاسبه مقادير ضريب شدت تنش براي ترك واقع در سطح داخلي لوله
 بررسي عددي و تجربي رشد ترك خستگي تحت مود تركيبي در ورق سوراخدار ضخيم با ترك لبهاي
 تحليل عددي 3 بعدي جريان اطراف يك قايق پرنده و بررسي عدم تقارن جريان ناشي از ملخ روي دم
 بررسي تاثير عوامل مختلف روي فرآيند اكستروژن مستقيم به روش اجزاء محدود
 بررسي تاثير حرارت روي فرايند آهنگري قطعه استوانهاي شكل به روش اجزاء محدود
 بررسي تنش هاي محاسبه شده از روش هرتز و المان محدود در پديده تماس پروفيل هاي ساييده شده
 كاربرد مفهوم انترانسي در بهينه سازي انتقال حرارت در كلكتور هاي خورشيدي لوله اي خلا شده
 Experimental study and thermal behavior analysis of an attached sunspace with water additional mass
 تحليل عددي رفتار مكانيكي مواد دو فلزي در فرآيند آپستينگ
 مقايسه ميدان جريان گذر صوتي در رديف پره توربين گاز VKIدر دو حالت غير لزج و مغشوش
 محاسبه نيروي مورد نياز فرآيند كشش عميق و بررسي پارامتر اصطكاك بر شكل دهي ورق با استفاده از روش اجزاي محدود
 تحليل ارتعاشات آزاد مجموعه ماشين ابزار هگزاپاد
 شبيه سازي عددي جريان تراكم ناپذير پيرامون كره با استفاده از شبكه بي سازمان، قسمت اول : ميدان جريان
 شبيه سازي عددي جريان تراكم ناپذير پيرامون كره با استفاده از شبكه بي سازمان، قسمت دوم : انتقال حرارت جابجايي
 بررسي ديناميك سيال درون مبدلهاي ذوب مس
 بررسي جريان لجن به عنوان يك سيال بينگهام در شبكه هاي جمع آوري فاضلاب
 مطالعه نقش افزودن هيدروژن به گازطبيعي بر پارامترهاي عملكردي موتور احتراق داخلي
 بررسي عددي تاثير شرايط هندسي قالب و ضريب اصطكاك بر نيروي شكلدهي و نحوه جريان ماده درفرآيند آهنگري تزريقي
 مدل كردن اثر پارامترهاي تراشكاري بر طول نواحي اصطكاكي براده به كمك روش جديد تركيبي شبكه عصبي و الگوريتم بهينه سازي رقابت استعماري
 كاهش اتلافات حرارتي با استفاده از پانلهاي عايق خلا، تحولي نو در عرصه عايقكاري
 شبيه سازي و بهبود فرآيند آهنگري بدنه شير گاز برنجي با روش المان محدود
 طراحي و تحليل تنش در دو نوع سيستم ساپورت لوله اي و پلي آميدي مخزن كريوژنيك
 بررسي كاربردي شبيه سازي و مدل سازي در صنعت هيبريد-الكتريك
 بررسي آثار زيست محيطي نيروگاه هاي برق زمين گرمايي
 بررسي عددي پديده انتقال حرارت و جرم در فيلم ريزشي ژنراتورهاي چيلرهاي جذبي
 توليد بيوگاز از حوزه هاي دفن زباله هاي شهري
 بررسي تجربي پارامترهاي موثر در فرآيند كشش لوله با تبديل مقطع دايره به مستطيل
 تحليل دماي حاصل از اصطكاك در فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
 اثر پارامترهاي ريختهگري بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ AZ91 منيزيم
 Thermal barrier coating effect on stress distribution of a diesel engine cylinder head
 تحليل حساسيت پارامترهاي مختلف بر عمر آلياژ آلومينيوم با و بدون پوشش سراميكي تحت بارهاي خستگي همدما و ترمومكانيكي
 توليد پوشش نازك نانوكامپوزيتي مس-آلومينا بر روي زيرلايه مسي با استفاده از روش سنتز احتراقي در محلول
 مدل سازي و بهينه سازي پارامترهاي نفوذ و پهنا در جوشكاري زير پودري با استفاده از روش تاگوچي
 بررسي سطح خرابي و عيب يابي ياتاقانهاي غلتشي به وسيله آناليز ارتعاشات و پايش وضعيت
 مقايسهاي بين روشهاي مختلف نصب شتابسنجها و انتخاب حالت بهينه در واحد اندازهگيري سيستم ناوبري اينرسي بدون ژيروسكوپ
 طراحي يك كنترلر Fuzzy-PID براي ربات متحرك چرخدار
 توليد نانوذرات اكسيد بور به روش آسيابكاري مكانيكي
 تأثير جنس ابزار بر روي پارامترهاي خروجي در ماشينكاري تخليه الكتريكي فولاد ابزارAISI D6
 اثر افزودن نانو ذرات اكسيد آلومينيوم با درصدهاي وزني مختلف برخواص مكانيكي نانو كامپوزيت هايABS/اكسيد آلومينيوم
 شبيه سازي و مدل سازي سيستم ديناميك هواپيما به كمك شبكه هاي عصبي
 اصلاح جمعيت اوليه الگوريتم تفاضل تكاملي و بررسي تاثير آن در بهينه سازي توپولوژي سازه هاي دوبعدي
 بررسي تأثير شكستن لايه مرزي حرارتي در افزايش عملكرد حرارتي خشك كن خورشيدي كابينتي فعال
 نحوه اندازه گيري توزيع دمايي با استفاده از ترموكوپل و توزيع سختي در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلياژ6082-T6
 مدلسازي رياضي نيروگاه گازي كوچك
 انتقال حرارت از يك لوله بادامكي و بيضوي در جريان آزاد
 بررسي علل بروز چروكيدگي و پارگي قطعهكار در شكلدهي دوراني
 كاربرد تست هاي غير مخرب پيشرفته جهت بازرسي سكوهاي ساحلي و فراساحلي
 پيشبيني بارديناميكي وارد بر محور عقب تراكتور دوچرخ محرك بر مبناي اندازهگيري لغزش چرخ محرك تراكتور
 بازيابي انرژي در سيستم خنك كاري موتور الكتريكي يك خودروي هيبريدي
 سنجش تجربي خواص آكوستيكي محفظه انبساط بدون جريان در حالت دو منبع
 بررسي و مقايسه تخمين اتلاف گذار يك محفظه انبساط ساده به روشهاي حل تجربي كراكر و حل تئوري هرشل كوئينك
 طراحي مكانيزم جك جابه جا كننده خودرو توسط يك نفر
 بيان تحليلي گرماي توليد شده در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
 كاربرد روش آناليز هموتوپي در تحليل Stagnation Point Flow بر روي صفحه گسترش يافته/ جمع شونده درمحيط متخلخل
 مقايسه مدلهاي تعيين جرم پرتقال بر اساس ويژگي هاي هندسي مورد نياز در طراحي ماشين درجه بندي
 بررسي روش بدست آوردن نقطه بهينه عملكرد موتور احتراقي در خودرو هيبريد سري
 بررسي اثر سيال عامل در سيكل رانكين
 بررسي روش هاي كاهش گرماي توليدي در ايستگاه ها و تونل هاي زيرزميني
 تاثير جنس قطعهكار بر پارامترهاي خروجي در شكلدهي دوراني ورقهاي فلزي
 تحليل تنش درون صفحه اي تير با ماده ي تابعي تحت بارگذاري متقارن مكانيكي و حرارتي
 UMAT وUEL تحليل رشد ترك ماده ي تابعي تحت بارگذاري استاتيكي با استفاده از زير روال هاي
 يافتن تمامي روابط بين چندجمله اي هاي درونياب المان مثلثي با استفاده از پايه هاي گروبنر
 تاثير اثر اندازه بر رفتار استاتيكي نانو كليدهاي الكتروشيميايي
 كمينه كردن توليد آنتروپي يك تير همگن تحت بارگذاري متمركز متناوب در تئوري الاستيسيته ومقايسه آن با معيارهاي طراحي جامدات
 بررسي عددي كمانش ورق هاي معيوب تقويت شده حفره دار
 بهينه سازي كمك فنر الكترومغناطيسي و سيستم تعليق خودرو با استفاده از الگوريتم زنبورعسل
 بررسي تاثير لقي مفصل كروي بر روي خطاي موقعيتدهي سكوي بالايي در ماشين ابزار هگزاپاد
 كمينه كردن توليد آنتروپي در يك تير تحت بارگذاري تركيبي محوري-خمشي و متناوب در تئوري ترموپلاستيسيته
 مروري بر سيستم هاي كنترل تحت شبكه و روش مقابله با تاخير در اين سيستم ها از طريق مدلسازي با سيستم هاي خطي پرشي مدل شده با حلقه ماركف
 شبيهسازي عددي فرآيند جوشكاري مقاومتي نقطهاي ورقهاي فولادي گالوانيزه با استفاده از روش آناليز المان محدود
 ساخت مواد هدفمندFGM به روش متالورژي پودر با فشار سرد
 شبيه سازي عددي ميزان نشتي گاز از خطوط لوله مدفون با توجه به تراكم خاك
 بررسي تاثير مقدار پليسه در ساختار و خواص قطعات توليدي به روش فورج
 شبيه سازي عددي جريان غير دائم گاز طبيعي درون خط لوله و شبكه گاز رساني با استفاده از تبديل لاپلاس و تئوري كانولوشن
 معرفي ابزار با بازدهي بالا براي جوشكاري اصطكاكي تلاطمي
 تحليل عددي جريان حول بالك عقب خودروي سمند و تعيين نيروهاي آيروديناميكي وارد بر آن
 Mathematical Modeling and Numerical Solution of the Behavior of a Microcantilever Disease Detector in MEMS Devices
 بهينه سازي و اصلاح شبكه مبدل هاي حرارتي
 تحليل تجربي، آماري و بهينه سازي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت هاي پلي پروپيلن - خاك رس
 عوامل موثر بر ريز ساختار آلياژ حافظه دار نايتينول در روش ذوب القايي
 تحليل خيز ورق متوازي الاضلاع نيمه ضخيم ساخته شده از مواد هدفمند با روشGDQ
 تحليل موتور احتراق داخلي با سوخت بنزين يا هيدروژن به وسيله كد ديناميك سيالات محاسباتي سه بعدي
 بررسي حالتهاي مختلف شبيهسازي و آزمايشي فرايند اكستروژن شعاعي دو طرفه
 بررسي اثر دماي هوا،دماي آب و رطوبت نسبي هوا بر كارايي خنك كن هاي مياني كمپرسور سانتريفيوژسه مرحله اي به كمك الگوريتم شبكه عصبي
 بررسي تاثير قطر نانوذرات بر انتقال حرارت جابجايي آزاد نانوسيال تحت ميدان مغناطيسي
 Numerical Investigation of Cavitating Flows in Different Shape Orifices
 Prediction of heat transfer of a confined slot jet with the use of nanofluid: considering temperature dependent properties
 طراحي سرعت گير هوشمند خودرو با استفاده از سيستم هيدروليكي
 Effect of process parameters on roundness of flow formed tubes, a Taguchi approach
 بررسي مدل هاي آشفتگي مختلف جهت حل عددي جريان حول بال شناور اثر سطحي
 پيش بيني عمر كاري باكتهاي آلومينيومي دستگاه سانتريفوژ بانك خون
 An investigation of Entropy Generation inside the Boundary Layer over an Isothermal Wedge
 تحليل تجربي پديده خفگي جريان مبرد در لوله موئين مارپيچ آدياباتيك
 بهينهسازي مكان سيستم تعليق در يك خودرو الكتريكي كوچك
 بررسي شكل مودهاي لوله با ضخامت متغير و احتمال بروز تشديد ناشي از فشار داخلي متغير با زمان
 بررسي روش سه نقطه وزني براي طراحي دستگاه اندازه گيري جرم و مركز جرم
 بررسي انرژي تغيير شكل قاب اتصال شاسي به سپر خودرو در اثر برخورد با مانع
 طراحي مكانيزم بالزن ريزپرنده
 تحليل و بررسي اثر نيروي پيش بار در خستگي اتصالات لبه اي در صفحات آلومينيومي
 تحليل ارتعاشات سهبعدي ورقهاي ضخيم قطاعي با استفاده از روش چبيشف ريتز
 Piezoelectric composite to simulate the skeletal muscle
 بررسي رفتار پوسته كروي باز از جنس FGM تحت فشار داخلي به روش Differential Quadrature
 Investigation of Thermal Gradient Share in Buckling of a Loaded Bi-material Column with Interface Crack
 تحليل اگزرژي و بهينهسازي ترمواكونوميك سيكل توربين گاز با بازياب حرارتي و تزريق بخار
 به كارگيري روش تاگوچي در مدلسازي كيفيت سطح و سايش ابزاردر تراشكاري فولادهاي ميكرو آلياژي
 بهينه سازي پارامترهاي دمپر پيچشي در ارتعاشات غير خطي ميللنگ
 بررسي خواص و تحليل ريز ساختار آلياژAl-1/6%Ni-1/6%Mn-1%Mg-2/5%Si به منظور كاربرد دردماي بالا
 شناسايي نقص در چرخدنده خودرو
 Effect of nanofluid and moving wall location on the characteristics of mixed convection flow in a lid-driven square cavity
 طراحي مسير بهينه حركت يك وسيله دريايي هوشمند با استفاده از الگوريتم ژنتيك
 تحليل مكانيزم تغيير فرم خزشي آلياژAl-1/6%Ni-1/6%Mn-1%Mg-2/5%Si
 مولدهاي مركزي الگوي قابل برنامه ريزي به منظور كنترل نقل و انتقال دوپا
 بررسي اثر تنشهاي پسماند بر فاكتور شدت تنش در اطراف سوراخ كارسرد شده در آلياژAl. 7075
 Designing a Controller for Anti-lock Brake System
 تحليل لولههاي جدار ضخيم تحت فشار داخلي ديناميكي در حالت گذرا
 Important parameters in molecular dynamic simulation of single wall carbon nanotubes with and without Stone-Wall defects during calculating mechanical properties
 تحليل تنش و خستگي بوم بهينهسازي شده لودر HWL65B به روش اجزاي محدود
 بررسي تاثير پوششهاي كرومسخت و آندايزينگ بر شاخصهاي خستگي Al 7075-T6 و فولادAISI4340
 تعيين فركانسهاي طبيعي تير اولر- برنولي با سطح مقطع متغير به كمك روش تبديل ديفرانسيلي
 Natural Convection of a Nanofluid in A Square Cavity Using Lattice Boltzmann Model
 Modeling and Simulation of Grid-Connected PV/Wind Power System
 تاثير سرعت پيشروي بر روي طول بوش ايجاد شده در سوراخكاري اصطكاكي فولادAISI 1070
 بررسي خواص مكانيكي و ريز ساختار كامپوزيت زمينه مسي تقويت شده با ذرات كروم توليد شده به روش فراوري اصطكاكي اغتشاشي
 شبيه سازي و بهينه سازي سامانه هدايت و كنترل دوبلGPS & INS در UAV
 بررسي عملكرد كلكتور خورشيدي استوانه اي با لوله گيرنده مارپيچ مسي
 روشي جديد جهت محاسبه افت فشار اتصالات T- شكل در جريان هاي تراكم پذير سرعت بالا
 انتخاب يك ماده مناسب جهت ساخت فنرهاي مكانيكي مورد استفاده در صنعت با استفاده از روش انتخاب موادAshby
 بهينه سازي شكل ايرفويل كسكيد توربوماشين ها بوسيله الگوريتم ژنتيك
 بررسي انتقال حرارت در چشم انسان با در نظرگرفتن انتقال حرارت جابجايي و تشعشعي
 بهينه سازي پارامتر هاي موثر روي فرايند پرچ كاري توسط الگوريتم ژنتيك
 پايش سلامت تيرهاي طرهاي داراي تركهاي طولي به كمك يك سيستم XCS بهبود يافته
 بررسي تجربي اثر موقعيت گشودگي بر رفتار رچتينگ ورقهاي مستطيلي حاوي گشودگي دايروي تحت بارگذاري سيكلي محوري
 طراحي تونل آب مدار بسته تحقيقاتي
 Natural frequencies determination of axially moving viscoelastic plates based on first-order shear deformation theory
 بررسي ميكروكمانش الياف ها و مقايسه ي نتايج تئوري با نتايج حاصل از تحليل توسط نرم افزار آباكوس
 بهينهسازي شكل و ابعاد رينگ تقويتي داخلي در مخزن استوانهاي آلومينيومي تحت فشار با استفاده ازروشهاي الگوريتم تكاملي و تابع مطلوبيت
 شبيه سازي حجم كنترلي جريان گذراي گاز طبيعي درون خطوط لوله و شبكه هاي ساده گازرساني
 طراحي و تحليل تنش در فنر موجي
 بررسي آزمايشگاهي پديده ي كاويتاسيون بر روي مدل تست سرريز اوجي در كانال روبازبا در نظر گرفتن تغييرات شيب بستر كانال
 نگرشي نوين بر سيستم هاي سرمايش تبخيري
 بررسي عددي جريان سيال غير نيوتني بر روي يك پروفيل بادامكي
 Parameters calibration of nonlinear isotropic/kinematic hardening model for magnesium alloy under cyclic loadings
 كاربرد جاذب هاي ارتعاشي غيرخطي براي كاهش ارتعاشات ناشي از بار متحرك براي مدل تير غيرخطي
 Lattice Boltzmann Simulation of Droplet Collision Dynamic Using Index Function Model
 كاربرد مدل غيرخطي سخت شوندگي آلياژ آلومينيوم تحت بارهاي خستگي كم چرخه و ترمومكانيكي
 numerical simulation of droplet formation in cross-shape microchannels using lattice boltzmann method
 اثر تغييرات دماي ديواره بوته بر مذاب چكرالسكي
 Numerical Analysis on Flow Behavior and Energy Separation in a Vortex Tube
 تحليل شيكدان در تير با مقطع مستطيل و صفحه با بارگذاري متناسب
 تحليل سهبعدي ميكروپمپ بدون دريچه با در نظر گرفتن تعامل سيال- سازه
 مروري بر روشهاي غيرفعال جداسازي سلولهاي خون
 طراحي و ساخت ميله رابط داراي ميرا كننده جهت كاهش ضربات در خودروي يدك كش
 Thermal Stability of Orthotropic Graphene Film Based on Nonlocal nth-order Shear Deformation Theory
 امكان سنجي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نانو كامپوزيت هاي پايه پروپيلن-خاك رس و بررسي استحكام كششي آنها
 بررسي خواص مكانيكي لوله هاي فايبرگلاس GRP) و مقايسه چند جانبه آن با لوله هاي ديگر
 بررسي تاثير لقي در مقدار تنش و كرنش ايجاد شده در فرآيند برش دقيق قطعات پيچيده به روش المان محدود
 Forced Vibration Analysis of Orthotropic FGM Cylinders by a Mesh-free Method
 مقايسه عددي دو روش تغيير شكل پلاستيك شديد به روشهاي اكستروژن برشي ساده و پرس دركانالهاي زاويه دار با مقاطع يكسان
 معرفي يك روش تغيير شكل پلاستيك شديد جديد حاصل از تركيب فرايندهاي پرسكاري در كانالهاي زاويه دار با مقاطع يكسان و اكستروژن برشي ساده
 ماشينكاري آلياژهاي حافظه دار Ni-Tiبه روش تخليه الكتريكي حاوي ذرات كاربيد سيليكون
 طراحي و بررسي كوپلينگ هاي دندانه اي
 بهينه كردن سيستم تغذيه ي قالب پايه ي مجموعه شيطانك كمربند ايمني به وسيله ي تحليل فرآيندتزريق پلاستيك آن
 طراحي و ساخت قالب تزريق پلاستيك خار جلو پنجره ي پرايد وتحليل فرآيند تزريق
 Optimization of Strain Hardening Exponent in Hot Rolled Nb-microalloyed Steel Sheets Using Factorial Design
 The analysis of Hyundai Cruz minibus chassis under static and dynamic loads
 شبيه سازي سه بعدي جريان مغشوش هوا حول بناي تاريخي گنبد سلطانيه به كمك نرم افزار فلوئنت
 سيستمي براي ارتقاي امنيت كاربران دستگاه هاي ماشينكاري، برش و تراش دستي و ثابت؛ بررسي و تحليل عملكرد
 Exact Thermoelastic Solution of Functionally Graded Piezoelectric Cylinder under Thermal Gradient, Centrifugal Loading and Internal Pressure
 طراحي و ساخت سامانه هوشمند تشخيص و تمايز علف هرز با استفاده از ماشين بردار پشتيبان
 MHD free convection effects on non-Newtonian fluid over a vertical porous plate
 توليد شبكه بي سازمان مثلثي حول هندسه هاي پيچيده
 بررسي اثر مدت زمان نگهداري بر شكست مكانيكي پرتقال در بارگذاري شبه استاتيكي
 مطالعه رفتار نانوسيال ها در يك حفره مستطيلي شكل جهت بالا بردن ضريب انتقال حرارت
 تاثير باياس بر ژيروسكوپ ارتعاشي شانه ايي MEMSداراي دو برش متقارن در جرم مركزي
 تحليل جفت شدگي مكانيكي ژيروسكوپ ارتعاشي MEMSداراي چهار تيرك حسگر با Simulink وCoventorWare
 بررسي اثر زاويه قالب در فرايند فشرده سازي اكستروژن متوالي
 تحليل و اندازه گيري تنش هاي پسماند در فرآيند فلوفرمينگ لوله بدون درز از جنس42CrMo4
 بررسي شكست دررشته لوله حفاري
 فرايند پرس با كانالهاي هم مقطع زاويه دار براي نمونههاي سيمي شكل
 بررسي تاثير قطر شولدر بر خواص مكانيكي جوش اصطكاكي اغتشاشي آلياژ منيزيم AZ31
 بهينه سازي توپولوژي سازه هاي دو بعدي با استفاده از الگوريتم تفاضل تكاملي
 طراحي تستر پنج مولفه موتور جت هواسوز با سازه مدل افقي آويزان
 مدل سازي و شبيه سازي سايش ابزار و مقايسه آن با نتايج تراشكاري فولاد ضد زنگ
 تاثير درصد وزني نانوذرات كربناتكلسيم بر روي خواص مكانيكي پليپروپيلن
 بررسي پارامترهاي آغشتهسازي درگير در توليد كامپوزيت الياف شيشه و پلياتيلن با چگالي بالا به روش پالتروژن
 بررسي صافي سطح در تراشكاري فولاد ضد زنگAISI316L و بهينه سازي پارامترهاي تراشكاري به روش رگرسيون
 ارائهي الگوريتم طراحي پخشكن حلقوي براي ميكروتوربين به همراه تحليل CFD
 بررسي خواص كششي دما بالاي سوپرآلياژ اينكلوي 901
 بررسي شكل دهي پرسرعت و عوامل تاثير گذار بر شكل پذيري ورق در سرعتهاي بالا
 بررسي تئوري هاي تيراويلر- برنولي و تيموشنكو در تحليل تيرهاي مستطيلي يك سرگيردار
 مقايسه تأثير كاهش دماي ورودي به توربوكمپرسورهاي ايستگاههاي تقويت فشار گاز توسط روش جذبي و تبخيري دردورهاي مختلف
 بررسي اثر طول لوله و فشار نوساني بر روي بهبود پرشدگي گوشه هاي قالب،در مجموعه قالب جديدهيدروفرمينگ براي ساخت لوله هاي جعبه اي شكل با استفاده از روش اجزاي محدود
 بررسي خواص مكانيكي و قابليت ماشينكاري چدن نشكن آستمپر شده در مقايسه با فولاد هاي ريخته گري شده
 مروري بر كاربرد امواج مافوق صوت )التراسونيك( در فرآيند هاي نوين توليد
 مطالعه عددي نانوسيال آب-اكسيد مس در محفظه اي با چشمه هاي حرارتي و يافتن آرايش بهينه آن
 مطالعه عددي تأثير نسبت هم ارزي بر متغيرهاي عملكردي موتور ديزل پاشش مستقيم
 بررسي تأثير عمليات پيرسازي بر سينتيك تشكيل رسوبات در آلياژ نايتينول
 رهبري تحول آفرين؛ ضرورت اجتناب ناپذير رشد و توسعه فناوري پيشرفته
 طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري ويسكوزيته و وزن مولكولي سيالات غذايي با دماي متغير وبررسي نتايج حاصل از آن
 Investigation of the Taylor-Couette and Dean Instability problems using Chebyshev Spectral Method
 فومهاي فلزي با كاربري در مبدلهاي حراراتي با كارايي بالا
 پايداري هيدروديناميكي جريان ويسكوز بين استوانه هاي متخلخل چرخان به همراه جريان شعاعي
 بررسي ناپايداري جريان بين دو استوانه هم مركز همراه با جريان شعاعي با استفاده از روش طيفي
 خنككاري يك قطعه الكترونيكي دوبعدي با استفاده از المانهاي گسسته تشعشعي
 طراحي و شبيهسازي يك ميكروگريپر داراي عملگر الكتروترمال هيبريدي با ضريب عملكرد بالا
 طراحي سيستم شناسايي بيومتريك براي موتور سيكلت پوششي بر اساس پردازش تصاوير حرارتي صورت
 طراحي مكانيكي سيستم ايمني تشخيص خواب آلودگي
 اخلاق حرفه اي متخصصان فناوري اطلاعات
 

مقالات نشريه‏ علمي-تخصصي پژواد در سیویلیکا منتشر شد

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات نشريه‏ علمي-تخصصي پژواد در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این ژورنال در یک دوره تا کنون 28 عنوان مقاله تخصصی به زبان فارسی منتشر کرده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لازم به ذکر است نشريه‏ علمي-تخصصي پژواد  تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.

لیست مقالات منتشر شده نشريه‏ علمي-تخصصي پژواد:

بهار 1391:

 1. دامپزشكي يادام پزشكي!؟
 2. مطالعه مرفولوژيك ومرفومتريك لوله گوارش وغددضميمه كپورمعمولي cyprinus carpio
 3. ارزيابي آزمايشگاهي مسموميت با شكلات درسگ و گزارش چهارمورد مسموميت درتهران
 4. مروري برسندرم آسيت درجوجه هاي گوشتي
 5. استفاده ازروش كمپوست كردن بستر به عنوان راهي جهت كنترل پاتوژن هاي طيور
 6. نانوبادي ها: بررسي ساختار، مزيت ها وكاربردهاي آن ها
 7. پيومتر
 8. اثرات آنزيم فيتاز برفاكتورهاي تغذيه اي درطيور

تابستان 1391:

 1. تحقيقي برميزان شيوع مگاباكتريوم هاوارگانيسم هاي شبه مگاباكتريوم به عنوان عوامل اصلي ايجادكننده استفراغ درجوجه طوطي هاي ارجاعي به كلينيك پرندگان زينتي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران
 2. بررسي نظام آموزشي دكتري عمومي دامپزشكي درايران
 3. بررسي رابطه بين ريسك فاكتورها و شانس ابتلا به اقسام سرطان ريه درسگ
 4. اترپروبيوتيك برتكامل ميكروفلور شكمبه كاهش اسهال و ميزان بهبود رشددرگوساله هلشتاين
 5. DNA واكسن ها و كاربرد آنها دردامپزشكي
 6. سرطان و چشم اندازاميدبخش درماني آن با تكيه برخواص منحصربفرد پروتئين آپوپتين ازويروس كم خوني ماكيان chicken anemia virus CAV
 7. پاروا ويروس سگ سانان

پاییز 1391:

 1. بررسي برخي علل شكست واكسيناسيون درگله هاي طيور
 2. مطالعه كالبد شناسي دستگاه گوارش كپورنقره اي hypophthalmichthys molitrix
 3. گزارش جراحي يك قلاده سگ مبتلا به تومورفوليكول مو درناحيه دم
 4. واكسن هاي توسعه يافته به منظور كنترل كلي باسيلوز درصنعت پرورش طيور
 5. بيماري پرو منقار طوطي سانان
 6. كايمرا وموزاييك، ازافسانه تاواقعيت
 7. سوختگي شديد

زمستان 1391:

 1. آموزش، علمي كه عالم مي طلبد
 2. كالبدشناسي لوله گوارش كپورعلف خوار ctenopharyngodon idella
 3. گزارش يك مورد ليشمانيوز تيپيك درسگ
 4. نقش باكتريهاي پروبيوتيك درپيشگيري ازسرطان
 5. پروتوزوآهاي ايجادكننده آنمي هاي هموليتيك
 6. كاربرد فيزيوتراپي درحيوانات خانگي

دسترسی به مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین در بانک مقالات ایران (سیویلیکا)

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین  8 تا 9 آبان 1392 توسط دانشگاه صنعتی اصفهان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)در این کنفرانس 280عنوان مقاله تخصصی شامل 2353  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
 جنگلداري شهري، روشي نوين در توسعه پايدار فضاي سبز شهري
 رابطه قطر درخت و تاج پوشش با خشكيدگي درختان جنگلي مطالعه موردي: تنگه دالاب، استان ايلام
 بررسي تنوع مورفولوژي ميوه درخت شاه بلوط در استان گيلان
 بكارگيري توام مدلهاي تصميم گيري چند معياره چند شاخصه - MCDM-MADM دراستفاده مجدد از لجن تصفيه خانه فاضلاب شهري اردبيل
 برآورد ميزان ترسيب كربن در توده هاي تحت مديريت و مديريت نشده راش L. Fagetum orientalis
 Landscape Complexity and Its effect on Various Aspects of Agriculture and Biodiversity
 Make adaptive ecological resilience, the best strategy for the sustainable product and conservation of rangelands
 بررسي عوامل اقتصادي موثر بر مشاركت بهره بردارانِ عرصه هاي زيست محيطي مطالعه موردي: طرح هاي مرتعداري حوزه آبخيز نور رود
 تاثيركشت بومهاي مخلوط بر تنوع زيستي و امنيت غذايي
 مكانيابي بهينه جهت احداث پالايشگاه با استفاده از روش فازيمطالعه موردي حد فاصل هنديجان تا ديلم
 بررسي خشكسالي با استفاده از شاخص بارش استاندارد SPI مطالعه موردي: استان فارس
 طراحي منظر شهري بهينه همساز با اقليم ،راهبردي جهت ارتقا سطح رضايتمندي شهروندان
 اثرتغيير كاربري اراضي بر توليد رسوب در حوضه سد زاينده رود عليا
 بررسي حساسيت زيرحوضه هاي رودخانه بالقلي نسبت به عوامل موثر بر سيل خيزي
 بررسي سيل خيزي زيرحوضه هاي بالقلي چاي از نظر خصوصيات فيزيكي با استفاده از تكنيكGIS
 بررسي علل تغييركاربري اراضي حريم شهرها
 كاربرد اصول اكولوژي سيماي سرزمين در طراحي پاركهاي صنعتي اكولوژيك
 بررسي عوامل مستقيم و اصلي تخريب منابع جنگلي در ايران
 بررسي پايداري توليد علوفه گروههاي مرتعي در مراتع كوهستاني استان قزوين به روش AMMI مطالعه موردي ارتفاعات الموت قزوين
 مروري تحليلي بر پيوستگي اكولوژيكي و ضرورت آن به منظور حفاظت از تنوع زيستي درشهرها
 اثر حفاظت بر خشكيدگي درختان در جنگلهاي زاگرس مطالعه موردي: تنگه دالاب استان ايلام
 تحليلي بر تنوع گونههاي درختي و درختچه اي در زاگرس مركزيمطالعه موردي: منطقه تنگ ماغر شهرستان بهمئي
 تنوع تجديد حيات طبيعي جنگلهاي ارسباران در گروه هاي اكولوژيك در حوضه آبخيز ايلگنه و كليبر
 تحليلي برتنوع گونه هاي گياهي درزاگرس مركزي مطالعه موردي: منطقه تنگ ماغرشهرستان بهمئي
 خطرات تنوع زيستي جنگلهاي زاگرس وراهكارهاي حفاظت ازآن
 راهكارهاي اكولوژيك معماري بومي ايران جهت حفظ محيط زيست
 امكان سنجي برآورد تنوع تاج پوشش درختان جنگلي با استفاده از داده هاي ماهواره اي مطالعه موردي : جنگل هاي سياهكل درايران
 شهري پايدارتوسعه درآن ونقش سبزشهري فضاي
 تحليل وبررسي نظريه هاي اقتصادي اكولوژيك درحفظ تنوع زيستي
 ارزيابي و بهسازي محيط و منظر فضاهاي سبز شهريمطالعه موردي: پارك صياد شيرازي بيرجند
 تاثير ناهمگوني زيستگاه بر ساختار ژنتيكي گونه Petaurus breviceps
 مطالعه پيامدهاي تغيير اقليم در سطح ژن
 مطالعه تنوع ژنتيكي در گونه شاه بلوط اروپايي
 تاثيرات فلز سنگين مس بر عملكرد زيستي جمعيت جلبك سبز ميكروسكوپي آب شيرين
 پايش ميزان گستردگي و تغييرات كاربري اراضي شهر خوي و اثرات آن بر اراضي كشاورزي اطراف با استفاده از فناوري سنجش از دور
 مدلسازي ارزيابي توان اكولوژيكي براي كاربري توريسم در مناطق جنگلي با استفاده از GIS مطالعه موردي: جنگل فندقلو اردبيل
 Infrastructure, Landscape Ecology and Urbanism; Linking Theoretical and Practical Frameworks in Design and Delivery: A Case of Melbourne’s EastLink
 بررسي توزيع پلنگ ايراني Panthera pardus saxicolor در فلات مركزي ايران و عوامل مؤثر بر پراكنش در مقياس وسيع
 ويژگي شناسي نواحي لانه گزيني گرگ در يك چشم انداز انساني در دو مقياس خردو سيماي سرزمين
 سازگاري با جزاير گرم شهري از طريق اثر خنك كنندگي نواحي سبز شهري
 از ارزيابي اكولوژي سيماي سرزمين تاارزيابي منظردر طراحي محيط
 مديريت و تكنيك هاي مهار بيابانزايي در ايران
 امكان مديريت جنگل هاي بلوط غرب ايران با استفاده از اقليم شناسي درختي
 تعيين پراكنش سارگپه معمولي Buteo buteo و عوامل موثربرآن دراستان گلستان بااستفاده ازالگوريتم انتروپي بيشينه
 شناخت و ارزيابي چالشهاي مؤثر بر بي نظميهاي رويشي جنگلكاريهاي طرح صيانت ازجنگلهاي زاگرسمورد مطالعه؛ بخش مركزي شهرستان بوير احمد
 تغيير كاربري زمين و تاثير آن بر منابع خاك در ايران
 طراحي اكولوژيك پاركهاي شهري مطالعه موردي: طراحي پارك صادقيه كرمانشاه
 هدرروي نيتروژن خاك درموقعيت هاي مختلف شيب درمزارع گندم ديم زاگرس مركزي
 تاثير سن، جنسيت و تحصيلات والدين بر شناخت كودكان 9-5 ساله بعنوان چالش هاي بنيادين محيط زيستي
 مطالعه الگوي مكاني 3 گونه بلوط Quercus infectoria, Q. libani and Q. brantiiدر جنگلهاي زاگرس شمالي
 كاربرد رويكرد بوم شناسي سيماي سرزمين در ارتقا كيفيت منظرمطالعه موردي: محله چشمه باقرخان
 جداسازي و شناسايي باكتري هاي غالب محيط كشت هاي زئوپلانكتوني
 طراحي پايدار جهت حفاظت از مناطق ساحلي با رويكرد اكولوژي سيماي سرزمين نمونه موردي: سواحل كياشهر
 اهميت محيط زيست و نقص آموزش و پرورش در فرهنگ سازي و حفاظت از چشم اندازهاي طبيعي
 روند آموزش محيط زيست در برنامه هاي توسعه كشورچالش ها و راهكارها
 بررسي تغييرات ماهانه خطرآتش سوزي جنگل با استفاده ازشاخص آنگستروم در مازندران
 بررسي عوامل مؤثر در تغيير سيماي سرزمين مناطق نيمه خشك مطالعه موردي: بيابانزايي در مرغزار دشت شهركرد
 تبيين و شناسايي شاخصها و مؤلفه هاي برنامه ريزي و طراحي مكان يابي مقر ايجادزيرساختها و ايستگاهها در مراكز تفريحي گردشگري حواشي تالاب پريشان
 تنوع مورفولوژي برگ زالزالك Crataegus azarolos var aronia بين دو جمعيت طبيعي در جنگل هاي استان كهگيلويه و بوير احمد
 استفاده از انرژي هاي پاك راهي به سوي توسعه پايدار
 مديريت پسماندها در صنايع با استفاده از فرايند تكنولوژي آموزش جهت حفظ محيط زيست
 پايش احتمالات اقليمي ايستگاه سينوپتيك اصفهان به كمك زنجيره ماركف جهت بهينه سازي تصميمات در حوضه اكولوژي
 تاثير تجارت آب مجازي بر وضعيت اكوسيستم ها
 كاربرد سنجه هاي سيماي سرزمين در تحليل ساختاري اكوتوپهاي پارك ملي بوجاق
 بررسي شاخص هاي تنوع زيستي در ارتباط با جهت جغرافيايي در جنگل هاي زاگرس جنوبي
 بررسي پتانسيل پوشش گياهي اكوسيستم طبيعي بنادك السادات يزد
 معادله كنشي- انتشاري كلاسمير در شكل گيري الگوهاي پوشش گياهي اكوسيستم هاي خشك
 بررسي و ارزيابي پارامترهاي مختلف در وقوع آتش سوزي جنگلهاي كاكارضا استان لرستان
 ارزيابي تغييرات اراضي منطقه حفاظت شده ليسار با استفاده از تصاويرماهواره اي چند زمانه
 بررسي تأثيز بهسازي جريان رودخانه راوند بر الگوي فرسايش و رسوب گذاري منطقه
 بررسي عوامل موثر بر پراكنش پرندگان زادآور شهرستان سرخس
 ارزيابي استفاده از تنوع كاركردي به منظور بررسي انعطاف پذيري جوامع گياهي در مناطق نيمه خشك
 تاثير گونه پرستار كنار بر توليد، تراكم و تنوع زيستي گياهان يكساله درناحيه رويشي صحرا سندي ، جنوب فارس
 ارزيابي عناصر بوم شناختي در هدايت روند تغييرات سيماي سرزمين نمونه موردي شبكه هاي بوم شناختي سيماي سرزمين اصفهان
 تعيين پايداري جنگل هاي كمتر دست خورده ي بلوط ايراني بر اساس شاخص هاي ضريب قدكشيدگي و تاج پوشش
 اثرات فضايي كلانشهر تهران در تغيير كاربري اراضي كشاورزي روستاهاي پيراموني
 بررسي مشخصات ظهورشناسي گز پرشاخه در اطراف ابيانه جهت معرفي و ايجاد تنوع در فضاي سبز شهري
 راهكارهاي حفاظت و تكثير برخي گونه هاي دارويي در كلكسيون گياهان دارويي و معطر باغ گياه شناسي ملي ايران
 بررسي شرايط زيستي گونه هاي بومي هميشه سبز رويشگاه هيركاني در باغ گياه شناسي ملي ايران
 مديريت محيط زيست و تغييرات كاربري اراضي با تأكيد بر اقليم مطالعه موردي شهرالشتر
 آشكارسازي تغييرات پوششي و كاربري اراضي جنگلهاي زاگرس با استفاده از تصاوير ماهواره اي و GIS بين سالهاي 1368 تا 1389 منطقه مورد مطالعه: ارتفاعات دهدز
 كاربردمدلسازي مطلوبيت زيستگاه به منظورتخمين پراكنش بالقوه زاغ بورPodoces pleskei
 روند تغيير مراتع در ايران و لزوم توسعه پايدارآنها
 طراحي فضاي سبز متناسب با تغييرات اقليمي مطالعه موردي شهر اصفهان
 نقش طرح هاي مرتعداري در معيشت پايدار خانوارهاي بهره بردار روستايي
 بررسي تأثير تغيير اقليم بر فضاي سبزمطالعه موردي : شهر شيراز
 اكوپاركها، ايجاد منظري پايدار همگام با حفظ پايداري اكولوژي شهري
 اثزات ناشي از تغييراقليم بر آسيب پذيري اجتماعي و اقتصادي خانوارهاي روستايي
 ارزيابي مدل هاي طراحي تالاب هاي مصنوعي و مقايسه آنها بر اساس مطالعات انجام شده
 ارزيابي خشكسالي در شهرستان سراوان با نمايه استاندار شده بارش
 بررسي محتوي عناصر و كيفيت آب تالاب قوريگل در استان آذربايجان شرقي
 ارزيابي توان اكولوژيكي دره آق چاي براي سرمايه گذاري گردشگري دراستان گيلان
 بررسي سيماي كالبدي روستاهاي ايران تحت تاثير توسعههاي معاصر: مطالعه موردي روستاي مزرعه حاج علي عسگر
 بررسي تاثيرفاصله جغرافيايي برروي شباهت گونه هاي پرنده درنواحي مهم براي پرندگان درايران
 مطالعه اثر مديريت حفاظتي بر نفوذپريري خاك مراتع گميشان استان گلستان
 كاربرد مدل ريسك محيط زيستي در برنامه ريزي براي حفاظت از تنوع زيستي
 بزرسي توانايي سه گياه تره تيزك، كاهو و گوجه فرنگي در جذب كادميوم
 كاربرد ژنتيك چشم انداز در حفاظت از تنوع زيستي
 بررسي سيماي ساماندهي رودخانه راوند و پايداري آن در منطقه
 مطالعه تنوع زيستگاهي در مراتع ييلاقي جنوب استان گلستان
 بررسي رابطه زادآوري طبيعي بلوط ايراني Quercus brantti با عوامل محيطي مطالعه موردي: منطقه جنگلي منگره در شمال خوزستان
 اثرات متقابل خصوصيات خاك و ميزان كربن آلي در كاربري هاي مختلف تحت تاثير پديده بيابانزايي
 پهنه بندي آمايش كاربردي در استان كهگيلويه وبويراحمد به منظور كشت گونه هاي بادام وحشي
 بررسي تغييرات الگوهاي سيماي سرزمين شهرستان نجف آباددرطي دودهه گذشته
 ارزيابي الگوي سيماي سرزمين بخش مركزي اصفهان با استفاده از آناليز گراديان
 معماري با الهام از طبيعت جهت حفظ محيط زيست
 تأثيرات فاكتورهاي زيست محيطي بر تفاوت هاي ريختي جمجمه هاي جردهاي نيمروز ايران
 يكپارچگي درطراحي منظر شهري، گامي به سوي پايداري سيماي سرزمينمطالعه موردي:شهرري، محدوده حرم مطهر شاه عبدالعظيم
 ارزيابي تغييرات كاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره اي مطالعه موردي حوضه بهشت آباد
 بررسي و مقايسه تجمع فلزات سنگين سرب، روي و مس در بافت عضله ماهي پوزانك Alosa caspia caspia و سيم Abramis brama orientalis درياي خزر
 بررسي تحرك اسپرم ماهي كپور معمولي Cyprinus carpio در زمان مواجهه با سم ديازينون
 تحليل ساختار سيماي سرزمين روستا شهر طرشت
 ارزيابي قابليت هاي اكوتوريستي تالاب هشيلان بااستفاده ازمدل استراتژي Swot وشاخص اقليم گردشگري TCI
 ارزيابي پراكنش زيستگاه گونه بالابان در حال حاضر و آينده با استفاد از نرم افزارMAXENT
 بررسي تاثيرعوامل اقليمي برگردشگري تالاب شيرين سوبا استفاده ازمدل swot وشاخص اقليم گردشگري TCI
 پيامدهاي تغيير اقليم بر كشاورزي و امنيت غذايي
 ارتباط بين جزاير حرارت شهري و الگوهاي مكاني كاربري سكونتگاهي با استفاده از رهيافت اكولوژي سيماي سرزمين
 بررسي تغييرات سيماي شهر قائمشهر با استفاده از سنجه هاي سيماي سرزمين
 Impact of land use on selected soil physical and chemical properties in Koohrang region, central Zagros, Iran
 ارزيابي تغيير اقليم بر حوضه رودخانه گيوي چاي و سد گيوي
 استفاده از نرم افسار اتوكد براي تعيين مقدار پوشش گياهي در دامنههاي خاكبرداري وخاكريسي مطالعه موردي: جنگل شفارود، استان گيلان
 توسعه خاكهاي انبساط پذيربهعنوان يك مشكل مديريتي درسطح زمين نمادرشمال غرب ايران
 بررسي توزيع مكاني جزاير حرارتي شهر تهران با استفاده از باند حرارتي سنجنده ETM+
 ارزيابي روند تغييرات پوشش گياهي با بكارگيري شاخص NDVI سنجده ماديس در حوضه آبخيزسد لتيان
 پهنه بندي بهينه مكان هاي دفن زباله جهت آمايش سرزمين در استان بوشهر
 بررسي تنوع گونهاي تجديد حيات مناطق حفاظت شده و حفاظت نشده در جوامع راش، ماسال،گيلان
 مقايسه برخي ويژگيهاي اكومورفولوژيك گياه كاكوتي Ziziphoratenuior دردومنطقه استان يزد
 تغييرات خصوصيات فيزيكي و ازت خاك در كشتهاي آميخته و خالص صنوبر و بادام زميني ،شرق استان گيلان
 ارزيابي ميزان گسترش فيزيكي شهر بناب و اثرات آن بر اراضي كشاورزي و باغات اطراف آن با استفاده ازفناوري سنجش از دور در مقطع زماني1361تا1391
 مطالعه مديريت زيست محيطي پسماندهاي آلي و غير آلي شهري با استفاده از الكنو وEPA ، بوشهر
 نقش بيوانديكاتورها در حفاظت از تنوع زيستي و پايداري سيماي سرزمين
 بهسازي اكولوژيك منظر پهنه هاي حاشيه شهري شمال تهران در محدوده منطقه يك
 تحقق مفاهيم توسعه پايدار شهري با حضور منظر طبيعي در شهر، مطالعه موردي: پارك ملت مشهد
 هويت بخشي به ورودي شهر با تكيه بر عوامل اقليمي و طبيعي با نگاهي به ورودي شرقي شهركرد
 معرفي و طبقه بندي حفاظتي گونه هاي دارويي منطقه ي حفاظت شده ي هلن در استان چهارمحال و بختياري
 گسترش فضاهاي شهري پياده محور براي ايجاد شهرهايي انسانيتر
 نقش و اثرات زيست محيطي گرد و غبار در مناطق خشك و نيمه خشك مطالعه ي موردي استان سيستان و بلوچستان
 بررسي نقش فضاي سبز در توسعه پايدار شهري
 تحليلي بر پراكنش فضايي پارك ها و فضاي سبز شهر اهواز
 بررسي تأثير اندازه نمونه بر دقت پيش بيني مدل هاي رگرسيون لجستيك LR وتحليل عاملي آشيان اكولوژيك ENFA
 تبيين جايگاه فرهنگسازي در حفاظت و توسعه پايدار چشم اندازها
 تاثير مالچ سنگي بر كاهش تبخير سطحي و افزايش زنده ماني نهال
 كارايي كمپوست در زيست پالايي خاك هاي آلوده به هيدروكربن هاي نفتي
 ارتجاع اكولوژيكي در چشم اندازهاي مرتعي
 بررسي اهميت روش نوين تحليل شبكه هاي اجتماعي در مذيريت حوزه آبخيز
 شناسايي مناطق مسكوني پراكنده در مناظر طبيعي با استفاده از فنون گرانولومتري و تلفيق اطلاعات طيفي و بافت تصاوير ماهواره اي
 تهيه نقشه سيماي طبيعي سرزمين با استفاده از تحليل بافت تصوير سنجنده Rapideye
 مطالعه ي وضعيت تجديد حيات طبيعي جنگل هاي بلوط ايراني مطالعه ي موردي: جنگل هاي تحت حفاظت حوزه ي ياسوج
 حفاظت مناظر طبيعي در روند طرح معماري
 چگونگي حضور عناصر چهارگانه طبيعت در معماري باستاني
 معرفي روش كمي براي يافتن شاخص هاي محيطي با استفاده از تحليل گراديان در مقياس چشم انداز
 مقايسه تنوع و غناي گونه اي در تيپ هاي رويشگاهي مراتع جنوب استان گلستان
 تاثيرات كروم +3 Cr بر رشد و تجمع درگونه سروناز Cupressus sempervirens جهت استفاده در گياه پالايي
 بررسي روند شكل گيري ريس گرد و اثرات زيست محيطي آن مطالعه موردي: شهرستان روانسر از سال 1385-1391
 مقايسه شهردرخشان لوكوربوزيه و شهر پهندشتي رايت
 سازگاري شكل گيري و توسعه ي شهر يزد با عناصرطبيعي
 بررسي اثر قرق روي برخي صفات مرفولوژيك گونه Puccinellia distans در مراتع گميشان
 حفاظت و مديريت درياچه اروميه و تالاب هاي آن
 ارزيابي توان اكولوژيك با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي شهرستان دماوند
 باغ هاي گياه شناسي : فضاهايي براي هم سو كردن ارزش هاي زيبايي شناسانه با اصول اكولوژي سيماي سرزمين
 پايش تغييرات پوشش گياهي استان زنجان با استفاده از تكنيك سنجش از دور
 كاربرد سنجده MODIS جهت بررسي پويايي پوشش گياهي استان زنجان
 تاثيز عوامل ادافيكي بز تزكيب شيميايي بذرهاي دو گونه درمنه
 تعيين مناسبترين روش درونيابي دادههاي هواشناسي، مطالعه موردي استان كرمانشاه
 بررسي روند تغييرات كاربري اراضي در حوضه آبخيز خشك ونيمه خشك دويرج با استفاده ازسنجش از دور و GIS
 بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع هالوفيت
 بررسي اثر شرايط اكو جغرافيايي بر روي شباهت وتفاوت ژنتيكي جمعيت هاي سارگاسوم آنگوستيفيليوم Sargassumanguistifulium بر اساس نشانگر RAPD در سه ساحل استان بوشهر
 شهر فشرده، رهيافتي به توسعه ي پايدار شهري
 تاثيرسيماي سرزمين برحداقل اندازه اقتصادي واحدهاي مرتعداري در حوضه رودخانه مرغا در شهرستان ايذه
 استفاده از يك مذل تجربي در فضاي سامانه اطلاعات جغرافيايي به منظور امكان سنجي زراعت چوب در استان چهارمحال و بختياري
 ارزيابي وعلل فقر زيبايي اكولوژي منظر رود كارون اهواز و نتايج آن در ادراك ساكنين
 Ecological function of roofs in vernacular residential buildings of Iran
 ارزيابي اثرات تغييركاربري زمين حوضه آبخيز چرندو با استفاده از تصاوير چندزمانه ماهواره اي
 پايش تغييرات كاربري اراضي در تالاب چغاخور2009-2003
 بررسي جايگاه ارزيابي محيط زيست در دستيابي به توسعه پايدار در قوانين ملي و بين المللي
 ارزيابي تغييرات كاربري اراضي در نواحي شهري مطالعه موردي: شهر اراك طي دوره 1391-1364
 پايش تغييرات كاربري و پوشش اراضي در منطقه ي حفاظت شده ي ارسباران 1987-2011
 بررسي تغييرات الگوهاي سيماي سرزميه در زيستگاه سياه خروس قفقازي در ذخيره گاه زيستكرهي ارسباران 2001-2011
 تاثير تكثير غيرجنسي در تنوع ژنتيكي جمعيت هاي شهريهبهان با استفاده از نشانگرهاي ISSRs
 مقايسه تنوع ژنتيكي گونه شيرين بيان در مناطق مختلف با استفاده از نشانگرهاي ISSR
 مدلسازي پارامترهاي مقاومت برشي خاك سطحي در مقياس زمين نما به كمك برخي ويژگي هاي خاك و محيطي در اراضي سميرم، اصفهان
 درجه تراكم و ارتباط آن با ويژگيهاي خاك و كاربري زمين در منطقه سميرم، اصفهان
 بررسي تنوع مورفولوژيكي برگ درخت انجيلي Parrotia persica در دو رويشگاه جنگلي هيركاني با اقليم متفاوت
 آناليز متريك هاي سيماي سرزمين در بررسي تغييرات كاربري اراضي مطالعه موردي: منطقه دهلران
 ارزيابي گونهها و هيبريدهاي بلوط زاگرس بر اساس منابع معتبر فلور موجود در ايران
 تاثير اقليم و آب بر بيابانزاييمطالعه موردي: دشت عباس
 درختان و درختچه هاي منطقه فندقلو در استان آذربايجان شرقي
 جا پاي اكولوژيكي دستاورد عملي مديريت پايدار سيماي سرزمين
 بهبود كيفيت پساب خروجي از تصفيه خانه فاضلاب با استفاده از تكنولوژي بتن متخلخل
 بررسي روندتغييرات اقليم برتخريب سرزمين خانمحمد چاه زاهدان
 اولين گزارش از خيار دريايي Holothuria parva از ناحيه بين جزر و مدي جزيره هنگام ٬خليج فارس
 معرفي رويكردبوم شناسي منطقه حفاظت شده ارسباران ديزماردر تخريب سيماي سرزمين محدوده مطالعاتي درمنطقه آذربايجان شرقي
 مديريت مشاركتي جنگلهاي دست كاشت مناطق بياباني كشور با پنج رويكرد تنوع زيستي ،همزيستي با شتر ، حفظ ذخائر ژنتيكي ، اكوتوريسم ، بازده اقتصادي
 پهنه بندي كيفي رودخانه با استفاده از شاخص كيفي آب WQI : مطالعه موردي: رودخانه دز
 مشخصات جريان در تخليه ي سطحي پسابهاي شور از كانال ذوزنقه اي به آب ساكن
 طرح ريزي حفاظتي در استان اصفهان با استفاده از مدل ريسك محيط زيستي
 بررسي آلودگي هاي مشترك نهر مالح و تالاب شادگان
 ارزيابي آمايش حوضه آبخيز زرين گل استان گلستان
 منطقه روداب سبزوار با استفاده از روش طبقه بندي نظارت شده وتصاوير ماهوارهاي TM
 تعيين گونه هاي شاخص پوشش گياهي و بانك بذر خاك در شيوه هاي مختلف بهرهبرداري
 مقايسه شاخصهاي تنوع و غناي گونهاي در اجتماعات گياهي مراتع جلگهاي ناحيه رويشي هيركاني مطالعه موردي:بهشهر استان مازندران
 شناسايي فلور بانك بذرخاك در مراتع جلگهاي شهرستان بهشهر، استان مازندران
 ضرورت ايجاد سيستم حسابداري اقتصادي زيست محيطي آب در مديريت يكپارچه منابع آب كشور
 مطالعه تنوع گونه ي زبان گنجشك Fraxinus rotundifolia L. بر اساس ريخت شناسي ميوه در شرايط اكولوژيكي مختلف جنگلهاي ياسوج
 بررسي لكگي patchiness در مجموعه حفاظت شده جاجرود
 بررسي اثر مقياس بر روي متريكهاي سيماي سرزمين
 بررسي رابطه دو متريك MESH و DIVISION در تحليل از هم گسيختگي سيماي سرزمين پارك ملي سرخه حصار
 استفاده از اصول اكولوژي سيماي سرزمين جهت پايداري بافتهاي حاشيه شهري مطالعه موردي: شهر بروجرد
 نقش فرهنگسازي و مشاركت مردمي در حفاظت از عرصه هاي طبيعي
 آسيبپذيري خاك مناطق جنگلي به تخريب اراضي مطالعه موردي: حوضه آبخيز زرين گل استان گلستان
 نقش محيط طبيعي در موازنه اكولوژي سرزمين
 بررسي رابطه تنوع گونه اي پوشش گياهي با شاخص هاي گياهي NDVI حاصل از داده هاي سنجنده ETM+
 برآورد شدت فرسايش و رسوب حوضه زرين گل استان گلستان به روش MPSIAC
 پهنه بندي اقليمي استان خراسان رضوي با استفاده از زمين آمار
 بررسي تاثير تثبيت بيولوژيك بر لغزش و رانش
 ارزيابي خشكسالي هواشناسي در استان خراسان رضوي
 ارزيابي كارآيي بانذهاي ماهواره لنذست 7 ETM+ در مطالعه تنوع گياهي در سطوح مختلف تاكسونومي مطالعه موردي: مراتع حوزه زيارت، گرگان
 بررسي معيارهاي زيباشناسانه مناظرفرهنگي ونقش آن درادراك زيبايي اكولوژيك سيماي سرزمين
 تعيين تراز سطح آب و بررسي وضعيت جريان در دوره بازگشتهاي مختلف تا تغييرات ضربه زبري در بازه ابتدايي رودخانه گرگانرود
 ارزيابي توان اكولوژيكي و تنوع زيستي منطقه شيروان دره سبلان
 ارتقاء كيفيت بصري و فيزيكي فضاهاي پياده؛ مطالعه موردي خيابان فخريه و ميدان چمران ملاير
 برآوردارزش تفرجي درياچه نئور بااستفاده ازروش ارزش گذاري مشروط CV
 بررسي مفهوم طراحي اكولوژيك در راستاي بهبود وضعيت محيطزيست
 ارزيابي توان محيطي درياچه نئور به منظور برنامه ريزي توسعه پايدار اكوتوريسم بر اساس مدل برنامه ريزي راهبردي
 ارزيابي توان اكولوژيكي شهرستان اردبيل جهت توسعه صنعتي به روش ارزشيابي چند معياره مكانمند SMCE
 تأثير قرق بر تنوع گونه هاي درختي و درختچه اي در جنگلهاي زاگرس شمالي مطالعه موردي: جنگلهاي پيرانشهر
 اثر قرق بر خصوصيات فيزيكي خاك مطالعه موردي :جنگلهاي پيرانشهر
 روشهاي ارزيابي مطلوبيت زيستگاه
 ارزيابي روند تخريب و عوامل تهديدكننده جنگل هاي گزحوضه درياچه نمك
 فيدبك به روشي پايه اي براي سنجش مديريت محيط زيست
 كشاورزي، احيا و بهره برداري اكوسيستمهاي مناطق بياباني
 بررسي نرخ ترسيب گردوغباروميزان ورودعناصرسنگين روي ومس همراه آن به استان كرمانشاه
 پهنه بندي انتشار دي اكسيدگوگرد جهت آمايش سرزمين درمناطق ويژه صنعتيپارس جنوبي
 بررسي كاركرد هاي زيست محيطي بام ها و ديوارهاي سبز در توسعه پايدار اكولوژي شهري مورد مطالعه: كلان شهر كرج
 بررسي كيفيت رودخانه ي مارون بر اساس فراواني موجوادات كفزيان
 توانمندي رويكرد هيبريدي SWOT-ANP در ارزيابي جامع قابليتها و امكان سنجي توسعه اكوتوريسم مطالعه موردي: شهرستان پيرانشهر
 روشهاي اندازهگيري برخي از فاكتورهاي تاج پوشش مناسب براي جنگلهاي زاگرس
 مقايسه تخمين بارمعلق به دوروش منحني سنجه رسوب وشبكه عصبي مصنوعي مطالعه موردي رودخانه چهل گزي استان كردستان
 طراحي منظرسبزشهري بارويكرد اكولوژي سيماي سرزمين وباتاكيد برآب: نمونه موردي منظرشهري درمحدوده مركزي شهراصفهان
 كاربرد رويكرد اكولوژيكي در طراحي پاركهاي حاشيه رودخانه مطالعه موردي : پاركهاي حاشيه رودخانه زاينده رود
 ضرورت مديريت زيست محيطي مصرف انرژي در كاهش انتشارگازهاي گلخانه اي
 آلودگي منطقه ي حفاظت شدهي قورخود با زباله و استفاده از حقوق اسلامي و موضوعه براي حفاظت و مديريت آن
 بررسي گلدهي و ايجاد تنوع در فضاي سبز شهري
 مرمت محيط هاي طبيعي بر اساس رويكرد بوم شناسي سيماي سرزمين
 نقش اقليم در بيابانزايي استانهاي خراسان
 تبيين اصول و راهبردهاي طراحي منظر شهري پايدار درفضاهاي عمومي شهري با تأكيد بر طراحي اكولوژيكي و توسعه فضاهاي سبزراهه شهري
 اثر رهاسازي كشاورزي بر ذخاير كربن آلي و نيتروژن كل خاك در يك اكوسيستم مرتعي نيمه خشك در استان چهار محال و بختياري
 ارائه مدل مفهومي براي پايش اكولوژيك در سيماي سرزمين زاگرس مركزيمطالعه موردي: منطقه حفاظت شده جنگلي هلن
 توسعه پايدار منظرهاي شهري در رويارويي با تغييراقليم در مناطق خشك و نيمه خشك مطالعه موردي شهرستان يزد
 بررسي پوشش گياهي گز پر شاخه دررابطه با شرايط ادافيكي و فيزيوگرافي رويشگاه مطالعه موردي: حوزه آبخيزچادگان
 كاربرد روش تجسيه و تحليل عملكرد اكوسيستم براي ارزيابي اثرات تخريبي و تغييرات ناشي ازبازسازي معادن
 تدوين مدل پيشبيني خشكسالي در منطقه سقز با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و شاخص بارش استاندارد
 The ecological disturbance effects on Tamarisk Tamarix spp. forest of Masileh, Qom, Iran
 The best method to reduce Carbone dioxide in industry Study area: Shiraz petrochemical company, Iran
 بهسازي محيط و منظر با روش منظر سازي خشك راهكاري در برابر تغيير اقليم نمونه موردي: حاشيه رودخانه زاينده رود اصفهان
 بررسي تغييرپذيري آواي منظر Soundscape در امتداد نواحي شهري طبيعي
 شناسائي ويژگيها و ديدگاههاي شهروندان در زمينه اولويتها، نيازها و نحوه مشاركت در حفظ ونگهداري پاركهاي شهر اصفهان
 تاثير تخريب مرتع بر خصوصيات شيميايي و آنزيمي خاك در طول يك شيب تپه
 روشهاي حفاظت از گونه هاي در معرض خطر در برابر تغييرات اقليمي
 تهيه برنامه پايش آبخوان دشت تهران كرج با بهره گيري از تكنيكهاي هيدروگرافي
 حذف نيترات از محيط محلول توسط زئوليت طبيعي
 پهنه بندي كيفيت آب رودخانه زاينده رود با استفاده از شاخص WQI
 تبديل اراضي مرتعي به كشت ديم و تأثير آن بر خصوصيات شيميايي خاك در منطقه فريدن اصفهان
 جنگلداري شهري و جايگاه آن در اكوسيستم
 محاسبه سرانه فضاي سبز شهري مطالعه موردي شهراصفهان
 انرژي، محيط زيست و توسعه پايدار
 مدل سازي تغيير اقليم با استفاده از LARS-WG و بررسي طول دوره رشدمطالعه موردي : منطقه گناباد
 ارزيابي روند تغييرات جذب توريست در استان فارس
 تكنيكهاي مختلفي براي شناسائي مشخصات خشكسالي - زماني و مكاني
 تأملي بر حمايت از محيط زيست در حقوق ايران رويكردي به كارآمدي قوانين زيست محيطي و ضمانت هاي اجرايي
 ارزيابي سلامت سيماي سرزميه به منظور تعيين محدوده شايسته براي حفاظت در مناطق حفاظت شده ايران با استفاده از متريكهاي سيماي سرزمينمطالعه موردي؛ ايران، زاگرس مركزي
 سيماي متفاوت تالاب در طبيعت مطالعه مورد زاينده رود
 تحليل تغييرات مكاني زماني - منطقه حفاظت شده دنا از طريق محاسبه متريك هاي سيماي سرزمين
 آشكارسازي تغييرات كاربري و پوشش اراضي منطقه شكار ممنوع مسايجان در سالهاي 1987 و2006 با استفاده از RS و GIS
 بررسي كارايي پوسته ميگو به عنوان يك جاذب جديد دز حرف آنتي بيوتيك اكسي تتراسايكلين
 تحليل اثرات تغييرات ساختار سيماي سرزمين شهري بر روي تنوع زيستي شهري با استفاده ازرويكرد اكولوژي سيماي سرزمين
 بررسي خشكسالي با استفاده از نمايه هاي چندگانه خشكسالي در استان كرمانشاه
 تأثير علفخواران اهلي بر پوشش گياهي چشم اندازهاي مرتعي منطقه زاگرس مركزي
 بحران آب،سرانه آب،رشد جمعيت،توسعه پايدار
 بررسي تأثيراحياء جوامع گياهي حاشيه رودخانه بر ساختار اكولوژي سيماي سرزمين در آبخيزچهل چاي استان گلستان
 

سیویلیکا میزبان پژوهشگران در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه پایگاههای سیویلیکا، در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، که از دهم تا بیستم اردیبهشت ماه 1393 در مصلای تهران برگزار می شود، میزبان محققان و پژوهشگران گرامی است.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ در این نمایشگاه کاربران و پژوهشگران می توانند با مراجعه به غرفه سیویلیکا، کارتهای عضویت و افزایش اعتبار را با 25 درصد تخفیف تهیه نمایند. غرفه سیویلیکا در سالن ناشران الکترونیک (سالن شماره 7) غرفه شماره 9/18 واقع می باشد.
سیویلیکا (www.CIVILICA.com) ناشر رسمی مقالات کنفرانسهای کشور می باشد که تاکنون بیش از 250 هزار عنوان مقاله کنفرانسهای کشور در این پایگاه نمایه سازی شده است. با افزوده شدن بخش ژورنالها که در حال حاضر به صورت آزمایشی در این پایگاه مرجع آغاز به فعالیت نموده است، محققان و پژوهشگران می توانند از یک بخش جستجو، به کلیه منابع علمی کشور دسترسی یابند.

 

زیر مجموعه ها