جمعه10312014

feed-image RSS
Back شما اینجا هستید: صفحه اول

انتشارات علمی

کلیه تولیدات و انتشارات علمی، شامل انتشار نتایج تحقیقات و پژوهشها در قالب پایان نامه، مقاله نامه، مجموعه مقالات کنفرانسهای تخصصی کشور و آمار تولیدات علمی

دسترسی به مجموعه مقالات اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک مقالات تخصصی کشور (سیویلیکا)

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . 

اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات 24 آذر ماه 1390  توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ابهر و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در ابهر برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 98 عنوان مقاله تخصصی شامل 538 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مقايسه پروتكل هاي مسيريابي مبتني بر كيفيت خدمات در شبكه هاي حسگر بي سيم
ارائه ابزاري جهت تشخيص و مقابله با حملات مبتني بر USB
جايگاه بازاريابي الكترونيكي در سازمان هاي هزاره سوم
عوامل مؤثر بر اعتماد و وفاداري كاربران در تجارت الكترونيك
وب كاوي: معرفي تحقيقات و تكنيك هاي انجام شده
پردازش موازي الگوريتم ضرب ماتريس ها با استفاده ازماشين مجازي موازي (PVM) در شبكه بي سيم (ad hoc)
شبيه سازي و بررسي دنباله متعامد شبه نويز گسترنده طيف، در يك شبكه تك مسيره و چندكاربره با كانال مستقل و مشترك
بررسي و بهبود امنيت پروتكل اينترنت سيار
تكنولوژي اطلاعات (IT)، عاملي جهت تغييرات ساختارهاي سازماني (سازمان هاي مجازي)
بررسي موانع و چالش هاي تجارت الكترونيك در ايران
موانع رشد و ت وسعه تجارت الكترونيك در ايران
مجازي سازي بازارها و فروشگاه ها: رويكردها، مزايا و چالش ها
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در كارآفريني
ورود فناوري اطلاعات به عرصه ي پزشكي
آشنايي با پول الكترونيكي
افزايش امنيت در شبكه هاي حسگر بي سيم در جهت شناسايي و جلوگيري از نفوذ گره هاي ناشناس
الگوريتم مسير يابي بهينه با ايجاد سكتورها و ايستگاه پايه متحرك جهت كاهش مصرف انرژي در شبكه هاي بيسيم
امنيت شبكه هاي حسگر بيسيم در حوزه فناوري اطلاعات
معرفي الگوريتم هاي رتبه بندي
دولت الكترونيك راهي به سوي فردا
كاربرد فناوري اطلاعات در حسابداري و تاثيرآن بر ويژگي مربوط بودن اطلاعات مالي
كاربرد فناوري اطلاعات در تجارت الكترونيكي
كتابخانه اتوماتيك داده از سي دي و دي وي دي
جايگاه و نقش برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) در تحقيق دولت الكترونيك
نقش فاوا در ايجاد يادگيري مادام العمر علوم پايه در آموزش هزاره سوم
ارائه مدل ارزيابي آمادگي الكترونيكي در صنعت هتل داري ايران
كاربرد رمزنگاري در طراحي يك سيستم امن راي گيري الكترونيكي
سايت هاي وب تطبيق پذير مبتني بر كاربرد كاوي وب
هوشمند سازي مديريت زنجيره تأمين با استفاده از عامل هاي هوشمند نرم افزاري
مروري بر طراحي و آزمون سيستم روي تراشه
بررسي نقش رويكرد شبكه اطلاعاتي در تأمين امنيت سيستم هاي حمل و نقل هوايي
مديريت اطلاعات و دانش در مدل بنياد اروپايي مديريت كيفيت
استفاده از مدل بيزين براي پيش بيني تصادفات جاده اي و كاهش ضريب خطا
فناوري بيومتريك و امنيت در انگشت نگاري
نقش فناوري اطلاعات در اجراي مهندسي مجدد
امنيت كسب و كار الكترونيكي در جامعه ديجيتالي
خوشه بندي پويا براي رديابي اهداف متحرك سريع در شبكه هاي حسگر بي سيم
ويژگي ها، راهبردها و كاربردهاي بانكداري الكترونيك
بررسي سبك هاي يادگيري همزمان و غيرهمزمان در يادگيري الكترونيكي
بررسي نقاط ضعف و قوت گردشگري الكترونيك در ايران توسط تكنيك SWOT
رأي گيري الكترونيكي
شهر الكترونيك، گامي در جهت دستيابي به شهر پايدار
مطالعه الگوريتم هاي جايگذاري گره در شبكه هاي حسگر بيسيم
ايمن سازي مخاطرات پست الكترونيكي بر اساس نوع سازمان
فناوري اطلاعات و ا نتخابات الكترونيكي
تحولي نوين در فناوري اطلاعات با برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) در جهت كسب مزيت رقابتي
سيستم اطلاعات مديريت در مديريت و كنترل پروژه در سازمانها و واحدهاي پژوهشي
موانع به كارگيري فن آوري اطلاعات و ارتباطات در مديران آموزشي آموزش و پرورش شهرستان قروه 90-1389
نقش و كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند ياددهي- يادگيري
بررسي كاركرد فناوري اطلاعات در مديريت دانش
بررسي نقش و تأثير فناوري اطلاعات بر توسعه كارآفريني
انتقال گروهي اطلاعات با عملكرد قابل پيش بيني و مطمئن در شبكه
ارائه رش جديد براي نسخه برداري از اطلاعات توزيع شده در VANET
بررسي مديريت فن آوري اطلاعات در تحول نظام اداري سازمان هاي دولت الكترونيك
شبكه سايه و كاربري آن در مديريت ارتباطات جنگ و جاسوسي الكترونيك
برون سپاري فناوري اطلاعات: تهديد يا فرصت
كاربرد فناوري اطلاعات در بانكداري الكترونيك و حركت بسوي دولت الكترونيك
ارائه روشي نوين جهت افزايش امنيت سيستم هاي نرم افزاري
بررسي اثر بخشي فناوري اطلاعات در خلق ارزش و مزيت رقابتي پايدار
كسب و كار الكترونيكي
بررسي موانع يادگيري زبان برنامه نويسي و ارائه راهكارهاي مناسب
استفاده عامل ها از پروفايل هاي يكديگر براي اصلاح و بازيابي اطلاعات توزيع شده در سيستم هاي چندعامله
بررسي توسعه سيستم هاي پيشنهاد دهنده ي فيلم با بكارگيري تكنيك هاي داده كاوي و پيشنهاد رويكرد جديد
الگوريتم مسيريابي بهينه با استفاده از ايجاد شياربندي و صف چند گانه فيدبك در شبكه هاي حسگر بي سيم
معرفي و بررسي پارامترهاي فيبرهاي نوري با استفاده از گرافهايي در محيط نرم افزار متلب
الگوريتم يافتن گره ها با استفاده از خودكارهاي يادگير در شبكه هاي حسگر بي سيم
بكارگيري ويژگي هاي مدلرانه در جهت توسعه معماري سازماني سرويس گرا
تأثير افزايش اعتماد كاربران در تجارت و اقتصاد الكترونيكي
طراحي يك چارچوب براي ارزيابي مديريت خدمات فناوري اطلاعات
نقش و جايگاه كسب و كار الكترونيكي در پيشبرد اهداف بنگاه هاي اقتصادي
نقش فناوري اطلاعات در بهينه سازي مدل هاي كسب و كار
معماري پيشنهادي جهت ايجاد بانك اطلاعاتي مقاوم در برابر نفوذ
مدل هاي پرداخت در تجارت سيار و موانع امنيتي آن
بررسي نقش نگرش ها و مهارت هاي ديجيتال شهروندان بر انجام خريد اينترنتي، مورد مطالعه: مشتركين حقيقي ADSL شهركرد
تعيين مكان ماشين هاي مجازي و تخصيص نرخ انتقال بهينه براي بهبود زمان دسترسي به فايل در پردازش ابري
تعامل در محيط ياديگري الكترونيكي، كليد اصلي فرآيند آموزش
تعيين همسويي استراتژي هاي فناوري اطلاعات با استراتژي هاي شهرداري كلانشهر اصفهان
چالش هاي دوركاري با رويكرد ICT در ايران: مورد كاوي سيستم اتوماسيون اداري دانشگاه صنعتي شاهرود
تحليل ماشين بردار پشتيبان و توابع كرنل در مسائل دسته بندي
بررسي و مقايسه دو الگوريتم رتبه بندي صفحه و الگوريتم HITS
بهبود عملكرد الگوريتم خوشه بندي با استفاده از روشهاي هوشمند
گسسته سازي الگوريتم رقابت استعماري و مقايسه ي آن با الگوريتم ژنتيك
بهينه سازي رمز نگاري RSA با استفاده از الگوريتم هاي موازي بر روي شبكه هاي مش
بررسي چالش ها و طبقه بندي پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
آموزش الكترونيكي و كاربرد آن در آموزش بر پايه فناوري اطلاعات
استفاده از منابع انبار داده و داده كاوي براي ارزشيابي مستمر بر روي متدهاي آموزش از راه دور
ارائه روشي جهت بهبود صحت سيستم هاي پيشنهاد دهنده با استفاده از تشخيص خوشه هاي اجتماعي
سيستم هاي پيشنهاد دهنده در شبكه هاي اجتماعي مبتني بر اعتماد
؛VANET: بستر انتقال اطلاعات در سيستم هاي حمل و نقل هوشمند
بررسي نقش موتورهاي جستجو در بازيابي اطلاعات وب الگوريتم ها و چالش ها
همكاري وب سرويس ها به صورت توزيع شده بر پايه ي اعتماد جهت ايجاد سرويس غيرقابل انكار
كاربرد كاوي وب: مراحل و تكنيك هاي كاربرد كاوي وب
بررسي وب كاوي
تحقيق و بررسي امنيت شبكه هاي كامپيوتري و ارائه يك الگوريتم گردشي مناسب براي افزايش ضريب امنيت در شبكه ها
تشخيص مهاجمين و نفوذگران در ساختار سلسله مراتبي شبكه هاي بي سيم مولتي هاپ
كارت هوشمند سند املاك چند هدفه
يك الگوريتم انتخاب منبع مبتني بر مدل مزايده جهت افزايش قابليت اطمينان در محيط گريد
؛RFID و بانكداري الكترونيكي

 

نمایه سازی مقالات نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com)

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .

 نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن  1 اسفند ماه 1392  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در سنندج برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 57 عنوان مقاله تخصصی شامل 720 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در   نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن

تعيين غلظت ذرات گردوغبار هوا در شهرهاي فاقد ايستگاه پايش به كمك رابطه آماري بين وسعت ديد و ميزان ريزگرد
بررسي ميزان آلودگي ناشي از تابش پرتو گاماي طبيعي در منازل مسكوني ساكنان استان همدان در سال 1391
مقايسه كارآيي فرآيندهاي ((UV/H(2)O(2) و ((US/H(2)O(2) در حذف رنگزاي اسيدي قرمز از محيط هاي آبي
بررسي اثرات پساب شهرك هاي صنعتي سنندج بر كيفيت شيميايي و م يكروبي رودخانه قشلاق با تأكيد بر فلزات سنگين (مطالعه موردي: شهرك هاي صنعتي 1 و 3)
بررسي عملكرد و پارامترهاي طراحي لاگون با هوادهي در شرايط بدون برگشت لجن، تصفيه خانه فاضلاب شهر خرم آباد
حذف آرسنيك (V) از آب توسط زئوليت پوشش داده شده با آلومينيوم
اثر بافرهاي گياهي در كاهش كدورت و رسوبات پساب هاي زراعي
آلودگي هاي ميكروبي در ريزآلاينده ها در هواي مناطق غربي (مرزي) استان كرمانشاه
بهبود جداسازي برخي يون هاي فلزي واسطه اسيدشويي شده از پسماندهاي ويژه صنعت توليد روي به روش ا نتقال مايع پليمري حاوي ليگاند DEHPA
بررسي راندمان حذف LAS در تصفيه خانه فاضلاب دانشگاه علوم پزشكي كاشان سال 1391
كارايي نانولوله هاي كربني چند ديواره عاملدار در حذف شاخص هاي ميكروبي از آب
بررسي زدايش مواد مغذي در سيستم تصفيه فاضلاب تلفيقي لجن فعال- بركه تكميلي دانشگاه علوم پزشكي كاشان و تأثير درجه حرارت بر روي آن در سال 90-89
برآورد آلودگي ساليانه نفتي ناشي از تردد شناورهاي كوچك در خليج فارس و درياي عمان
بررسي اثرات خشكيالي بر پديده گردوغبار در شهر اصفهان
بررسي تأثير پساب خروجي مركز تصفيه فاضلاب شهر دره هر بر كيفيت آب رودخانه
بررسي تأثيرات عوامل تهديد كننده زيست محيطي بر منابع آب زيرزميني (مطالعه موردي: تالاب كويري ميقان)
بررسي شاخص هاي تنوع زيستي ماكروبنتوزها در پايش كيفي تالاب شادگان
بررسي تغييرات سولفات سولفيد و سولفور كل در بركه تثبيت اختياري و بي هوازي در تصفيه فاضلاب پالايشگاه نفت
اهميت مقادير اكسيژن خواهي شيميايي و بيولوژيك در تعيين كيفيت آب
ارزيابي ميزان غلظت فلزات سنگين سرب و روي در خاك و خيار گلخانه هاي استان همدان
ارزيابي ميزان غلظت فلزات سنگين مس و كادميوم در گوجه فرنگي و خاك گلخانه هاي استان همدان در سال 91
بررسي آلودگي باتريايي در كامپيوترهاي مستقر در عابر بانك هاي شهرستان هاي مرزي آبادان و خرمشهر
بررسي كيفيت فيزيك و شيميايي منابع تأمين آب آشاميدني روستاهاي استن كردستان مقايسه با استانداردهاي كشوري
اثرات بيوديزل بر محيط زيست
بررسي و ارزيابي كارايي سيستم تصفيه خانه فاضلاب شهر سنندج
بررسي، تخمين و پهنه بندي نيترات آبهاي زيرزميني به روش كريجينگ (مطالعه موردي: شهرستان خرم اباد)
بررسي كارآيي حذف رنگزاي كاتيوني cat blue41 توسط فرآيند الكترو كواگولاسيون از محيط هاي آبي
بررسي تغييرات مكاني برخي آلاينده هاي آب هاي زيرزميني با استفاده از زمين آمار (مطالعه موردي: دشت خرم آباد)
بررسي و تخمين خطر جذب سديم و هدايت الكتريكي آب زيرزميني دشت خرم آباد
تفكيك شيميايي آرسنيك به منظور تعيين خطر زيست محيطي آن با استفاده ازروش استخراج ترتيبي در دمپ هاي معدن مس سرچشمه
بررسي روش هاي استخراج ترتيبي به عنوان راهكاري براي تفكيك شيميايي عناصر سمي در محيط زيست (پيشينه تحقيقاتي و كمبودها)
بررسي اثرات شيرابه خروجي جايگاه دفن پسماند شهر سنندج بر پارامترهي فيزيكوشيميايي آب رودخانه قشلاق
ارزيابي تأثير پساب كشتارگاههاي دام و طيور بر پيراسنجه هاي شيميايي اب رودخانه قشلاق سنندج
ارزيابي تأييرپساب كشتارگاه هاي دام و طيور بر پيراسنجه هاي ميكروبي آب رودخانه قشلاق سنندج
ارزيابي اثرات زيست محيطي معدن طلا شرف اباد
بررسي اثرات زيست محيطي گردو غبار بر روي تنوع و تراكم پرندگان زمستان گذران تالاب هشيلان
بررسي تجمع زيستي فلزات نيكل، كروم و كادميوم در گروه هاي ماكروبنتوزي دوكفه اي و سخت پوست خوريات موسي
بررسي تجممع فلزات سرب، نيكل و روي در رسوبات خروريات موسي و همبستگي غلظت آنها با درصد مواد آلي موجود در رسوبات
بررسي و طالعه فوايد جايگزيني پلاستيك ها با بيوپلاستيك ها در حفاظت از محيط زيست
آلودگي هوا، آثار، پيامدها و روشهاي نوين كنترل آن
خشكسالي و تأثير آن بر كيفيت منابع آب سطحي مطالعه موردي: حوزه آبريز سيروان زيرحوزه خليج فارس
آلودگي اب و تأثير آن بر محيط زيست
بررسي كيفيت فيزيكي، شيميايي و ميكروبي آب آشاميدني شهر اهواز، سال 1392
بررسي مروري رابطه آلودگي هوا با بيماري قلبي عروقي و مرگ و ميرناشي از آن
بررسي ميزان راندمان آلوم در حذف TSS, COD
بررسي خصوصيات كمي و كيفي مواد زائد جامد در يكي از بيارستانهاي شهرسنندج در سال 1390
مطالعه اثرات زيست محيطي چشمه آب گرم اوبا اهرم
طوفان هاي گردوغبار و تأثيرات آن بر محيط زيست، سلامت مردم و اقتصاد جامعه
طرح هاي بهينه در مدلهاي Dose-Response جهت ارزيابي ريسك
تهيه و ارزيابي نانوذرات نقره كونژوگه شده با آپتامر جهت شناسايي آرسنيك
بررسي فرصتها و تهديدهاي زيست محيطي فناوري اطلاعات و ارتباطات (با ارائه راهكارهاي زيست محيطي با رويكرد ICT)
بررسي اثرات زيست محيطي استفاده مواد حاصل از بازيافت زباله هاي صنعت ساخت و ساز با هدف ارائه طرح اختلاط بتن
بررسي تجربي تأثيراطلاعات حسابرسي زيست محيطي بر سرمايه گذاري نهادهاي سرمايه گذار در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي اثرات ريزدگردها بر سيماي محيط زيست استان خوزستان
مديريت انواع لجن هاي توليد شده در يكي از صنايع ايران (پالايشگاه)
بررسي اثرات پساب شهرك صنعتي شماره دو دهگلان بر كيفيت شيميايي منابع اب
بررسي شاخص هاي زيستي به خصوص گلسنگ ها در شناخت و ارزشابي انواع آلاينده هاي هوا

 

دسترسی به مقالات ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران در پایگاه اطلاع رسانی کنفرانسهای معتبر ایران - CIVILICA.com

امتیاز کاربران

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .
 

http://www.callforpapers.ir/ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران  11 تا 12 اسفند ماه 1392  توسط گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 197 عنوان مقاله تخصصی شامل 4532 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در   ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

 نظام جامع سنجش اعتبار، راهكار عملياتي در توسعه نظام تامين مالي كشورها
مباني تبديل به اوراق بهادارسازي ريسك در شركت هاي بيمه اي
سرمايه گذاري خطرپذيري فرصتي نو پيش روس نظام تامين مالي اسلامي
آشنايي با اركان معاملات سرمايه گذاري ريسك پذير
ورق اعتباري؛ ابزار دورگه تأمين مالي و مديريت ريسك كاركرد مالي و كاوش هاي فقهي
طراحي الگوي ارزيابي سرمايه فكري بنگاه هاي اقتصادي در اعطاي تسهيلات اعتباري
كاربرد تحليل شبكه بيزي در مديريت ريسك بانك ها
مشاركت عمومي-خصوصي: نظام نوين تامين مالي در واگذاري پروژه هاي زيرساختي دولت هاي مركزي و محلي به بخش خصوصي

نمایه سازی مجموعه مقالات اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری،عمران،گردشگری،انرژی و محیط زیست شهری و روستایی در اولین بانک مقالات تخصصی کشور _CIVILICA

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری،عمران،گردشگری،انرژی و محیط زیست شهری و روستایی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . 

 اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری،عمران،گردشگری،انرژی و محیط زیست شهری و روستایی 9 مرداد ماه 1393  توسط انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان - دانشکده شهید مفتح همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 320 عنوان مقاله تخصصی شامل 4572 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در   اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری،عمران،گردشگری،انرژی و محیط زیست شهری و روستایی

تحليل ديناميكي مدل المان تير و محاسبه كرنش ماكزيمم در لحظه شكست لوله هاي GRP با نرم افزار المان محدود آباكوس بر اساس داده هاي آزمايشگاه
گردشگري و توسعه پايدار
توسعه پايدار همكاري براي دستيابي به حفاظت از محيط زيست
كاربرد GIS در مديريت محيط زيست شهري
زير ساخت هاي شهري و پايداري شهر

مشاهده کلیه مقالات دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران در پایگاه سیویلیکا

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  

دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران  16 مرداد ماه 1393  توسط انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان - دانشکده شهید مفتح همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 406 عنوان مقاله تخصصی شامل 5135 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در   دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

اقليم،طبيعت و معماري پايدار
حقوق بين الملل حاكم بر بهره برداري از محيط زيست و منابع طبيعي
نيازسنجي آموزش محيط زيستي معلمان مرد هنرستان هاي اهواز
ديدگاه دانش آموزان دختر هنرستان هاي اهواز نسبت به حفاظت از محيط زيست
تاثير آموزش و پرورش در ايجاد فرهنگ حفاظت از محيط زيست
بررسي آفات و بيماري هاي مزارع گندم،ذرت،انگور و درختان هسته دار و دانه دار شيراز
حضور فلزات سنگين در اكوسيستمهاي آبزي:بررسي پيامدهاي زيست محيطي و ارائه راهكارهاي اصولي
ارزيابي شرايط زيست محيطي رودخانه ها و نهرها با استفاده از دياتومه ها
استفاده از جلبك ها روشي براي تعيين ميزان آلودگي تالاب سيد محله ساري
بررسي اثر اسيديته محيط بر كارايي حذف نيترات توسط نانوذرات آهن صفر از آب
بررسي اثر اسيد هيوميك بر كارايي حذف نيترات توسط نانو ذرات آهن صفر از آب

نمایه سازی کلیه مقالات سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک در پایگاه مرجع دانش (CIVILICA.com)

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  

سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک 12 تا 13 تیر ماه 1393  توسط پژوهشکده انرژی دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کرمان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 114 عنوان مقاله تخصصی شامل 865 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در   سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک

بررسي تاثير بارهاي قطع پذير بر كاهش قدرت بازار برق وتغيير قيمت ها
تعيين مكان و ظرفيت بهينه پراكنده بر اساس مدل بار توسط الگوريتم ژنتيك
مدلسازي و شبيه ساز ديزل هاي خطوط كشتيراني نفتكش(NITC)متصل به يك منبع فتوولتائيك بعنوان يك سيستم هايبريدي توليد توان(كشتي مورد مطالعه:ايران آستانه)
مديريت مصرف انرژي در مناطق گرمسير(1):كاربردي از نظريه بازي ها
ارزيابي انرژي موتورسيكلت الكتريكي بر اساس انتخاب بهينه باتري
مدلسازي تاثير تنش هاي عصبي بر ميزان افزايش مصرف انرژي در شرايط آب و هوايي گرم
طراحي و بهينه سازي سيستم هيبريد فتوولتائيك-بادي-پيل سوختي براي كاربردهاي مستقل از شبكه
بهبود پايداري ديناميكي يك شبكه جزيره اي توسط يك سيستم هيبريدي

دسترسی به مجموعه مقالات اولین همایش داخلی گردشگری پایدار در بانک مقالات تخصصی کشور (سیویلیکا)

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش داخلی گردشگری پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . 

 اولین همایش داخلی گردشگری پایدار  28 بهمن  ماه 1392 توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در نطنز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 18 عنوان مقاله تخصصی شامل 149 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در   اولنی همایش داخلی گردشگری پایدار

بررسي چگونگي توسعه دانشي گردشگري روستايي محدوده نطنز در راستاي توسعه منطقه
راهبردهاي توسعه پايدار با هدف احياء گردشگري در بافت هاي تاريخي (نمونه موردي: محله گازاران اردبيل)
تعيين تقويم اقليم گردشگري محدوده خرم آباد
گردشگري و توسعه پايدار شهري
اثرات گردشگري بر توسعه روستايي
بهره گيري از گردشگري فرهنگي در رونق فرش اصيل فرخشهر
توسعه پايدار گردشگري روستايي و شاخص هاي پايداري
نقش توريست مذهبي بر اقتصاد روستايي (بررسي موردي روستاي زيارتگاه)
بررسي مشكلات اكوتوريسم شهرستان لردگان همراه با ارائه راهكارها با استفاده از مدل swot
قابليت سنجي نقش الگوي نوين آميخته بازاريابي (7P) در جهت گسترش و توسعه خدمات گردشگري از ديدگاه گردشگران داخلي

انتشار مجموعه مقالات مجله چيلر و برج خنك كن در سایت مرجع دانش- سیویلیکا

امتیاز کاربران

 http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات مجله چيلر و برج خنك كن در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این فصلنامه بیش از 62 مقاله منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است مجله چيلر و برج خنك كن ، تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

فهرست مقالات منتشر شده در این نشریه:

انتشار مقالات فصلنامه ابتكار و خلاقيت در علوم انساني در سیویلیکا

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات فصلنامه ابتكار و خلاقيت در علوم انساني در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این فصلنامه در سه دوره و یازده شماره ، 88 مقاله منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است فصلنامه ابتكار و خلاقيت در علوم انساني تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.
فهرست مقالات منتشر شده در این نشریه:

نمایه سازی مجموعه مقالات دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد در پایگاه سیویلیکا

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/ مجموعه مقالات دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد  1 اسفند ماه 1392 توسط موسسه آموزش عالی جامی و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 219 عنوان مقاله تخصصی شامل 1799 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در   دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد


 Fabrication and characterization of magnetic nano-particles
 بررسي اثر نانوذره نقره بر بيوماركرهاي استرس اكسيداتيو كبدي درموش صحرايي نر: اثر حفاظتي يا سمي؟
 ساخت نانو ذرات پلي لاكتيك كو گلايكوليك (PLGA) در ميكرور آكتورهاي جريان پلاگ
 بررسي پايداري حرارتي و اناليز ديناميكي مكانيكي رزين اپوكسي كرزل نووالاك حاوي اكريلات سيليس به همراه استفاده از درصدهاي مختلف نانو خاك رس
 بررسي سختي و سايش پوشش نانو كامپوزيتي Ni-P-PTFE به روش الكترولس

زیر مجموعه ها