یکشنبه05242015

feed-image RSS
Back شما اینجا هستید: صفحه اول

انتشارات علمی

کلیه تولیدات و انتشارات علمی، شامل انتشار نتایج تحقیقات و پژوهشها در قالب پایان نامه، مقاله نامه، مجموعه مقالات کنفرانسهای تخصصی کشور و آمار تولیدات علمی

دسترسی به مقالات اولین همایش ملی مترجمی زبان انگلیسی

امتیاز کاربران

 مجموعه مقالات اولین همایش ملی مترجمی زبان انگلیسی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی مترجمی زبان انگلیسی   30 بهمن 1393  توسط موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کرمان  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کرمان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 19 عنوان مقاله تخصصی شامل 164  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی مترجمی زبان انگلیسی

A study on postcolonialism in Joseph Conrad’s heat of darkness and its translation versions
How the Political Ideologies Affect News Translation
Analysis of Children Literature Translation Case Study: The Saucy Boy
TRANSLATION OF INDIRECT CHARACTERIZATION IN DRAMA
Translation of English Reduplicative Words to Persian
Comparative Study of Racist and Discriminational Idiolects in 'Of Mice and Men' Persian Translation
IRIAA Pilots’ Problems in Using English While Communicating With ATCs

http://www.callforpapers.ir/

 

امکان دریافت مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش، اطلاعات و نرم افزار

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش، اطلاعات و نرم افزار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش، اطلاعات و نرم افزار    5 و 6 آذر 1393  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مشهد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 37 عنوان مقاله تخصصی شامل 269  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش، اطلاعات و نرم افزار

Empirical Rapid and Accurate Prediction Model for Data Mining Tasks in CloudComputing Environments
ارائه يك مدل كارا براي تشخيص دلايل ترك تحصيل دانش آموزان
Introduce an object-oriented simulator for analyzing discrete events in smart buildings
بررسي و مقايسه عملكرد الگوريتم زنبورعسل مصنوعي و الگوريتم زنبورها با استفاده از توابع معيار
ارائه روشي براي شناسايي سرويس هاي وب در مهاجرت ازسيستم موروثي به معماري سرويس گرا

انتشار مقالات همایش ملی گیاهان دارویی در مرجع دانش

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات همایش ملی گیاهان دارویی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . همایش ملی گیاهان دارویی    11 تا 13اسفند 1393  توسط جهاد دانشگاهی واحد مازندران  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در ساری برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 1207 عنوان مقاله تخصصی شامل 1207 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی گیاهان دارویی

نگرش تحقيقاتي بر كشت و توسعه گياهان دارويي
ارزيابي اثرات ضد مالاريايي گياهان دارويي
بررسي پراكنش و فيتوشيميايي تعدادي از گونه هاي دارويي و معطر استان مازندران
بررسي اثر صادرات منابع طبيعي (به جز نفت و گاز) بر رشد اقتصادي كشور
اثر تركيبات مختلف گزنه ، شنبليله، مريم گلي و وسمه بر عملكرد مرغ تخمگذار
بررسي رشد و بيان ژن كومارات كوآ ليگاز (4CL) در گياهچه ريحان سبز تحت تاثير تيمارهاي آلومينيوم و نانوآلومينيوم

مشاهده مقالات سومین کنفرانس الکترونیکی بین المللی و فناوری اطلاعات ، حال و آینده

امتیاز کاربران

 http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین کنفرانس الکترونیکی بین المللی و فناوری اطلاعات ، حال و آینده در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . سومین کنفرانس الکترونیکی بین المللی و فناوری اطلاعات ، حال و آینده    5 و 6  آذر 1393  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا بصورت الکترونیکی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 51  عنوان مقاله تخصصی شامل 346  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین کنفرانس الکترونیکی بین المللی و فناوری اطلاعات ، حال و آینده

Improve Security in Cloud Computing
A distributed security monitoring solution based on hypervisor in cloud datacenters
بررسي راهكارهاي پياده سازي بازاريابي آنلاين در صنعت گردشگري كشورهاي در حال توسعه با استفاده از ماتريس تحليل SWOT
OBLBS-An Offer Based Location Based Service
Solving cold start problem in tag-based recommender systems using discrete Imperialist Competitive Algorithm
تحليل تست هاي نرم افزاري در محيط محاسبات ابري

نمایه سازی مقالات همایش بین المللی مدیریت در مرجع دانش

امتیاز کاربران

 http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش بین المللی مدیریت   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . همایش بین المللی مدیریت    آذر 1393  توسط موسسه سفیران فرهنگی مبین  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 1077  عنوان مقاله تخصصی شامل 15445  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش بین المللی مدیریت

اثر بخشي برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني بر سازمان
ارائه مدلي جهت ارزيابي تأمين كنندگان ايران خودرو با استفاده از(FTOPSIS-FAHP)
اصول اخلاقي حاكم بر مديريت اسلامي و راهكارهاي اجرايي كردن آنها با تكيه بر انديشه هاي امام علي(ع)
اعتدال درمديريت
اگزيستانسياليزم، مديريت اگزيستانسياليستي وكاربرد آن در آموزش
انتخاب رشته دانشگاهي با كمك تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره
آسيب شناسي نيازسنجي آموزش منابع انساني با تأكيد بر جايگاه نيازسنجي

امکان دریافت مقالات کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا

امتیاز کاربران

 http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا   26 آذر 1393  توسط موسسه سفیران فرهنگی مبین  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 197  عنوان مقاله تخصصی شامل 2688  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا

ارزيابي كارآيي قرارگاههاي رفتاري طراحي شده در پارك گياه شناسي دانشگاه تبريز
الزامات بكارگيري دفتر مديريت پروژه در سازمانهاي پروژه محور
بررسي برخي نمونه هاي توسعه پايدار در جهان و ايران
تاثير نور و روشنايي بر فضاهاي شهري
تحليل نظام برنامه ريزي و مديريتي شهري در كشورهاي توسعه يافته

امکان دریافت مقالات اولین همایش ملی هیدروژن در مرجع دانش

امتیاز کاربران

 http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی هیدروژن  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی هیدروژن   16 آبان 1392  توسط دانشكده صنعتی مالك اشتر  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شاهین شهر برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 67  عنوان مقاله تخصصی شامل 388 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی هیدروژن

مدلسازي بنيادي نفوذ هيدروژن از غشا پالاديوم
ترابرد پروتون در نانوسيمهاي 3OZrB
سنتز نيمه رساناي نانو ساختارCd0.1Sn0.01Zn0.88به منظور توليد هيدروژن با بازده بالاتحت تابش نور مريي
سنتز فوتوكاتاليست كامپوزيتي TiO2-cd0.44Zn0.56S با استفاده ازTiO2 مزوحفره وافزايش بازده توليد هيدروژن
مروري بر مطالعه و بررسي ساختارهاي نانو متخلخل بر پايهي چارچوبهاي فلز آلي - (MOF) و كاربرد آنها به عنوان جاذبهاي هيدروژن
بررسي ذخيره سازي هيدروشن در كمپلكس آمينو بوران جهت مصارف پيل سوختي
بررسي پارامترهاي مختلف دربهينه سازي توليد هيدروژن با استفاده ازواكنش متانول /بخار آب

انتشار مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عصبی، سیستم ها و تکنولوژی

امتیاز کاربران

 http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عصبی، سیستم ها و تکنولوژی   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عصبی، سیستم ها و تکنولوژی   5 و 6 آذر 1393  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا بصورت الکترونیکی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 8  عنوان مقاله تخصصی شامل 47 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عصبی، سیستم ها و تکنولوژی

تشخيص هوشمند آپنه خواب و نوع آن مبتني بر ويژگي سيگنالهاي تلاش تنفسي قفسه سينه و اشباع اكسيژن خون
آناليز ويژگي هاي هندسي صفحه فاز به منظور ارائه شاخصه هاي كمي مبين ديناميك عضلات مچ دست
تشخيص يدگيهاي بيندنداني بدون حفره در تصاوير راديوگرافي ديجيتال با استفاده از شبكههاي عصبي مصنوعي
ارائه يك مدل خود تحريك براي شبيه سازي رفتار نورون با استفاده از نگاشت لاجستيك
بررسي تأثير هيپنوتيزم بر طيف توان سيگنال مغزي(EEG) در هنگام رجوع به حافظه ديداري فعال
Optimum Selection of Linear Features for Improving the Accuracy of BCI-Speller

مشاهده مقالات سومین همایش راهبردی مدیریت و فناوری اطلاعات

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/ مجموعه مقالات سومین همایش راهبردی مدیریت و فناوری اطلاعات   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . سومین همایش راهبردی مدیریت و فناوری اطلاعات    17 دی 1393  توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 7  عنوان مقاله تخصصی شامل 64  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش راهبردی مدیریت و فناوری اطلاعات

نقش مميزي درپياده سازي راهبري فناوري اطلاعات در سازمان هاي بزرگ
توان مندسازي مميزي باIT GRC
مميزي فناوري اطلاعات با استفاده ازچارچوبCOBIT5
نظارت بر شبكه پرداخت الكترونيك
قانون ساكس SOX و چارچوب كوبيت COBIT:سير تحولي مميزي فناوري اطلاعات

انتشار مقالات نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی در مرجع دانش

امتیاز کاربران

 http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی     23 آذر 1393  توسط شرکت اندیشه سازان مبتکر جوان  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مرودشت برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 1006  عنوان مقاله تخصصی شامل 10501  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی  

توسعه حرفه اي معلمان: استلزامات ، زمينه ها، راهبردها و عوامل
بررسي تأثير بازي و اسباب بازي در رشد مهارت هاي اجتماعي و خلاقيت كودكان دوره ابتدايي
بررسي عوامل تاثير گذار بر يادگيري مفاهيم رياضي در كودكان پيش دبستاني ناحيه 1 زاهدان در سال تحصيلي 93-92
پيش بيني گرايش به اعتياد در نوجوانان دانش آموز استان قم بر اساس كاركرد خانواده
بررسي عوامل موثر بر لسترس (فشار) شغلي از ديدگاه اساتيد دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه
بررسي نقش هوش هيجاني دراتخاذ سبك مديريت كلاس معلمان

زیر مجموعه ها