یکشنبه08302015

feed-image RSS
Back شما اینجا هستید: صفحه اول

انتشارات علمی انتشارات علمی

کلیه تولیدات و انتشارات علمی، شامل انتشار نتایج تحقیقات و پژوهشها در قالب پایان نامه، مقاله نامه، مجموعه مقالات کنفرانسهای تخصصی کشور و آمار تولیدات علمی

انتشار مقالات همايش ملي كاربرد مدل هاي پيشرفته تحليل فضايي(سنجش از دور و GIS) در آمايش سرزمين

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همايش ملي كاربرد مدل هاي پيشرفته تحليل فضايي(سنجش از دور و GIS) در آمايش سرزمين  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.همايش ملي كاربرد مدل هاي پيشرفته تحليل فضايي(سنجش از دور و GIS) در آمايش سرزمين  5 اسفند 1393 تا 6 اسفند 1393 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد و شهرداري يزد با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در یزد برگزارگردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس 124 عنوان مقاله تخصصی شامل 1261 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا  قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همايش ملي كاربرد مدل هاي پيشرفته تحليل فضايي(سنجش از دور و GIS) در آمايش سرزمين

بررسي روند تغييرات پوشش گياهي شهر يزد و تاثير آن بر تعديل دما با استفاده از تصاوير ماهواره لندست
بررسي رابطه دما و پوشش گياهي شهر يزد با تصاوير لندست
بررسي رابطه تغييرات دماي سطحي زمين (LST) و پوشش گياهي با تصاوير لندست (مطالعه موردي شهر اصفهان)
پيش بيني پوشش گياهي با استفاده از تصاوير ماهواره Landsat 5 و شبكه عصبي مصنوعي منطقه مورد مطالعه: شهرستان قم و حومه

نمایه سازی دومين همايش ملي آلودگي هاي محيط زيست و توسعه پايدار

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومين همايش ملي آلودگي هاي محيط زيست و توسعه پايدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومين همايش ملي آلودگي هاي محيط زيست و توسعه پايدار 19 اسفند 1393 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در سنندج برگزارگردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس 59 عنوان مقاله تخصصی شامل 590 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا  قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومين همايش ملي آلودگي هاي محيط زيست و توسعه پايدار

حذف هيدروكربن هاي آلي فرار هوا توسط سيستم هيبريدي پلاسما- كاتاليست
تاثير گياه پالايي در كاهص آلودگي هاي محيط زيست شهري
بررسي مديريت پسماندهاي شهري شهرستان هرسين
مدلساسي آسيب پذيري آبهاي زير زميني در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) مطالعه موردي دشت چهاردولي قروه

انتشار مقالات دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران 15 ارديبهشت 1394 تا 17 ارديبهشت 1394 توسط دانشگاه تبريز - دانشكده مهندسي عمران با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تبریز برگزارگردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس 1183 عنوان مقاله تخصصی شامل 9535 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا  قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

Development of Decoupled Equations Method to Calculate StressIntensity Factors in 2D problems
بازتاب لرزهاي غيرخطي درگروه شمع واقع در خاك لايهاي با در نظر گرفتن اثرات اندركنش كينماتيكي
A Study of effect of floating vegetation on the formation of exchange flow
Poisson's Ratio Assessment of Different Auxetic Structures With and Without Nonlinear Geometric Effects

دانلود مقالات كنفرانس ملي مديريت و فناوري اطلاعات و ارتباطات

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات كنفرانس ملي مديريت و فناوري اطلاعات و ارتباطات در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.كنفرانس ملي مديريت و فناوري اطلاعات و ارتباطات 27 بهمن 1393 توسط شركت خدمات برتر با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزارگردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس 166 عنوان مقاله تخصصی شامل 2041 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا  قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در كنفرانس ملي مديريت و فناوري اطلاعات و ارتباطات

بررسي اهميت و ضرورت فرهنگ كارآفريني درتوسعه كارآفريني
تاثيرعوامل اقتصادي درآمدوقيمت برتقاضا براي خدمات بانكداري الكترونيكي درايران
مديريت استراتژيك دررسانه ها
استقرار اثربخش دولت الكترونيك شاخصي اساسي درپياده سازي زيرساختهاي بانكداري الكترونيك

نمایه سازی مقالات چهارمين همايش ملي سلامت، محيط زيست و توسعه پايدار

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات چهارمين همايش ملي سلامت، محيط زيست و توسعه پايدار درپایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.چهارمين همايش ملي سلامت، محيط زيست و توسعه پايدار  14 اسفند 1393 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در بندرعباس برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس 87 عنوان مقاله تخصصی شامل 803 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا  قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهارمين همايش ملي سلامت، محيط زيست و توسعه پايدار

اندازهگيري و شبيهسازي نيتروژن نيتريتي NO2 در مخزن سد استقلال ميناب با استفاده از مدل HEC-5Q
ارزيابي تحمل پنج ژنوتيپ برنج به سرما در مرحله جوانه زني
فرهنگ و آموزش در توسعه پايدار منابع آب استان هرمزگان
بررسي حذف رنگ آزوAcid Red 18 از محيط هاي آبي توسط جلبك قهوه اي سارگاسوم
توسعه مواد و فرايندهاي جديد در مقياس نانو براي تصفيه آب هاي سطحي

دسترسی به مقالات كنفرانس ملي مهندسي ارزش و مديريت هزينه

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات كنفرانس ملي مهندسي ارزش و مديريت هزينه درپایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.كنفرانس ملي مهندسي ارزش و مديريت هزينه 10 آذر 1393 تا 11 آذر 1393 توسط پژوهشگاه طراحان پارسه و مرجع دانش مهندسي ارزش ايران  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس 231 عنوان مقاله تخصصی شامل 2117 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در كنفرانس ملي مهندسي ارزش و مديريت هزينه

مدلسازي معنايي فرآيند مهندسي ارزش مبتني بر طراحي و كاربرد انتولوژي
بررسي رابطه تركيب اعضاي هيئت مديره برموفقيت پروژه هاي مهندسي ارزش و مديريت هزينه درشركت نفت و گازپارس
رتبهبندي عوامل آميخته كيفيت خدمات بانكداري الكترونيكي با تأكيد بر رضايت مشتريان
بررسي و تحليل استراتژيك مديريت هزينه درشهرداريها مطالعه موردي: شهرداري اصفهان
ارزيابي پيشبيني كوتاهمدت بار با استفاده از تكنيك پيشبيني زنجيره ماركوف

انتشار مقالات اولين همايش بين المللي حسابداري، حسابرسي مديريت و اقتصاد

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولين همايش بين المللي حسابداري، حسابرسي مديريت و اقتصاد در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.اولين همايش بين المللي حسابداري، حسابرسي مديريت و اقتصاد 11 ارديبهشت 1394 توسط دبيرخانه همايش با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس 269 عنوان مقاله تخصصی شامل 4002 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  اولين همايش بين المللي حسابداري، حسابرسي مديريت و اقتصاد 

حضور خاموش نرخ سود يا متغيراقتصادي نرخ بهره درتحولات اقتصادي وسياست پولي ايران
بررسي عوامل موثر بر رفتار و چسبندگي هزينه ها در بورس اوراق بهادار تهران
ارائه تحليل اقتصادي توابع رگرسيون خطي مقدار سوخت بهينه مصرف شده خودروهاي سواري در تقاطعات چراغدار دو فاز و سه فاز
مطالعه تاثير سرمايه فكري بر سيستم ارزيابي متوازن
بررسي تاثير اصول اخلاقي حسابرسي بر قضاوت حرفه اي حسابرسان

امکان دسترسی به مقالات دومين كنفرانس ملي مديريت بحران و HSE در شريان هاي حياتي، صنايع و مديريت شهري

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومين كنفرانس ملي مديريت بحران و HSE در شريان هاي حياتي، صنايع و مديريت شهري در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومين كنفرانس ملي مديريت بحران و HSE در شريان هاي حياتي، صنايع و مديريت شهري 9 دي 1393 تا 10 دي 1393 توسط دبيرخانه دايمي كنفرانس ملي مديريت بحران و HSE با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس 244 عنوان مقاله تخصصی شامل 2599 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومين كنفرانس ملي مديريت بحران و HSE در شريان هاي حياتي، صنايع و مديريت شهري 

شبيه سازي توفان تهران با كاربست مدل عددي WRF
اجراي مانور گامي مهم در پيشبرد اصول مديريت بحران در بيمارستانها
استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي GIS در گردآوري موثر اطلاعات و اثر آن بر كاهش ريسك زلزله
نقش بيمه زلزله در كاهش اثرات اقتصادي پس از زلزله با نگاهي به تجارب برخي كشورها در زلزله هاي گذشته
نقش ارتباطات و انتقال موثر اطلاعات در كنترل و كاهش ريسك
اسكان اضطراري در بلايا استانداردها و چالش هاي در پيش رو
تدوين سامانه فرماندهي سانحه ICS به منظور كاهش آسيب پذيري فضاهاي آموزشي نمونه مطالعاتي:دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران
نقش تجهيزات پايش يوني در مديريت بحران و كاهش آلودگي حاصل از انتشار مواد شيميايي گازي خطرناك
اثر رعايت ايمني كارگاه هاي ساختماني بر كاهش هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم
مديريت بحران و مخاطرات زيست محيطي در راستاي توسعه پايدار مطالعه موردي پتروشيمي شهيد تندگويان
اقدامات مربوط به امادگي و واكنش در شرايط اضطراري راديولوژيكي و هسته اي

دانلود مقالات دومين كنفرانس ملي زلزله

ww.callforpapers.irمجموعه مقالات دومين كنفرانس ملي زلزله در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومين كنفرانس ملي زلزله 27 فروردين 1394 توسط گروه تخصصي سازه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در قزوين برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس 109 عنوان مقاله تخصصی شامل 591 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریقسیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومين كنفرانس ملي زلزله

افزايش پايداري و قابليت شكل پذيري لرزه اي بتن آرمه با ضعف آرماتور عرضي با استفاده از ورقه هاي FRP
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي سكوهاي ثابت فلزي با استفاده از منحني هاي شكنندگي
ارزيابي دقت ابزار SPO2IDA جهت پيش بيني عملكرد لرزه اي دو قاب بتني مسلح كوتاه و ميان مرتبه
ارزيابي ميزان كارايي و دقت شبكه عصبي مصنوعي انتشار برگشتي LM در پيش بيني عملكردهاي ديوارهاي برشي بتن آرمه با بازشو
ارزيابي موقعيت ايده آل براي ناحيه كاهش يافته تير RBS متصل به ستون SRC در بارگذاري رفت و برگشتي

نمایه سازی مقالات اولين همايش ملي الكترونيكي پيشرفت هاي تكنولوژي در مهندسي برق، الكترونيك و كامپيوتر

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولين همايش ملي الكترونيكي پيشرفت هاي تكنولوژي در مهندسي برق، الكترونيك و كامپيوتر در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.اولين همايش ملي الكترونيكي پيشرفت هاي تكنولوژي در مهندسي برق، الكترونيك و كامپيوتر  30 بهمن 1393 توسط دانشگاه خيام الكتريك با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا بصورت الكترونيكي برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس 266 عنوان مقاله تخصصی شامل 2119 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریقسیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولين همايش ملي الكترونيكي پيشرفت هاي تكنولوژي در مهندسي برق، الكترونيك و كامپيوتر

OPTIMAL CAPACITOR PLACEMENT IN A RADIAL DISTRIBUTION SYSTEM USING MODIFIED INVASIVE WEED OPTIMIZATION
A New Hybrid Modified PSO/BFA technique for solving Optimal Location and Sizing of Shunt Capacitors
يك روش جديد اكتيو براي تشخيص حفاظت ضدجزيره اي براي سيستم فتوولتائيك
Distribution Planning by Vector Evaluated Particle Swarm Optimization
A New Technique to Identify the Anti-Islanding Protection and Reduce Indiscrimination Area
تنظيم پارامترهاي كنترلر پسفاز-پيشفاز با استفاده ازSimulated Annealing براي كنترل ولتاژ پيل سوختي
تنظيم ضرايب كنترل كننده قطب و صفر با استفاده از الگوريتم ژنتيك به منظور كنترل پيل سوختي
بهبود خوشه بندي k-means با به كارگيري الگوريتم ژنتيك
تخصيص پوياي طيف در شبكه هاي راديوي هوشمند با استفاده از پيش بيني كننده وضعيت كانال با استفاده از شبكه هاي عصبي
An Improved Transmit Diversity Method Using Quantized Random Phases
بهبود فليكر ولتاژ ناشي از عملكرد كوره قوس الكتريكي در شبكه هاي توزيع نيروي برق به كمك D-STATCOM مبتني بر مبدل چند سطحه با ساختار MMCC-SSBC
جبران سازي كمبود و بيشبود ولتاژ در شبكه هاي توزيع نيروي برق به كمك D-STATCOM مبتني بر مبدل چند سطحه با ساختار MMCC-DSCC
بكارگيري الگوريتم Bagging در شبكه هاي عصبي جهت پيش بيني قيمت برق در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته
بررسي روش هاي پيش بيني قيمت برق در سيستم قدرت تجديد ساختار يافته
توسعه هاي پيشنهادي به VHDL براي مدلسازي در سطح سيستم
معرفي ستاپ اندازه گيري و تست آشكارسازهاي امواج ميليمتري و تراهرتز
آشكارسازهاي نوظهور در حوزه امواج ميليمتري و تراهرتز
تشخيص گفتار با استفاده از روش هاي هوشمند در پردازش صوت
بهبود لبه يابي در تصاوير ديجيتالي رنگي در مقايسه با روش هاي سنتي
تحليل فني و اقتصادي عيوب ترانسفورماتورها واستراتژي مديريت هزينه بر مبناي ارزيابي چرخه عمر
ارائه روشي براي كشف هرزنامه ها با طبقه بندي ماشين بردار پشتيبان و انتخاب ويژگي ها
بررسي و شبيه سازي يك نانو سنسور اثر هال با چهار الكترود هال
نگراني هاي والدين از حريم خصوصي نوجوانان در سايت هاي شبكه هاي اجتماعي
شبيه سازي تأثيرمدولاسيون هاي مختلف در سيستم هاي امواج راديويي بربسترفيبرنوري
لزوم حركت به سمت مجازي سازي سرورها
طراحي فرستنده گيرنده نوري
ارائه يك چارچوب جديد براي رمزنگاري اطلاعات با تبديل اطلاعات كدرنگي وتركيب با استفاده از الگوريتم ژنتيك بهبوديافته در شبكه هاي حسگر بيسيم
طبقه بندي و شناسايي پوست انسان با استفاده از يك روش هيبريدي
بررسي خاصيت غير خطي SPM درتقويت كننده نوري نيمه هادي(SOA) با نرم افزار متلب
تحليل و بررسي عامل هاي هوشمند
مقايسه كاربردي سيستم هاي خبره در سطوح مختلف علمي
عنوان مقاله : بهينه سازي ميزان روشنائي و توان مصرفي و غلبه بر خطاي ميان سمبلي با استفاده از مدولاسيون QAM در سيستم هاي VLC براي كاربردهاي مديريت انرژي ساختمان
A Review and Proposal of a Model for Patient Authentication and NFC Mobile Payment with Smart Health Card
تعيين ظرفيت بهينه ذخيره ساز انرژي به منظور افزايش قابليت اطمينان ريز شبكه ها
ارائه يك روش جديد براي قطعه بندي تصاوير CT اسكن ريه با استفاده از تركيب الگوريتم هاي ژنتيك و K-mean
مقايسه روش هاي شناسايي جوامع داراي علاقمندي مشترك در شبكه هاي اجتماعي
طراحي سيستم مدير گروه مجازي ( سيستم توصيه گر انتخاب واحد) با استفاده از قوانين انجمني
طراحي و پياده سازي ابزاري براي ورود اطلاعات پزشكي به صورت ساخت يافته
سيستم تشخيص نفوذ تركيبيART وMLP مبتني بر شبكه هاي عصبي
Improving the convergence rate of mobile adaptive networks with static target
فشرده سازي وحذف نويز تصاوير توسط آناليزمولفه هاي اصلي با گروه بندي پيكسل هاي محلي و تجزيه ي مقادير تكين
واترماركينگ مقاوم مبتني بر تجزيه مقادير منفرد
بهره گيري از تكنيك هاي خوشه بندي داده كاو محور جهت افزايش تشخيص نفوذ در سيستم هاي اطلاعاتي ابري
Bayesian Analysis Usage in Cloud Computing
مقابله با حملات امنيتي به ابرها به كمك تكنيك هاي كاوش داده در شناسايي مزاحمت داده اي
بهره گيري از تكنيك خوشه بندي توأم در موقعيت يابي كاربران سيار شبكه هاي محلي بي سيم
تغيير نوع ترانزيستورهاي هاي مشابه با خاصيت هاي كنترل كاربرد
ارائه الگوريتم تصادفي براي مسأله طراحي سفر توريستي
تخمين آفست فركانس حامل ، عدم تعادل فاز/دامنه وكانال با انتخاب دنباله ابتدايي درگيرنده تبديل مستقيم
كاربردهاي هوش مصنوعي در علم پزشكي
كاربرد سيستم خبره فازي در تشخيص خطاي ترانسفورماتور
توازن بار ماشين هاي مجازي در محاسبات ابري با استفاده از استنتاج فازي
تحليل، بررسي و مدلسازي ساختار و نحوه عملكرد پايدارساز دو محوره نيرويي و شبيه سازي رفتار آن در سيمولينك
بررسي الگوريتم هاي زمانبندي وتعادل بار در رايانش ابري
ربات هاي پوشيدني براي توانبخشي اندام هاي فوقاني: پيشرفت هاي اخير و چشم اندازهاي آتي
نرواكسس :يك ربات پوشيدني آرنج براي توانبخشي فيزيكي
Implementation of Optimum Mismatched FIR Filter in Pulse Radar with Optimized Linear Convolution Method
Study of Efficacy of Doppler Shift on Matched Filter in Pulse Radar with Ambiguity Function
Design and Implementation of a Configurable Real-Time FPGA-Based CA-CFAR Processor for Target Detection in Pulses Radar
Implementation of Optimum FIR Matched Filter for Real-Time Application
ارائه يك روش اختصاص كانال ابتكاري در شبكه هاي چند كانالي چند راديويي مش بي سيم
تحليل و شبيه سازي يك مبدل زمان به ديجيتال پايپ لاين دو شيبه با استفاده از تكنيك تقويت زماني
تاثير معماري سرويس گرا بر الگوريتم زمان بندي در محاسبات ابري
ارائه روشي جديد براي بهبود عملكرد سيستم هاي توصيه گر وب با استفاده از قوانين انجمني وزن دار
مروري بر تكنيك هاي زمانبندي منصفانه در شبكه هاي مش بي سيم
راهكاري جديد براي ايجاد تعادل ميان زمانبندي منصفانه منابع شبكه و توان عملياتي، در شبكه هاي مش بي سيم
ارائه يك مدل تركيبي پويا جهت مديريت اعتماد در رايانش ابري
رايانش ابري امن: مدلي براي اعتماد كاربران به سرويس هاي ابري
طراحي و شبيه سازي جبرانسازهاي استاتيكي بمنظور كنترل توان راكتيو و تثبيت پروفيل ولتاژ خطوط 3 فاز، مبتني بر TSC و TCR
طراحي ، مدل سازي و شبيه سازي فيلتر اكتيو قدرت تكفاز جهت جبرانسازي هارمونيك و توان راكتيو
ارزيابي فني و اقتصادي بهينه سازي سيستم روشنايي فعلي معابر با سيستم فتوولتاييك و لامپ ٥٠ وات LED در شهرستان مهاباد
روش هاي داده كاوي براي سيستم مديريت سطح علمي دانشجويان و موسسات آموزش عالي
بهينه سازي مصرف انرژي در شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده از الگوريتم فازي و الگوريتم هاي متمركز و توزيع شده ACO
زمانبندي پويا با استفاده از الگوريتم ژنتيك
بهينه سازي تخمين نيمه كور كانال و آشكارسازي ML همزمان ديتا در سيستم هاي مخابراتي چند ورودي-چند خروجي با فيدينگ انتخاب فركانسي
درخت پوشاي مبتني بر اتوماتاي يادگير توزيع شده جهت دسته بندي صفحات وب
مدلسازي رفتارهاي كاوش كاربران در وب با استفاده از گراف تقدم كاربر
حذف نويز فلفل نمكي پرچگالي توسط فيلتر ميانه بهبود يافته براساس روش آستانه گذاري
بهبود روش بازشناسي چهره تحليل مؤلفه هاي اصلي با استفاده از الگوريتمVoila-Jones
بررسي LTE و نقش تجاري سازي آن توسط اپراتورها و كمپاني ها، از چالش ها تا استقرار كامل
حفظ اسناد و اشياء تاريخي با استفاده از تكنيك هاي پردازش تصوير
بررسي نقش سرويس VOLTE در تكنولوژي LTE و چالش هاي آن
بررسي تكنيك ها و شاخص هاي اصلي آنتن هاي MIMO در LTE و چالش هاي آن
هماهنگي بهينه رله هاي اضافه جريان با در نظر گرفتن تغيير ساختار ناشي از عملكرد كليد سمت ديگر خط به كمك يك الگوريتم ژنتيك تركيبي
Considering reconfiguration due to the relay operation in optimal coordination of overcurrent relays
proposed a method of implementation for WiMAX network over Metro-Ethernet backhaul to decrease the amount of end-to-end delay and network‘s load
تاثير فناوري اطلاعات در پزشكي از راه دور
كاهش اثر خطاي نرم در مدارات منطقي تركيبي با استفاده از گيت منطقي بافر هوشمند
طراحي يك اسيلاتور حلقوي وابسته به ولتاژ جديد با رنج فركانسي بسيار عريض و نويز فاز بسيار پايين
كاهش نويز تصاوير پزشكي به كمك فيلتر ميانه تركيبي اصلاح شده
مسيريابي بازوي مكانيكي ربات دو درجه آزادي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
جايابي و اندازه يابي بهينه منابع توليد پراكنده همراه با اندازه يابي ضريب توان متغيير و يافتن حد تعداد منابع با الگوريتم NSGA-II
ارائه يك الگوريتم زمان بندي در گريد محاسباتي با استفاده از تركيب الگوريتم هاي ژنتيك و جاذبه گرانشي باينري
مزاياي مدل كنترل شده سينك متحرك در مقابل مدل هاي غير كنترل شده وقابل پيش بيني در شبكه هاي حسگر بي سيم
كنترل بهينه فركانس بار سيستم هاي قدرت با استفاده از الگوريتم هاي كلوني زنبورعسل و كرم شب تاب
طراحي سيستم خبره براي تشخيص بيماري پاركينسون
بهبود الگوريتم هاي خوشه بندي بااستفاده از رزرو سازي در شبكه هاي حسگر بي سيم
طراحي كنترلر فازي نوع M از طريق تركيب وزني كنترلر فازي
كنترل دسترسي مبتني بر ريسك با استفاده از آتوماتاي يادگير در اتحاديه ابر
Simulation the Perturbation and Observation (P&O) Algorithm OF Maximum Power Point Tracking (MPPT)
مدل سازي و شبيه سازي سلول خورشيدي بهينه شده با بهره گيري از سيمولينك متلب
مكان يابي توليد پراكنده در شبكه توزيع شعاعي 33 شينه به منظور كاهش تلفات و بهبود پايداري ولتاژ با استفاده از الگوريتم ژنتيك
انواع مختلف ابعاد فراكتال و هندسه فراكتالي
استفاده از شبكه هاي عصبي در برخي از حل معادلات ديفرانسيل
بهبود پارامتريك الگوريتم هاي زمانبندي در محيط هاي ابري ناهمگن
بررسي تأثير گره هاي شتاب دهنده در كاهش زمان اتمام كار MapReduce در محيط هاي ابري ناهمگن
طراحي و ارزيابي مبدل ولتاژ DC-DC باك به منظور مديريت توان در تراشه هاي ولتاژ پايين
كاهش هارمونيك در مبدل هاي چندسطحي جهت عملكرد بهينه بااستفاده از الگوريتم PSO
افزايش ظرفيت پنهان نگاري در تصاوير رنگي با استفاده از فضاي رنگ HSV
خلاصه سازي متون زبان هاي طبيعي به روش الگوريتم رتبه متن
بررسي روش هاي خلاصه سازي خودكار متن
طراحي و مقايسه دو كنترل گر هوشمند براي سيستم آونگ معكوس دوبل واقع در يك صفحه
Analysis and Modeling of the Effect of Statistical Fluctuations on (6T) nano-CMOS SRAM Cell Stability
آشكار ساز فاز-فركانس با استفاده از فليپ فلاپ D و گيت NOR مبتني بر GDI در حلقه قفل فاز با قابليت توان مصرفي پايين و فركانس كاري بالا
بررسي استفاده از ترانزيستور نانولوله كربني در ساختارهاي مختلف تمام جمع كننده
بهبود عملكرد منابع جريان با استفاده از ترانزيستورهاي نانولوله كربني
استراتژي تخصيص منابع در محيط رايانش ابري با الگوريتم چكاه و تكنيك هاي مجازي سازي باهدف كاهش مصرف انرژي
استراتژي تخصيص منابع بر مبناي الگوريتم هاي گروه ذرات و چكاه در محيط رايانش ابري
Computer-aided diagnosis of Solitary Pulmonary Nodules in Chest X-ray images
رمزنگاري تصاوير اثرانگشت با توابع درهم ساز، تبديل كانتورلت و فوق آشوب
New Color Image Encryption using Hyper Chaos
بررسي عملكرد مدولاسيون تركيبي طيف گسترده چندحامل در مخابرات فيبر نوري
طبقه بندي سنگ آهن و تخمين عيار آن با كمك تكنيكهاي پردازش تصوير
A review on the performance of the fourth fundamental bilateral circuit element (memristor) in different circuits
طراحي حسگر تصويري CMOS با قابليت شناسايي حركت بر روي تراشه
بررسي ويژگي هاي خطوط انتقال با عايق گازي ( GIL ) در مسافت طولاني
بررسي طرح و مزيت هاي خطوط انتقال با عايق گازي ( GIL )
بررسي روشهاي خنك سازي تبخيري هواي ورودي توربين هاي گازي
مروري بر روش هاي كاهش مصرف انرژي با استفاده از فن هاي انتخاب ماشين هاي مجازي در محاسبات ابري
ذخيره و امنيت اطلاعات در شبكه هاي ابري
حفظ حريم خصوصي كاربران در شبكه هاي اجتماعي
بررسي امنيت در واترماركينگ تصاوير ديجيتالي با روش SVM-SS ، با استفاده از الگوريتم ژنتيك
آشكارسازي اهداف دريايي با استفاده از تقارن انعكاسي در داده هاي رادار دريچه مجازي پلاريمتريك PolSAR باند-X
رادار روزنه مصنوعي وارون( ISAR)
كاربرد رايانش ابري در بيوانفورماتيك كاربردي
رويكرد جديد در پايدارسازي سيستم قدرت بر توربينهاي بادي سرعت متغير با يك ژنراتور القايي دو تغذيه اي (DFIG )
Parallel Architecture Training for Neural Networks to Speed up the Process in Multi Input & Output Applications
ارائه رويكردي براي تركيب پارامترهاي QoS مبتني بر انتخاب وب سرويس
طراحي و ساخت ربات متحرك چرخدار براساس يادگيري تقويتي با استفاده از كنترل تطبيقي هوشمند
طراحي روش رمزگذاري كليد متقارن بر مبناي نام مستعار در سيستم هاي RFID
بهبود تخمين ميزان انحراف اعداد و كلمات در دست نوشته هاي فارسي و بررسي نقش آن در عملكرد نهايي سيتم هاي بازشناسي كاراكتر نوري
ارائه روشي براي پيداكردن ميزان شباهت معنايي مقالات و اسناد
تحليل پروتكل هاي كنترل ازدحام و تاثير نوع صف بندي برعملكرد پروتكل CUBIC TCP
ارائه يك الگوريتم خوشه بندي جهت اسناد XML
بررسي امنيت در شبكه و ارائه راهكار مناسب جهت برقراري امنيت در شبكه هاي وايرلس
طراحي و ساخت درايور هوشمند LED با حسگر پردازش حضور افراد
راه حل كاهش هزينه در فرايند مهاجرت كاربر بين ارائه دهندگان سرويس ذخيره سازي ابري
طراحي و ساخت سيستم هوشمند تعيين زمان تعويض روغن اتومبيل با استفاده از حسگر فشار فيبري براگFBG
بهينه سازي گين وBER تقويت كننده EDFA در سيستم WDM
Making comparison between security providers in Cloud Computing and present innovative secure scheme based on Hybrid Kalman Filtering
بررسي مديريت امنيت در پيكربندي ( ساختار) ابر خصوصي
الگوريتم بهينه سازي مصرف انرژي براي شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از الگوريتم كلوني زنبور عسل مصنوعي در بستر پردازش ابري
يك طرح جديد پنهان نگاري تصوير مبتني بر تبديل موجك گسسته و تجزيه مقدار تكين
طراحي تقويت كننده توان CMOS با بازده 28 درصد براي باند فركانسي 2.4گيگا هرتز
خلاصه سازي خودكار متن
بررسي سيستم هاي محاسبات فراگير مراقبت از سالمندان بر پايه برنامه هاي موبايل
روشي جديد در تركيب طبقه بندها به صورت موازي جهت تعيين ريسك اعتباري مشتريان بانك
مروري بر الگوريتم هاي يادگيري دسته جمعي جهت تشخيص هرزنامه
بهبود كارايي شبكه هاي موردي با استفاده از الگوريتم تأييديه تأخيري پويا در پروتكل SCTP
طراحي كنترل كننده غيرخطي براي پايدارسازي سيستم تعليق الكترو مغناطيسي
استفاده از الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچگان براي تشخيص و دسته بندي نفوذ
بررسي آناليز پايداري ولتاژدر شبكه با توليد پراكنده
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده جهت بهبود پروفيل ولتاژ وجريان
مقايسه روش هاي به حداقل رساندن مصرف انرژي در شبكه هاي ad hoc بي سيم با فن آوري متاهيوريستيك
بهبود الگوريتم رقابت استعماري با كمك استقلال مستعمره ها
بهبود عملكرد نيروگاه بادي ژنراتور القايي دوسو تغذيه در حالت دائمي و گذرا با استفاده از STATCOM بر اساس كنترل كننده هاي غيرخطي
مقايسه بين روش هاي كاهش بعد آناليز مولفه هاي اصلي(PCA) و آناليز مولفه هاي اصلي مبتني بر هسته(KPCA) با روش تقسيم داده KCV به كمك دسته بندي شبكه عصبي المن (ANN-ELMAN) در تشخيص چهره
مقايسه بين روش هاي كاهش بعد آناليز مولفه هاي اصلي(PCA) و آناليز مولفه هاي اصلي مبتني بر هسته(KPCA) با روش تقسيم داده KCV به كمك روش دسته بندي ماشين بردار پشتيبان(M-SVM) در تشخيص چهره
مقايسه بين روش هاي تشخيص هويت افراد به كمك تكنيك هاي بيومتريك
كمينه سازي اثرات متقابل در آرايه 2×2 ديودهاي فلاكسوني با انتخاب هندسه مناسب
بررسي اثر خطاي حركتي در سكوي رادار روزنه مصنوعي (SAR) و تصحيح در الگوريتم RDA
الگوريتم طراحي ماشين آهنرباي دائم شارشعاعي سطحي بر مبناي رابطه ابعادي ماشين
مدلسازي سيستم هاي كنترل از راه دور بر اساس اينترنت با استفاده از Petri net
زمان بندي وظايف مبتني برالگوريتم بهينه سازي فاخته دررايانش ابر
بررسي و شبيه سازي الگوريتم تعيين تعداد سايتها بر اساس حداكثر افت مجاز در شبكه هاي مبتني بر فناوري LTE
بررسي و شبيه سازي الگوريتم تعيين تعداد سايتها بر اساس ناحيه سرويس مفيد در شبكه هاي مبتني بر فناوري LTE
بررسي الگوريتم طراحي ظرفيت در شبكه هاي مبتني بر فناوري
بهبود روش رديابي اشياء با استفاده از نمايش تنك و يادگيري زير فضا
نفوذ در يك شبكه با استفاده ازآسيب پذيريهاي پروتكل مديريت آسان شبكه و ايجاد اختلال با استفاده از حملات انسداد سرويس
طراحي مدار جمع كننده/ تفريق كننده برگشت پذير با قابليت،تحمل پذيري خطا
بهينه سازي بازده تبديل انرژي در سلول هاي خورشيدي وتحليل انرژي فضايي در مقايسه با انرژي خورشيدي زميني
پيشنهاد استفاده از مدار تمام تفاضلي در تقويت كننده سيگنال عصبي دريافتي از بدن جهت كاهش نويز
انتخاب فناوري نوين جهت سيگنال رساني سرويسهايIPTV با استفاده ازتحليل تكنولوژي هاي انتقالMPLS GMPLS, وNGSDH
شبيه سازي اثر عوارض زمين در سيگنال هاي دريافتي توسط گيرنده هاي هوابرد
روشي بهينه جهت اختلال در رادارهاي آرايه فازي مجهز به CSLC
تحليل و شبيه سازي نقاط ميدان و اعوجاج جبهه فاز براي جمينگ چشم متعامد در منابع منسجم دوگانه
بررسي پروتكل هاي مسيريابي Reactive در شبكه هاي Ad-Hoc
بهره برداري نرم افزاري از دستورالعمل سطح موازي (ILP) براي ابررايانه ها
تشخيص مسيرياب بدرفتار از طريق مسيرياب همزاد
طراحي و شبيه سازي يخ زدايي خطوط انتقال برق توسط بانك خازني با نرم افزار Digsilent
احراز هويت افراد بر اساس طرح تصاوير عنبيه به كمك سيستم فازي
واحد هاي اصلي شبكه هاي پيچيده: مروري بر الگوريتم هاي جستجوي موتيف در شبكه
روشي كارامد جهت بهبود عملكرد كشف موتيف شبكه با استفاده از الگوريتم تكاملي
كاهش خطا در شتاب سنج خازني MEMS به منظورافزايش دقت شتاب سنج با استفاده از مدولاتور سيگما دلتا
طراحي يك تقويت كننده توان CMOS غير خطي با بازده بالادر فركانس MHz1800
استفاده از يك الگوريتم تطبيقي و هوشمند براي پايداري حفاظت ديفرانسيل در زمان اشباع ترانسفورماتور جريان
تهديدات Wifi در جنگ هاي راداري و الكترونيكي
الگوريتم جديد براي تشخيص آنتي بادي هاي موثر بر آنتي ژنHIV براساس ماشين بردار پشتيبان
جايابي واحدهاي توليد پراكنده با ملاحظه ي تلفات توان و پايداري شبكه
تفكيك خطوط در اسناد و دست نوشته هاي زبان فارسي به روش همپوشاني و لبه يابي
Deconstructing Access Points
بررسي حل پذيري دستگاه هاي خطي LR فازي ذوزنقه اي
Assessment of challenges and load balancing algorithms existing in the Cloud
لبه يابي مبتني بر گراديان، لاپلاس و دنبال نمودن لبه
بررسي روش هاي كليدزني در مبدل هاي چند سطحي تمام پل متوالي
بررسي روش كنترل مجزاي جريان در جبرانساز موازي توان راكتيو مبتني بر مبدل تمام پل متوالي
بررسي انواع آرايش هاي مبدل هاي چند سطحي به منظور استفاده در جبران سازهاي استاتيك توان راكتيو
بررسي روش كنترل تزريق هارمونيك سوم در مبدل هاي چندسطحي با آرايش مهارديودي
مقدار دهي اوليه مدل شكل فعال به منظور ناحيه بندي تصوير راديولوژي دست
مروري بر روش هاي مواجهه با تغييرات زماني در دسته بندي متن
بررسي حملات لايه دوم شبكه و ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب براي امن سازي شبكه در لايه 2
A New Method for Line Segmentation of Persian Handwritten Documents
ارائه يك الگوريتم جديد براي بالا بردن نرخ اطمينان و بهبود بازشناسي در مرتب سازي پاكت نامه هاي پستي بر اساس تطبيق آدرس و كد پستي
مكان يابي ارگان هاي جامد در تصاوير پزشكي با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري
Design and construction of digital hand washing system and comparing microbial test results in two groups
بررسي رطوبت و عمق خاك در اندازه گيري پارامتر هاي الكترومغناطيسي خاك با كاربرد در GPR
بررسي الگوريتم مسيريابي SMORT
رقابت پويا بر مبناي كنترل تراكم
امنيت در شبكه هاي حسگر بي سيم
استفاده از مدل سازي فازي در مديريت مركز داده اي
جايابي بهينه تجهيزات اندازه گيري با استفاده از تخمين حالت هارمونيكي شبكه هاي توزيع
تخصيص بهينه توان در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از مخابرات مشاركتي
تحليل پايداري ديناميكي VSC HVDC به هنگام وقوع خطاي تكفاز به زمين در سيستم هاي قدرت
شناسايي و طراحي كنترل كننده LQR براي توربين گازي زيمنس
شبيه سازي مشخصات تضعيف در شبكه هاي back bone نوري
انواع مكانيزم تلفات در شبكه هاي نوري
طراحي سيستم خبره براي تشخيص بيماري هاي گوجه فرنگي
انتخاب بهينه نوع و اندازه هادي در شبكه توزيع
كاربرد پيوندكاوي در زمينه هاي تحقيقاتي مختلف و چالش هاي موجود
ويروس يابي با استفاده از مدل فضاي برداري
بررسي اثرات پهن شدگي نقاط كوانتومي روي مشخصه آشكارساز نوري با درنظرگرفتن تقريب جرم موثر و روش تفاضل محدود
تشخيص امضا آفلاين با استفاده از روش شبكه هاي عصبي
ارتقا الكتروكوتر با استفاده از آي سي FPGA
افزايش راندمان سلول هاي خورشيدي چند رنگدانه اي با استفاده از تركيبي از P3HT وTIO2
A New Approach to Choose the Appropriate Circuit Breakers Based on Analysis of the Transient Inrush Currents
رويكرد هاي مقياس پذيري نرم افزاري مبتني بر آستانه در رايانش ابري
بهبود پايداري نيروگاه DFIG با استفاده از STATCOM
ارائه سيستم كارا به منظور شناسايي و كلاس بندي بدافزارها
A Novel Approach to Improve the SLA and Energy Consumption of Grid Networks
Robust and Real Time Human Face Detection and Tracking Using Skin Segmentation, Template Matching and Kalman Filter
Contrasting 802.11 Mesh Networks and Boolean Logic
كنترل سرعت موتور DC با اعمال اصطكاك خارجي به عنوان نامعيني با استفاده از روش مد لغزشي
استفاده از رايانش ابري جهت آموزش زبان انگليسي
مسيريابي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
ارائه يك معماري براي ذخيره سازي و اشتراك گذاري امن اطلاعات سلامت اشخاص در ابر با استفاده از مديريت متحد هويت سنجي
بررسي پروتكل مسيريابيAODV در MANET
مدلسازي سيستم مستقل متناوب توسط سيستم هاي توليد پراكنده تجديدپذير
Noise suppression and modified decoding for PLC system
پياده سازي پروتكل IPv6 در يك سازمان نمونه باشرايط خاص با بكارگيري قابليتهاي امنيتي لايه 3
تجزيه و تحليل جريان خطا در ترانسفورماتورهاي قدرت و ارايه روشي جديد بر مبناي استفاده از روش تبديل موجك به منظور تمايز آن از جريان هجومي
A Multi-detection Techniques Based Model in Cognitive Radio
لنز آكوستيك فوتوني با شكست منفي
آناليز تاثيرات پايدارساز سيستم قدرت در كاهش نوسانات فركانس پايين
بهبود انرژي مصرفي با استفاده از مهاجرت زنده ماشين هاي مجازي در رايانش ابري
استفاده از الگوريتم موازي براي مطابقت در رشته هاي DNA
كاهش تلفات الكتريكي و بهينه سازي مصرف موتورهاي القايي با حضور مبدلهاي چند سطحي بهينه شده
تخمين برد آشكارسازي سامانه هاي هشدارتقرب موشك در ناحيه فرابنفش
شبيه سازي و محاسبه عمق ميدان دوربين هاي حرارتي (IR) برحسب طول موج، جهت آشكارسازي اهداف مدفون نزديك به سطح زمين
تحليل نرخ خطاي بيت در ارتباطات وايمكس در سرعت هاي بالاي اتومبيل با استفاده از مدل محو شدگي (Fading) ناكاگامي m
بهينه سازي مصرف انرژي در شبكه هاي حس گر بي سيم با حس گر هاي توان حريص
طراحي يك سيستم خبره براي تشخيص سرطان دهان
تجزيه و تحليل در سيستم هاي شناختي بر اساس درك داده ها در آناليز تصويرهاي پزشكي
بررسي ارتباط مغز و كامپيوتري در كنترل سطح بالاي سيستم هاي رباتيك
تضمين امنيت داده در رايانش ابري با استفاده از رمزنگاري مبتني بر زيرساخت كليد عمومي
حل مسائل بهينه سازي با استفاده از ارائه يك الگوريتم تركيبي شامل تركيبي از الگوريتم رقابت استعماري و الگوريتم فرا مكاشفه اي ديگر
تأثير تكنولوژي RFID در مديريت پروژه ساخت و ساز

زیر مجموعه ها